Liên Hệ Hotline: 0971.335.869 | 024 36.36.66.99

Trang chủ / Tra cứu lương / Lương lập trình java

Tra cứu lương lập trình java

Danh sách tin tuyển dụng lập trình java

Công ty Cổ phần hạ tầng Viễn Thông CMC Telecom

Lập trình java

Chức vụ Mới Tốt Nghiệp | Lương 5 triệu - 7 triệu

Địa chỉHà Nội

Phát triển và triển khai phần mềm game; Đảm bảo rằng thiết kế trò chơi được thực hiện đầy đủ và đạt được hiệu quả; Tạo unit tests, quy trình xác nhận và ghi lại các thông số kỹ thuật; Phối hợp chặt chẽ với Team Lead để tạo ra và bàn giao các task/ project cần thiết Làm việc với với Quality Assurance, Game Producers, Game Designers, Artists và thiết kế âm thanh”
WORKLINK VIETNAM- VGC GROUP

Nhân viên lập trình Java, C

Chức vụ Nhân viên | Lương 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉHà Nội

-Tham gia các dự án Phát triển và bảo trì hệ thống sử dụng công nghệ Java /C# -Tham gia phát triển, nghiên cứu giải pháp và bảo trì phần mềm hệ thống trong các lĩnh vực Sản xuất công nghiệp, Quản lý công, Ngân Hàng tài chính, Logistics, Y tế v.v.. -Nội dung công việc: Thiết kế, lập trình, fix bug, kiểm thử v.v… - Đảm bảo việc mở rộng cũng như tinh chỉnh các công nghệ, công cụ trong quá trình phát triển phần mềm. - Tự đánh giá và tự giao việc với trách nhiệm cao để luôn bàn giao kết quả công việc hiệu quả và đầy đủ. - Tự đánh giá, sử dụng một cách thích hợp các kiến trúc, công nghệ trong quá trình triển khai cũng như đưa ra các đề xuất cho đội ngũ và Quản lý. -Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Chức vụ liên quan

Việc làm chuyên viên it - Việc làm .net developer - Việc làm an ninh mạng - Việc làm android - Việc làm android developer - Việc làm developer - Việc làm it khách sạn - Việc làm it manager - Việc làm it ngân hàng - Việc làm it support - Việc làm it văn phòng - Việc làm lập trình viên unity - Việc làm lập trình viên wordpress - Việc làm lập trình web - Việc làm kỹ sư lập trình - Việc làm kỹ sư lập trình plc - Việc làm lập trình asp.net - Việc làm lập trình cnc - Việc làm lập trình front end - Việc làm lập trình game - Add chức vụ Sub chức vụ

Lương liên quan

Lương chuyên viên an toàn thông tin - Lương chuyên viên bảo mật - Lương chuyên viên công nghệ thông tin - Lương chuyên viên phân tích dữ liệu - Lương chuyên viên phát triển phần mềm - Lương chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu - Lương chuyên viên quản trị dữ liệu - Lương công nghệ thông tin - Lương data analyst - Lương data engineer - Lương data scientist - Lương it helpdesk - Lương it support - Lương kỹ sư ai - Lương kỹ sư an toàn thông tin - Lương kỹ sư cầu nối - Lương kỹ sư công nghệ thông tin - Lương kỹ sư devops - Lương kỹ sư firmware - Lương kỹ sư lập trình nhúng - Plus Sub

Tạo CV xin việc
Liên hệ qua SĐT