Giải đáp thông tin hóa đơn bán lẻ có giá trị bao nhiêu?

Hà Ngọc Nhi tác giả work247.vn Tác giả: Hà Ngọc Nhi clock blog09-04-2022

Hóa đơn bán lẻ được sử dụng thường xuyên đối với các dịch vụ bán lẻ tại các cửa hàng tạp hóa, siêu thị, quán ăn,... Vậy hóa đơn bán lẻ có giá trị bao nhiêu là câu hỏi mà được nhiều người quan tâm. Để có thể tìm hiểu kỹ hơn về những nội dung này mờ bạn đọc đọc bài viết sau của work247.vn ngay nhé!

1. Tìm hiểu chung về giá trị hóa đơn bán lẻ

1.1. Quy định của pháp luật về hóa đơn bán lẻ

Mặc dù loại hóa đơn bán lẻ có giá trị bao nhiêu, không có giá trị về pháp lý nhưng nó đóng một vai trò quan trọng với người bán và người mua. Tại Điểm a, Khoản 7 trong Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC thì người bán sẽ phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa và các dịch vụ trong các trường hợp như sau: Các loại hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, sử dụng để khuyến mại và quảng cáo. Các hàng hóa và dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng hay trao đổi hoặc dùng để trả thay lương với người lao động.

Với những loại hàng hóa dùng để luân chuyển và tiêu dùng nội bộ  thì không cần phải lập hóa đơn. Nội dung ở trên hóa đơn không được tẩy xóa và phải đúng với nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Cần sử dụng một màu mực để viết, các chữ số và chữ viết cần phải viết một cách liên tục, không được ngắt quãng. Không được dùng bút mực đỏ và không được viết đè lên phần gạch chéo ở trên hóa đơn.

Quy định đối với giá trị dành cho hóa đơn
Quy định đối với giá trị dành cho hóa đơn

1.2. Hóa đơn bán lẻ có giá trị là bao nhiêu?

1.2.1. Giá trị của hóa đơn dưới hai trăm nghìn đồng

Trả lời câu hỏi hóa đơn bán lẻ có giá trị bao nhiêu? Theo như quy định của  khoản 1 Điều 18 trong Thông tư 39/2014/TT-BTC thì khi thực hiện bán hàng hóa dịch vụ với tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng/ lần thì không cần phải lập hóa đơn. Trừ trường hợp người mua yêu cầu thực hiện lập và giao hóa đơn.

Trường hợp này sẽ không cần lập hóa đơn nhưng người bán sẽ phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Nội dung của bảng kê sẽ bao gồm các thông tin về tên, mã số thuế và địa chỉ người bán cùng với tên hàng hóa, dịch vụ và giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập bảng và tên, chữ ký của người lập Bảng kê.

Cuối ngày thì các cơ sở kinh doanh cần lập một hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng để ghi số tiền bán hàng hóa và các dịch vụ cung ứng trong ngày. Từ đó sẽ thể hiện được dòng tổng cộng bảng kê, chữ ký và giữ liên giao của người mua cùng với các liên khác. Nội dung tiêu thức là “Tên và địa chỉ người mua” trên hóa đơn ghi “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Trường hợp hóa đơn dưới hai trăm nghìn đồng
Trường hợp hóa đơn dưới hai trăm nghìn đồng

1.2.2. Giá trị của hóa đơn từ hai trăm nghìn đồng trở lên

Nếu sản phẩm cung ứng dịch vụ hàng hóa từ 200.000 đồng trở lên trên 1 lần thì hóa đơn bán lẻ có giá trị bao nhiêu? Với giá trị 200.000 đồng trở lên thì người mua không lấy hóa đơn hay không cung cấp các thông tin về địa chỉ và mã số thuế (nếu có). Khi đó sẽ cần phải lập hóa đơn và ghi rõ các thông tin như sau: người mua không cung cấp tên, địa chỉ và mã số thuế hay người mua không lấy hoá đơn. Nội dung này được quy định trong Điểm b, khoản 7 tại Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Như vậy, người bán hàng sẽ phải lập hóa đơn có giá trị từ 200.000 đồng trở lên. Nếu như người mua không lấy thì vẫn phải lập và ghi rõ nội dung “người mua không lấy hóa đơn”. Ngược lại, nếu bên mua yêu cầu thì người bán vẫn phải lập và giao hóa đơn.

Trường hợp hóa đơn trên hai trăm nghìn đồng
Trường hợp hóa đơn trên hai trăm nghìn đồng

2. Hóa đơn bán lẻ trong chi phí hợp lý

Hoá đơn bán lẻ có giá trị tính vào chi phí được quy định tại khoản 1 Điểm 2.4 và Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC. Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 thì doanh nghiệp sẽ được trừ mọi khoản chi nếu như đáp ứng đủ các điều kiện:

Khoản chi trên thực tế phát sinh từ hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp

Khoản chi đã có đủ hóa đơn và chứng từ đúng như  quy định của pháp luật.

Nếu các chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa và dịch vụ không có hóa đơn sẽ cần lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo mẫu số 01/TNDN cùng với Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Bảng kê và các chứng từ thanh toán của người bán hàng, cung cấp dịch vụ sẽ không lập Bảng kê trong các trường hợp sau:

Mua nông sản, thủy hải sản của người sản xuất và đánh bắt trực tiếp bán.

Điều kiện của các khoản chi của chi phí hợp lý
Điều kiện của các khoản chi của chi phí hợp lý

Hàng hóa và dịch vụ của hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng là 100 triệu đồng/năm.

Khi mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ dưới 200.000 đồng thì doanh nghiệp sẽ được phép  lập Bảng kê tính và không bắt buộc có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

Nếu giá mua hàng hóa và  dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá của thị trường thì cơ quan thuế sẽ dựa vào giá thị trường ở thời điểm mua hàng để tính lại chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh có đầy đủ hóa đơn và chứng từ theo quy định thì sẽ tính vào chi phí hợp lý và không không bắt buộc có hóa đơn đỏ. Nếu có thể chứng minh được những hợp lý sẽ đưa vào để tính chi phí.

Hoá đơn bán lẻ vẫn được tính vào chi phí hợp lý theo quy định nếu như doanh nghiệp thường xuyên mua hàng hóa dịch vụ có giá trị lớn và số lượng nhiều và thường xuyên dùng hóa đơn bán lẻ dưới 200.000 đồng. Khi đó sẽ rất dễ bị cơ quan thuế kiểm tra và còn có những trường hợp Cơ quan thuế không chấp nhận các khoản chi phí tính vào các khoản giảm trừ hợp lý.

Các loại hàng hóa dịch vụ theo chi phí quy định
Các loại hàng hóa dịch vụ theo chi phí quy định

3. Đối tượng và đơn vị cấp hóa đơn bán lẻ

3.1. Đối tượng nhận được cấp quyền dùng hóa đơn bán lẻ

Đối tượng chính được cấp hóa đơn theo Điều 13 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC là các tổ chức không phải doanh nghiệp và các cá nhân có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhưng không kinh doanh thì cần phải có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Nếu như các tổ chức không phải doanh nghiệp hay hộ và cá nhân thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

3.2. Quy định về đơn vị cấp hóa đơn bán thế nào?

Theo như quy định thì đơn vị cấp hóa đơn bán lẻ với các tổ chức và cá nhân như sau:

Đối với tổ chức sẽ là nơi đóng trụ sở, địa điểm ghi trong quyết định thành lập và địa điểm tổ chức đăng ký MST, CQT,...

Đối với hộ và cá nhân không kinh doanh là nơi cấp MST, CQT, địa điểm đăng ký hộ khẩu…

Với trường hợp tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh có bất động sản cho thuê và hộ và cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế sẽ quản lý địa bàn nơi có bất động sản để thực hiện những việc liên quan đến cấp hóa đơn lẻ.

Cấp hóa đơn bán đúng với quy định
Cấp hóa đơn bán đúng với quy định

Để có thể thực hiện tốt các công tác liên quan đến việc bán hàng, bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý bán hàng để mọi việc trở nên hiệu quả hơn nhé! Trên đây là các thông tin về hóa đơn bán lẻ có giá trị bao nhiêu. Hy vọng với những thông tin này bạn đọc có thể biết được câu trả lời về giá trị của  hóa đơn bán lẻ để có thêm được những kiến thức nhất định trong sản xuất, kinh doanh.

Icon Suggest
Tìm hiểu các thông tin về tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu

Nội dung của tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu gồm có những gì? Tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu có tác dụng như thế nào? Đọc ngay bài viết sau để có thể nắm được các thông tin về tỷ lệ này nhé!

Tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem179 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT