Tìm việc làm

Tìm việc làm giám đốc pháp chế tại Hồ Chí Minh

... quy định quy chế ban hành tại công ty và các đơn vị thành viên đúng luật hiện hành và phù hợp tình hình thực tế, chịu
- Kiểm soát tính pháp lý và hợp lý các văn bản ban hành ra khỏi Công ty và các đơn vị thành viên
- Tham gia tranh tụng, đại diện quyền lợi ích hợp pháp cho Chủ Doanh nghiệp, Công ty và các đơn vị thanh niên khi có yêu cầu chỉ đạo
- Hỗ trợ phòng chăm sóc khách hàng Dịch vụ pháp lý khi giải quyết tư vấn Hợp đồng gi mua bán chuyển nhượng của khách hàng
- Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi hoạt động của các phòng, bộ phận thuộc pháp chế và có các đề xuất về công tác tổ chức, nhân sự của hoàn thiện bộ máy pháp chế.
- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động chung của hệ thống pháp chế công ty Phòng pháp chế vận hành phòng pháp lý đầu tư va phòng pháp lý dự án
- Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phòng pháp chế vận hành cho DN
- Giao việc, phân công công việc cán bộ nhân viên hoàn thành các chức năng nhiệm vụ của pháp chế
... àn khi được phân công, nhà thầu, nhà cung cấp.
- Kiểm soát rủi ro pháp lý và đảm bảo tính tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động của tập đoàn.
- Cung cấp các tư vấn pháp lý cho Ban Tổng Giám đốc và tất cả các phòng ban.
Nhiệm vụ 2: Xây dựng và quản lý việc cập nhật, lưu trữ quy trình biểu mẫu
- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu thực hiện nghiệp vụ trong phòng;
- Cập nhật các thay đổi luật pháp liên quan đến hoạt động của tập đoàn đến Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan.
- Tổ chức việc lưu trữ hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Tập đoàn để cung cấp thông tin cho Ban Tổng Giám đốc, cho Trưởng phòng và các phòng ban khác có liên quan khi có yêu cầu;
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... năng để thực hiện M&A
- Công tác cập nhật, hệ thống hoá văn bản pháp luật
- Công tác xây dựng, cập nhật và quản lý hệ thống ủy quyền Tập đoàn
- Kiểm soát tuân thủ
- Công tác xây dựng, đào tạo nội dung pháp lý
- Quản lý và điều phối hoạt động Phòng Pháp chế: nhân sự, công việc. Quyết định việc tổ chức và phân công công việc cho từng thành viên trong Phòng. Huấn luyện và phát triển nhân viên
- Quan hệ phối hợp :
+ Quan hệ hợp tác làm việc với các Trưởng Phòng/Ban/Đơn vị trong Tập đoàn.
+ Phối hợp làm việc với tất cả các CBNV có liên quan đến công tác chuyên môn của Phòng Pháp chế.
+ Làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (tòa án, sở kế hoạch đầu tư,…)
+ Làm việc với các cá nhân, tổ chức có liên quan.
... ng công việc của Bộ phận Pháp chế và Tuân thủ;
- Quản lý, điều hành công việc hằng ngày của Bộ phận Pháp chế đảm bảo tiến độ và yêu cầu của Ban Điều Hành;
- Trực tiếp tham gia vào tất cả các công việc, công đoạn của Bộ phận Pháp chế (Doanh nghiệp, Dự án, Kiểm soát và Tuân thủ) để đảm bảo chất lượng công việc của Bộ phận tối ưu, cũng như tất cả các giao dịch hoạt động của Công ty đã được soát xét và có thể quản lý được các rủi ro có thể gặp phải khi thực hiện;
- Kịp thời phát hiện và có giải pháp khắc phục, có chỉnh sửa cần thiết và phù hợp để hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý có thể xảy ra do thay đổi các điều kiện khách quan hoặc chưa dự liệu hết khi quyết định chính sách, quyết định tham gia giao dịch.
Quyền lợi:
- Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả
- Ngoài ra, Công ty sẽ có thưởng phần trăm theo kết quả công việc cũng như theo chính sách duy trì và phát triển riêng của Công ty
- Cơ hội thỏa sức cống hiến và khẳng định bản thân khi bạn được làm việc tại một trong những đơn vị đang trên đà phát triển mạnh mẽ
- Được hưởng toàn bộ các phúc lợi đặc biệt khác từ Công ty dành riêng cho nhân sự cấp cao.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
- Hoạt động ngoại khóa, nghỉ mát, du lịch trong năm.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... t, thẩm định pháp lý, đàm phán, soạn thảo các thỏa thuận/hợp đồng và hồ sơ phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- Thực hiện thủ tục, văn bản xin giấy phép, sửa đổi bổ sung giấy phép liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Hệ thống, cập nhật thông tin, văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho cơ quan chức năng, nội bộ công ty và tập đoàn.
- Hỗ trợ các công việc liên quan của Thư ký Hội Đồng Quản Trị
- Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc.
... ;">- Định hướng phát triển nhân sự

- Xây dựng văn hóa công ty

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Tổng giám đốc, HĐQT các vấn đề pháp lý.

- Thực hiện các chỉ đạo của HĐQT, Ban TGĐ, Giám đốc Trung tâm các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty.

- Tham mưu, tư vấn cho Ban Tổng giám đốc, các phòng, Ban/đơn vị toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

- Chủ động xử lý và tham mưu cho lãnh đạo Công ty giải quyết tốt các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế, bảo hiểm và toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan khác.

- Hoạch định chính sách hoạt động, Phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ, soát xét và chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công việc tư vấn pháp lý của Bộ phận pháp lý.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các quy chế và hoạt động của Bộ phận pháp lý theo phân công của Trưởng Ban Pháp chế - Kiểm soát và quy chế quản lý hoạt động của Ban hoặc theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc.

- Quản lý, điều hành công việc hằng ngày của bộ phận Pháp chế trực thuộc trung tâm Tổ chức - Hành chính - Pháp chế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban TGĐ và HĐQT

... c triển khai cấu trúc giao dịch/dự án đầu tư
- Theo dõi và xử lý các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư hoặc sau khi hoàn tất quá trình mua bán và sáp nhật
Nhiệm vụ 2: Giám sát, phân bổ công việc cho nhân viên và hỗ trợ phòng ban khác về pháp lý
- Giám sát ,kiểm tra ,tổng hợp các nội dung công việc của chuyên viên pháp chế đầu tư
- Hỗ trợ phòng ban khác về pháp lý
Nhiệm vụ 3: Xây dựng và quản lý việc cập nhật, lưu trữ quy trình biểu mẫu
- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu thực hiện nghiệp vụ trong phòng;
- Cập nhật các thay đổi luật pháp liên quan đến hoạt động của tập đoàn đến Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan.
- Tổ chức việc lưu trữ hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Tập đoàn để cung cấp thông tin cho Ban Tổng Giám đốc, cho Trưởng phòng và các phòng ban khác có liên quan khi có yêu cầu;
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... n pháp lý:
- Tổ chức cập nhật, phối hợp với Phòng hướng dẫn văn bản luật mới có liên quan đến hoạt động của Tập đoàn cho các phòng ban, đơn vị liên quan.
- Tổ chức soạn thảo và quản lý hệ thống các hợp đồng mẫu của Tập đoàn.
- Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng trước khi ký kết.
- Tổ chức thẩm tra tính pháp lý các văn bản gửi đến các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, ...
3/. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn:
- Xác định các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động cần thực hiện.
- Hướng dẫn và phối hợp thực hiện với các bộ phận đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.
- Xây dựng các mối quan hệ bên trong và bên ngoài Tập đoàn nhằm hỗ trợ công việc.

2

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT