Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng kế toán tại Hà Nội

LươngThỏa thuận
Hà Nội
... trình duyệt kế hoạch công việc, các mẫu tài liệu, giấy tờ thuộc bộ phận kế toán
- Kiểm soát và hướng dẫn chỉ đạo tính giá thành, báo cáo kiên quan cho BGD
- Thực hiện việc giám sát việc hạch toán kế toán toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của kế toán viên vào hệ thống dữ liệu phần mềm kế toán của công ty một cách chính xác. Đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và các chuẩn mực của kế toán hiện hành
- Lập báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị theo chỉ đạo của BGD
- Lập báo cáo thuế
- Cập nhật và hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách thuế, luật kế toán.
- Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... đầy đủ về toàn bộ tài sản, nguồn vốn của công ty . Bảo vệ tài sản , tiền vốn của Công ty.
- Tính toán trích nộp đầy đủ các loại thuế có lợi cho doanh nghiệp
- Thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay , trả nhà cung cấp
- Thu đúng hạn các khoản công nợ phải thu
- Bảo lưu tài liệu kế toán, giữ bí mật tài liệu và số liệu kế toán của Công ty
- Kiểm kê tiền, tài sản định kỳ, tránh thất thoát xảy ra.
2.3 Kiểm tra, kiểm soát
- Việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh – tài chính
- Kiểm tra, kiểm soát Doanh thu – Chi phí – Giá vốn
- Việc thực hiện chế độ thanh toán , tiền mặt, tiền vay, tín dụng, ngân hàng
- Thiết lập các quy trình, thủ tục và những quy định để tăng cường hệ thống kiểm soát kế toán của Công ty.
- Củng cố hoạt động phòng kế toán để đảm bảo tính hiệu quả và thực hiện đúng với những quy định và chuẩn mực kế toán đang được ban hành.
2.4 Giúp ban giám đốc
- Thực hiện trợ giúp BGĐ phân tích về sản phẩm, khách hàng, các hoạt động kinh tế trong công ty nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả kinh doanh đạt được, lãng phí và thiệt hại của công ty đã xảy ra. Những việc làm không hiệu quả, những trì trệ trong kinh doanh để có biện pháp khắc phục.
- Trợ giúp BGĐ phân tích các báo cáo đặc thù để khai thác tiềm năng và tạo hiệu quả của đồng vốn. Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh.
* QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ
3.1 Đối với nhân viên cấp dưới
- Phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả các kế toán viên của công ty
- Được đề nghị tuyển dụng, sa thải, khen thưởng, kỷ luật, nhân viên theo quy chế lao động và lương của Công ty .
- Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyển đầy đủ, kịp thời những tài liệu cần thiết cho việc kiêm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.
- Các bao cáo kế toán , các chứng từ kế toán , tín dụng và tài liệu liên quan đến tài chính, thanh toán, lương, thưởng, thu, chi đều phải có chữ ký của Kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý.
3.2 Đối với các phòng ban khác
- Tham gia ý kiến với các phòng ban, ban chức năng của Công ty về các công tác thuộc lĩnh vực tài chính, đặc biệt là công việc đấu thầu, đàm phán và ký hợp đồng, tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán.
- Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính
- Yêu cầu tất cả các phòng ban cung cấp kịp thời và đầy đủ các tài liệu, dữ liệu khác cần thiết cho công việc kế toán, kiểm tra, kiểm toán nội bộ và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan hữu quan. Những người có nhiệm vụ lập, ký duyệt các tài liệu chứng từ có liên quan đến công tác kế toán phải chịu trách nhiệm liên đới về nghiệp vụ tài chính kế toán.
- Có trách nhiệm báo cáo kịp thời Ban giám đốc các công việc ngoài thẩm quyền phê duyệt và công việc được giao.
* NHỮNG MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC ( TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TY )
Nội bộ: Phòng Tài chính – Kế toán và các phòng ban trong công ty.
Bên ngoài: các cấp Trưởng phòng/Giám đốc tương đương của khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các cơ quan hữu quan khác. ...
... t;
- Kiểm soát mọi khoản chi, luôn duy trì khả năng thanh toán của doanh nghiệp;
*PHẦN KẾ TOÁN
- Tổ chức, Quản lý, Điều hành hoạt động của Bộ phận Kế toán Công ty.
- Tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, Quản lý chi phí, tài sản và nguồn vốn của Công ty, lập kế hoạch, theo dõi, báo cáo các hoạt động tài chính Công ty.
- Chịu trách nhiệm các số liệu, lập báo cáo tài chính, Tổ chức phục vụ việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế
... đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
- Kiểm soát các báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN phải nộp hàng tháng, quý, năm. Tham gia công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế.
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và tổng hợp số liệu kế toán, các báo cáo quản trị theo yêu cầu của BLĐ công ty.
- Theo dõi TSCĐ, hạch toán khấu hao TSCĐ, phân bổ công cụ dụng cụ và các nghiệp vụ kế toán tổng hợp khác.
- Theo dõi toàn bộ các hợp đồng kinh tế của Công ty từ khi ký, tạm ứng, thanh toán hợp đồng cho đến khi thanh lý hợp đồng. Kiểm duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị.
- Kiểm tra, giám sát việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu, chứng từ kế toán.
- Trực tiếp lập kế hoạch cho bộ phận và phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.
- Xây dựng đội ngũ nhân viên trong phòng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kế cận
- Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Công ty.
... c quỹ dự phòng và kế hoạch bảo tồn, phát triển vốn;
- Thiết lập hệ thống mã chi phí đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu của các bộ phận, ban, phòng, các đơn vị thành v
2.Kế toán
- Tổ chức, Quản lý, Điều hành hoạt động Kế toán Công ty.
- Tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, Quản lý chi phí, tài sản và nguồn vốn của Công ty, lập kế hoạch, theo dõi, báo cáo các hoạt động tài chính Công ty.
- Chịu trách nhiệm các số liệu, lập báo cáo tài chính, Tổ chức phục vụ việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
*** QUYỀN LỢI:
- Lương: Thỏa thuận
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật và quy chế Công ty.
- Tăng lương định kỳ theo thành tích lao động.
- Các chế độ thưởng, nghỉ mát theo chính sách Công ty
- Miễn phí ăn trưa tại Công ty
- Chế độ riêng dành cho cấp quản lý
- Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h-17h)
- Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như nghỉ mát, khám sức khỏe và các ngày nghỉ lễ có thưởng 30/4-1/5, 2/9, phụ cấp điện thoại, xăng xe, ăn trưa và các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...).
... iệm về các loại báo cáo kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính trước Ban GĐ công ty;
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo công ty
- Vận dụng chính sách thuế cho phù hợp với mục tiêu quản lý của công ty;
- Tổ chức xây dựng các quy trình quản lý nội bộ để quản lý tồn kho, Công nợ, và các loại Tài sản trong công ty;
- Tổ chức hoạt động đào tạo, phổ biến và cập nhật kiến thức về chính sách kế toán cho toàn công ty;
- Xây dựng kế hoạch thu, chi cho Phó Tổng Giám đốc khối Tài chính – Kế toán;
- Tính toán giá thành và các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
- Lưu giữ và bảo mật thông tin kế toán;
- Cập nhật quy định, thông tin pháp luật về chính sách thuế, tài chính, tư vấn cho Ban Giám đốc;
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.
... TẢ CÔNG VIỆC:
- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của Phòng Kế toán - Ngân quỹ theo định kỳ.
- Tổ chức hoạt động phát triển Khách hàng
- Tổ chức hoạt động kế toán ngân quỹ
- Quản lý, tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ
- Quản lý và phát triển nhân viên
- Tham gia đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng.
- Góp phần xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, thân thiện trong bộ phận, Phòng, Chi nhánh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc Chi nhánh
... c quỹ dự phòng và kế hoạch bảo tồn, phát triển vốn;
- Thiết lập hệ thống mã chi phí đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu của các bộ phận, ban, phòng, các đơn vị thành v
2.Kế toán
- Tổ chức, Quản lý, Điều hành hoạt động Kế toán Công ty.
- Tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, Quản lý chi phí, tài sản và nguồn vốn của Công ty, lập kế hoạch, theo dõi, báo cáo các hoạt động tài chính Công ty.
- Chịu trách nhiệm các số liệu, lập báo cáo tài chính, Tổ chức phục vụ việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
*** QUYỀN LỢI:
- Lương: Thỏa thuận
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật và quy chế Công ty.
- Tăng lương định kỳ theo thành tích lao động.
- Các chế độ thưởng, nghỉ mát theo chính sách Công ty
- Miễn phí ăn trưa tại Công ty
- Chế độ riêng dành cho cấp quản lý
- Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h-17h)
- Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như nghỉ mát, khám sức khỏe và các ngày nghỉ lễ có thưởng 30/4-1/5, 2/9, phụ cấp điện thoại, xăng xe, ăn trưa và các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...).

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT