Tìm việc làm

Tìm việc làm chuyên viên quản trị rủi ro tại Hồ Chí Minh

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ờng/kiểm soát và giám sát rủi ro tín dụng (Theo danh mục, đối tượng khách hàng, ngành, sản phẩm,...).
- Xây dựng và quản lý chính sách, định hướng tín dụng, chính sách tài sản đảm bảo.
- Thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, các mô hình/cơ sở dữ liệu rủi ro đối tác.
- Đề xuất thiết lập các giới hạn, hệ thống cảnh báo sớm rủi ro, phòng ngừa rủi ro và phương pháp cơ cấu nợ, tái cấu trúc khoản vay/khách hàng/danh mục đối với hoạt động cấp tín dụng và đầu tư.
- Thực hiện báo cáo danh mục hàng ngày, báo cáo danh mục hàng tháng, báo cáo stress test.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình, mẫu biểu, các văn bản liên quan đến thẩm định các định chế tài chính.
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận/Giám đốc Mảng
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... trường hợp phải đi thẩm định trực tiếp theo qui định.
- Thực hiện tái thẩm định hồ sơ theo các quy trình nghiệp vụ trong công tác tái thẩm định : (i) Thẩm định tư cách pháp lý, kiểm tra đánh giá tính hợp lệ, hợp pháp của khoản cấp tín dụng; (ii) Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng; (iii) Phân tích hiệu quả PAKD, tính hợp lý của việc xác định nhu cầu vốn, đánh giá những rủi ro trong việc quản lý khoản cấp tín dụng; (iv) Phân tích cơ cấu tài sản đảm bảo phù hợp với qui định; (v) Kiểm tra tính tuân thủ của Chi nhánh trong việc thực hiện các điều kiện phê duyệt của CGPD/HĐTD đối với khoản cấp tín dụng; (vi) Các nội dung khác theo yêu cầu từng thời kỳ
- Nêu ý kiến độc lập về việc đồng ý hay không đồng ý với khoản cấp tín dụng, đánh giá nhận xét mức độ rủi ro của việc cấp tín dụng. Đề xuất các điều kiện/biện pháp phòng chống rủi ro khi thống nhất cấp tín dụng cho khách hàng. Nêu các đề xuất kiến nghị khác.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐTD đối với khoản cấp tín dụng được phân công thẩm định.
- Tham gia các deal team/CTKD theo yêu cầu của các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên
- Tham gia góp ý sản phẩm/CTKD/quy trình/quy định/hướng dẫn.
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý trực tiếp và quản lý cấp trên.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... sp;                         
+ Kiểm tra, đánh giá tính chính xác - trung thực, tính hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các bộ phận chức năng trong việc thực hiện các mục tiêu của công ty tại CN HCM;                             
+ Kiểm tra, đánh giá các hồ sơ của khách hàng, phòng ngừa các rủi ro liên quan (định kỳ/ đột xuất);                         
+ Phối hợp xây dựng quy trình, hệ thống báo cáo về quản trị rủi ro tại CN HCM;
+ Báo cáo kết quả kiểm tra, các vấn đề liên quan rủi ro hoạt động, rủi ro kinh doanh cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề;          
+ Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro;                      
Kiểm soát rủi ro pháp lý                                
+ Kiểm tra đánh giá tính tuân thủ pháp lý của các hoạt động, hồ sơ khách hàng tại CN HCM;                                   
+ Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để phòng ngừa, giảm thiểu các rủi ro pháp lý;
+ Báo cáo kết quả kiểm tra, các vấn đề liên quan rủi ro pháp lý cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề;                         
+ Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro.                      
Kiểm soát quy trình - quy định                                 
+ Tham gia rà soát, tư vấn, hỗ trợ để hoàn thiện các quy định, quy trình hoạt động của các Phòng ban, bộ phận trong Công ty nói chung và tại CN HCM nói riêng;
+ Báo cáo kết quả kiểm soát, các vấn đề liên quan kiểm soát quy trình- quy định cho cán bộ quản lý định kỳ và đột xuất khi có phát sinh vấn đề;               
+ Thực hiện hậu kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục những vấn đề theo các khuyến nghị của Quản trị rủi ro.                      
Công việc quản trị rủi ro khác: Thực hiện các công việc quản trị rủi ro phát sinh theo chỉ đạo (nếu có)
... oại, internet;
- Chịu trách nhiệm về thời gian xét duyệt hồ sơ vay;
- Báo cáo Trưởng nhóm/TBP khi phát hiện các trường hợp gian lận nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, và hoặc điều tra các hành vi gian lận, lừa đảo, xâm phạm đến lợi ích và các nội quy, quy định của Công ty;
- Tham gia Đóng góp ý kiến về xây dựng chính sách/sản phẩm mới.
- Lưu trữ những chứng từ kiểm tra cho việc xét duyệt với mục đích kiểm toán sau này;
- Lưu trữ những chứng từ kiểm tra cho việc xét duyệt với mục đích kiểm toán sau này;
- Tham gia các dự án phát triển của trung tâm hoặc liên quan đến các phòng ban khác khi được phân công.

Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... o lường mức độ thỏa mãn của khách hàng khi giao dịch trên các sản phẩm

- Thực hiện các công việc hỗ trợ về hành chính và vận hành cho bộ phận

- Lập và theo dõi tình hình triển khai các sản phẩm của bộ phận.

- Hỗ trợ Tư vấn nghiệp vụ cho các bộ phận

- Làm việc tại Hội sở FPT Telecom HCM.

*** QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN

- Thời gian làm việc: hành chính

- Lương tháng 13, gói thu nhập tương đương từ 14 - 19 tháng lương quy đổi (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, thưởng năm, Quý...)

- Ngày nghỉ phép: 12 ngày/ năm.

- Được đào tạo liên tục và được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp.

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở

- Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú, Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

- Phúc lợi: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care (ngân sách chăm sóc sức khỏe cá nhân >65 triệu/ năm/ nhân viên – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện);

- Phụ cấp khác :Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền liên quan tới công tác QLRR TK-TT.
3. Mảng QTRR hoạt động - Mảng Dịch vụ khách hàng
- Tham mưu cho TP/PP xây dựng, triển khai và hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về QLRR Hoạt động; thường xuyên nghiên cứu và đề xuất ý kiến cải tiến, cập nhật các chính sách, quy chế, quy định và quy trình QLRR Hoạt động cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chính sách hoạt động của NCB trong từng thời kỳ;
- Dự thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn, cảnh báo về rủi ro hoạt động kịp thời cho các Đơn vị trong hệ thống NCB;
- Rà soát và đưa ra ý kiến về khía cạnh rủi ro hoạt động đối đối với các quy trình, quy định liên quan đến vận hành chi nhánh, nghiệp vụ dịch vụ khách hàng, công tác kiểm soát sau chứng từ… đảm bảo hạn chế các rủi ro vận hành;
- Tham gia thiết lập hệ thống báo cáo và các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ cơ bản cho quản trị rủi ro hoạt động (LDC, RCSA, KRIs);
- Thực hiện đánh giá rủi ro hoạt động tại một số lĩnh vực đặc thù theo chỉ đạo của TP/PP, Lãnh đạo Khối;
4. Mảng chính sách QTRR tín dụng
- Tham gia xây dựng văn bản quản trị rủi ro tín dụng: chính sách rủi ro tín dụng, khẩu vị rủi ro tín dụng, thẩm quyền phê duyệt tín dụng, hạn mức quản trị rủi ro tín dụng …;
- Rà soát hoặc tham gia xây dựng, thẩm định các quy chế, quy định chung đối với hoạt động tín dụng;
- Tham gia tổ chức, xây dựng, kiểm định hệ thống/công cụ đo lường/quản trị rủi ro tín dụng, hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định công cụ QTRR tín dụng;Phối hợp với các Khối/Phòng, ban liên quan triển khai ứng dụng kết quả hệ thống/công cụ đo lường/quản trị rủi ro tín dụng;Xây dựng và đề xuất các yêu cầu đối với quản trị danh mục tín dụng;
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình xây dựng văn bản, xây dựng/kiểm định công cụ đo lường QTRR tín dụng trên toàn hệ thống;Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Phòng CSQTRRTD theo phân công của TP/PP/GĐ K.QTRR.
5. Mảng Giám sát tín dụng:
Thực hiện, theo dõi các chỉ tiêu danh mục tín dụng và phân luồng các khoản nợ có vấn đề tại các Vùng, khu vực, Chi nhánh, địa bàn…theo phân công;
Thực hiện công tác giám sát từ xa và giám sát trực tiếp ĐVKD;
Tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến, hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình liên quan đến các hoạt động của phòng GSTD/các quy định, quy trình cả các phòng bàn liên quan khác về các hoạt động tín dụng của NCB;
Thực hiện Báo cáo NHNN và Báo cáo nội bộ định kỳ theo phân công của cấp quản lý trực tiếp;
Các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo;

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT