Tìm việc làm

Tìm việc làm nhân viên phân tích dữ liệu tại Hồ Chí Minh

... ểm tra và cập nhật dữ liệu sản xuất lên hệ thống SAP
2. Data review/collect analysis and report - Xem xét dữ liệu / thu thập phân tích và báo cáo
- Collect data for reporting form functions / Thu thập các dữ liệu báo cáo từ các phòng ban
- Review/verify data from SC reports before submitting to relevant functions/departments / Kiểm tra đánh giá các dữ liệu báo cáo từ các phòng ban trước khi gửi báo cáo tới các phòng ban có liên quan
- Prepare daily/weekly/monthly reports / Chuẩn bị các báo cáo hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng
- Collect data and analysis to support improvement projects / Thu thập dữ liệu và phân tích để hỗ trợ các dự án cải tiến
3. Admin tasks/ Các công việc hỗ trợ:
- Raise PR, GR, accrual, classify and claim related cost / Tạo PR, GR, làm thanh toán và phân loại các chi phí liên quan
- Support for prepare logistic for SC activities / Hỗ trợ chuẩn bị hậu cần cho các hoạt động của chuỗi cung ứng
- Review and consolidate monthly incentive of SC and submit to HR / Kiểm tra và tổng hợp danh sách tính thưởng hàng tháng của nhà máy và gửi cho bộ phận Nhân sự
- Collect data and analysis to support improvement projects/ Thu thập dữ liệu và phân tích để hỗ trợ các dự án cải tiến
4. Other task are assigned by direct manager / Các công việc khác được yêu cầu từ quản lý trưc tiếp
Lương5 triệu - 7 triệu
Hồ Chí Minh
... nguồn tài liệu vào bộ truyền dữ liệu máy tính, các tập tin và các mẫu có sẵn.
• Phiên dịch liệu, phân tích kết quả thống kê và xuất báo cáo.
• Tạo những file báo cáo để theo dõi công việc trong Cty.
• Chuyển số liệu thành thông tin, và thông tin thành sự hiểu biết sâu sắc, để đi đến các quyết định kinh doanh.
• Chuyến kết quả thành file excel, chụp màn hình và loại bỏ những số liệu không cần thiết.
• Điều chỉnh quá trình thực hiện, kiểm soát chất lượng của các kế hoạch để tìm ra phương án cải thiện.
• Phát hiện, phân tích và cập nhập xu hướng hoặc mẫu trong bộ dữ liệu phúc tạp.
• Xác định và tìm ra các cơ hội cải tiến quy trình.
• Và các công việc khác được giao bởi Giám đốc.
... ích đánh giá chuyên sâu kết quả kinh doanh, lập báo cáo và đề xuất giải pháp
- Phân tích hàng hóa, khách hàng, đối thủ và phân tích chuyên đề hàng hóa
Lương10 triệu - 15 triệu
Hồ Chí Minh
... h.
- Đảm bảo cao về tính chính xác của dữ liệu, phân tích và báo cáo.
- Xây dựng, phân tích và tổng hợp các thông tin liên quan đến khách hàng từ các nguồn khác nhau.
- Xây dựng các công cụ hỗ trợ công việc xây dựng báo cáo và cung cấp báo cáo cho các bộ phận.
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của phòng và các công cụ phân tích, xử lí, thao tác với dữ liệu để phục vụ công việc của công ty.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT