Tìm việc làm

Tìm việc làm tiếng trung tại Quận 1 Hồ Chí Minh

Lương10 triệu - 15 triệu
Quận 1, Hồ Chí Minh
... n tiếp khách hàng - Các vấn đề khác của phòng thương mại - Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong phỏng vấn.
Lương10 triệu - 15 triệu
Quận 1, Hồ Chí Minh
... n tiếp khách hàng - Các vấn đề khác của phòng thương mại - Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong phỏng vấn.
Lương10 triệu - 15 triệu
Quận 1, Hồ Chí Minh
... n tiếp khách hàng - Các vấn đề khác của phòng thương mại - Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong phỏng vấn.
Lương20 triệu - 30 triệu
Quận 1, Hồ Chí Minh
... định, chi phí phát sinh, …. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác, …. - Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê thuế GTGT, TNDN, TNCN,…. - Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn - Lập báo cáo thông kê năm - Quyết toán thuế TNCN năm - Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản lý, công ty mẹ

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT