Liên Hệ Hotline: 0971.335.869 | 024 36.36.66.99

Trang chủ / Tra cứu lương / Lương kỹ sư sản xuất

Tra cứu lương kỹ sư sản xuất

Danh sách tin tuyển dụng kỹ sư sản xuất

Công Ty Cổ Phần Hoá Mỹ phẩm Hương Mộc

Kỹ sư quản lý sản xuất nhà máy mỹ phẩm

Chức vụ Quản lý cấp trung | Lương Thỏa thuận

Địa chỉHà Nội

- Nghiên cứu và phát triển công thức các sản phẩm hiện hữu, các sản phẩm mới theo yêu cầu của công ty và khách hàng gia công; - Nghiên cứu và xác định xu hướng thị trường phát triển sản phẩm mới, đề xuất kế hoạch và triển khai thực hiện; - Hỗ trợ nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, tiến bộ vào sản xuất, cải tiến sản phẩm; - Báo cáo kết quả nghiên cứu và đề xuất các phương án sử dụng kết quả nghiên cứu; - Nắm vững đặc điểm, tiêu chuẩn kỹ thuật, ưu nhược điểm của sản phẩm, theo dõi độ ổn định sản phẩm; - Chuyển giao thông tin về mặt kỹ thuật cho bộ phận Sales và khách hàng gia công; - Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện các công việc cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; - Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc

Chức vụ liên quan

Việc làm công nhân sản xuất - Việc làm quản đốc - Việc làm quản đốc xưởng - Việc làm kỹ sư sản xuất - Việc làm nhân viên quản lý sản xuất - Việc làm tổ trưởng sản xuất - Việc làm giám sát sản xuất - Việc làm thợ thủ công - Việc làm nhân viên phát triển sản phẩm - Việc làm nhân viên sản xuất - Việc làm gia công - Việc làm gia công tại nhà - Việc làm product specialist - Việc làm production manager - Việc làm quản lý sản phẩm - Việc làm quản lý sản xuất - Việc làm quản lý xưởng sản xuất - Việc làm trưởng ca sản xuất - Việc làm kỹ thuật viên sản xuất - Việc làm trưởng phòng sản xuất - Add chức vụ Sub chức vụ

Lương liên quan

Lương giám đốc nhà máy - Lương product manager - Lương chuyên viên vận hành - Lương công nhân sản xuất - Lương điều phối sản xuất - Lương giám đốc sản xuất - Lương giám sát sản xuất - Lương giám sát vận hành - Lương kỹ sư sản xuất - Lương kỹ sư vận hành máy - Lương kỹ thuật viên vận hành - Lương nhân viên định mức - Lương nhân viên đứng máy - Lương nhân viên sản xuất - Lương nhân viên vận hành - Lương nhân viên vận hành máy - Lương quản đốc nhà máy - Lương quản đốc sản xuất - Lương quản đốc xí nghiệp - Lương quản đốc xưởng - Plus Sub

Tạo CV xin việc
Liên hệ qua SĐT