Tìm việc làm

Tìm việc làm giám đốc dự án xây dựng tại Hồ Chí Minh

LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... ch theo chiến lược phát triển của tập đoàn.
- Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra khối lượng thanh toán hàng tháng của các nhà thầu cũng như quyết toán hợp đồng khi kết thúc các dự án.
Nhiệm vụ 2: Triển khai phối hợp với các phòng ban có liên quan
- Phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan để góp ý về Giải pháp thiết kế chính, biện pháp thi công lớn cũng như lựa chọn được nhà thầu tốt nhất cho dự án.
- Phối hợp chặt chẽ và tốt nhất với bộ phận GMD, ASM, Customer Service, và Quản lý tòa nhà trong thời gian bảo hành theo tiêu chí “Khách hàng là thượng đế”.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng và phát triển đội ngũ NV kế thừa
Phát hiện, đào tạo các Quản lý dự án, Quản lý Xây dựng có tiềm năng, xây dựng đội ngũ quản lý kế thừa theo định hướng phát triển của tập đoàn.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc PCD – HSE
... ọn các nhà thầu trình Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt
• Sắp xếp và lên kế hoạch tài chính thực hiện cho từng hợp đồng thi công, các dòng tiền thực hiện hợp đồng và nguồn lực.
• Triển khai ở mức độ chi tiết, liên tục, xuyên suốt việc sử dụng các nguồn lực cho các dự án thực hiện cùng một thời điểm.
• Phối hợp với bộ phận mua hàng đảm bảo kế hoạch cung ứng vật tư đáp ứng tiến độ thi công của các dự án.
• Duyệt các khoản chi tiêu trong phạm vi được ủy quyền.
• Báo cáo dự án định kỳ (tháng, quý, năm). Đo lường hiệu quả & đánh giá hoạt động các dự án.
• Tham gia giải quyết xử lý các vấn đề trong phạm vi được giao.
• Kiểm soát quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán công trình thi công.
• Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình dự thầu, quản lý Hợp đồng, quản lý chi phí, quản lý thi công bao gồm: quản lý chất lượng - tiến độ - an toàn lao động cho từng dự án; và quy mô cho nhiều dự án mà Công ty là nhà thầu thi công.
... y dựng kế hoạch sản xuất (thi công xây lắp) tuần, tháng, quý, năm trình TGĐ phê duyệt.
- Giải quyết các vướng mắc phát sinh về biện pháp thi công, giải pháp kỹ thuật, các thay đổi, phát sinh về khối lượng so với hồ sơ thiết kế.
- Tổ chức nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu khối lượng thanh quyết toán, nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng.
- Tìm kiếm nhân lực thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng, hiệu quả kinh tế.
- Đề xuất tăng cường hoặc thay thế đơn vị thi công, nhà cung ứng, nhà thầu phụ phù hợp với kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt.
- Tính khối lượng đầu vào (nguyên liệu, nhiên liệu, ca máy, ngày cộng,…) của các công trình/dự án sau khi trúng thầu, nghiệm thu thanh toán theo giai đoạn làm căn cứ cho các bộ phận nghiệp vụ quản lý chi phí, khối lượng vật tư tiêu hao nhằm đảm bảo chất lượng công trình theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và sự phù hợp giữa khối lượng tính doanh thu và chi phí từng kỳ.
- Lập kế hoạch tài chính tháng, quý cho công trình/dự án.
- Kiểm soát việc thực hiện của các đơn vị thi công, nhà cung ứng, nhà thầu phụ.
- Hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị thi công về an toàn lao động và chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.
- Đề ra biện pháp khắc phục kịp thời bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.
- Phối hợp giải trình thanh tra, kiểm toán khi có chỉ đạo của Lãnh đạo công ty.
- Lập các báo cáo phục vụ cho công tác quản lý theo quy định của công ty.
- Lập kế hoạch vật tư, thiết bị thi công báo cho bộ phận vật tư về nhu cầu thời gian cần (đối với các công trình do công ty quản lý trực tiếp vật tư, thiết bị).
- Tuân thủ các quy định điều lệ, hệ thống các quy định quản lý chung của công ty
Địa điểm làm việc:
Văn phòng : 928 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè
và tại điểm các dự án trong và ngoài TP. HCM
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... đầu tư hoặc các Công ty con trực thuộc.
• Công tác lập tiến độ tổng thi công của toàn dự án.
• Phối hợp thực hiện với các Phòng/Ban liên quan để giải quyết các công việc chung của Khối Xây dựng.
• Là đầu mối phối hợp với các Phòng/Ban liên quan trong công tác bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT