Liên Hệ Hotline: 0971.335.869 | 024 36.36.66.99

Trang chủ / Tra cứu lương / Lương kỹ sư môi trường

Tra cứu lương kỹ sư môi trường

Danh sách tin tuyển dụng kỹ sư môi trường

Công ty TNHH Jia Hsin

Kỹ sư môi trường

Chức vụ Nhân viên | Lương Thỏa thuận

Địa chỉLong An

- Tham gia và cập nhật các chương trình đào tạo về tiêu chuẩn an toàn lao động, môi trường và các quy định về lao động của Nhà nước và khách hàng. - Thực hiện và hướng dẫn an toàn lao động tại bộ phận, phân xưởng thực hiện các yêu cầu tuân thủ. - Đánh giá các điều kiện về an toàn tại các nhà máy hàng tháng, đề xuất phương pháp cải thiện và giám sát việc thực hiện. - Đánh giá khách hàng/ nhà nước. - Quản lý hệ thống EHS tại nhà máy. - Quản lý hệ thống về phòng cháy chữa cháy, điện, máy mốc tại nhà máy. - Quản lý hệ thống ISO.

Chức vụ liên quan

Việc làm quản lý môi trường - Việc làm nhân viên an toàn môi trường - Việc làm nhân viên tư vấn môi trường - Việc làm nhân viên kỹ thuật môi trường - Việc làm giám sát môi trường - Việc làm kỹ sư thủy văn - Việc làm nhân viên ehs - Việc làm nhân viên iso môi trường - Việc làm lái xe môi trường - Việc làm kỹ sư quản lý tài nguyên rừng - Việc làm kỹ sư lâm nghiệp đô thị - Việc làm kỹ sư xử lý nước thải - Việc làm thạc sĩ môi trường - Add chức vụ Sub chức vụ

Lương liên quan

Lương kỹ sư môi trường - Lương kỹ sư quan trắc - Lương kỹ sư xử lý chất thải - Lương nhân viên quan trắc - Plus Sub

Tạo CV xin việc
Liên hệ qua SĐT