Tìm việc làm

Tìm việc làm chuyên viên quản lý dự án xây dựng tại Hồ Chí Minh

... ộ thực hiện của các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án;
- Quản l‎ý chất lượng, khối lượng và chi phí của từng gói thầu, toàn dự án;
- Quản lý, giám sát chất lượng thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường với các nhà thầu thi công;
- Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình trong suốt quá trình thi công xây dựng;
- Đề xuất chủ đầu tư nghiệm thu từng hạng mục và toàn bộ công trình;
- Kiểm tra biện pháp tổ chức thi công, đảm bảo an toàn khi xây dựng của nhà thầu.
- Báo cáo công việc thực hiện trực tiếp cho Giám đốc dự án.
Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... định.
- Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục hồ sơ mời dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát nhà thầu thi công xây dựng công trình.
- Quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.
- Kiểm tra chất lượng thi công, xác nhận khối lượng hoàn thành, các khối lượng phát sinh và làm các thủ tục thanh toán
- Lập báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.
- Được đề nghị để đình chỉ các công việc xây dựng nếu chất lượng thi công không đúng tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật, không đảm bảo an toàn và không đảm bảo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế được duyệt

Lương15 triệu - 20 triệu
Hồ Chí Minh
... Dự án, công việc cụ thể như sau:
1. Theo dõi tiến độ thanh toán của dự án
2. Làm các thủ tục hoàn thiện hồ sơ giấy tờ để chốt với Chủ đầu tư
3. Hiểu quy trình, cách thức nghiệm thu các loại vật liệu xây dựng, nghiệm thu thi công các hạng mục hạ tầng (cầu , đường) & công trình dân dụng
4. Thẩm định, trình duyệt các định mức, đơn giá đối với các công trình, hạng mục công trình có yêu cầu xây dựng định mức, đơn giá riêng; thẩm định và trình duyệt các định mức, đơn giá nội bộ.
6. Giải quyết mọi thủ tục có liên quan từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc hợp đồng.
7. Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng: Nghe - nói - đọc - viết
8. Các công việc khác phát sinh trong quá trình làm việc.
... độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chi phí của các hạng mục công việc.
Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán công trình.
Họp với các ban ngành chức năng, làm báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch hành động theo định kỳ hoặc thường xuyên cho Ban GĐ, soạn thảo văn bản trả lời , giải quyết các công việc liên quan đến dự án với các ngành chức năng.
Điều tiết kế hoạch & các nguồn lực của dự án & phối hợp các đơn vị triển khai nhằm đảm bảo tiến độ & chất lượng dự án
Sắp xếp, thông báo & chuẩn bị tài liệu cho các buổi họp, trao đổi liên quan đến công việc dự án trong phạm vi được phân công
Phối hợp với các nhóm khác của dự án (Tư vấn, Thư ký,...) kết nối công việc dự án với các bộ phận triển khai
... kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, khối lượng, chất lượng, chi phí của các hạng mục công trình;
- Kiểm tra hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế và dự toán công trình;
- Kiểm tra định mức, đơn giá, khối lượng, thanh quyết toán công trình;
- Tổ chức nghiệm thu, kiểm tra hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ quản lý chất lượng công trình;
- Phối hợp các bên tham gia giải quyết các vướng mắc, phát sinh tại công trường;
- Báo cáo đầy đủ, kịp thời các công việc thực hiện cho lãnh đạo.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT