Thật không may nếu đối tác hoặc người dùng và chúng tôi - work247.vn xảy ra những tranh chấp không đáng có. Trong trường hợp phát sinh những vấn đề tranh chấp, work247.vn và Công ty TNHH MTV Nguồn nhân lực 365 luôn đề cao, ưu tiên những giải pháp có thể thương lượng, thuyết phục và hòa giải giữa các bên liên quan. Điều này là nhằm đảm bảo cho nhận thức cá nhân về chất lượng thương hiệu cũng như chất lượng dịch vụ của Công ty được duy trì một cách lâu dài nhất!

Theo đó, cơ chế giải quyết tranh chấp của work247.vn dựa trên cơ sở các biện pháp bao gồm:

X Đưa ra đơn vị, cơ quan Pháp luật có thẩm quyền

X Chủ động thỏa thuận và hòa giải

X Biện pháp khác

1. Chi tiết về quy trình, cơ chế giải quyết khi phát sinh các vấn đề tranh chấp

Chi tiết về quy trình, cơ chế giải quyết khi phát sinh các vấn đề tranh chấp của work247.vn được mô tả cụ thể như sau:

Đối tác là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đóng vai trò là nhà tuyển dụng và Công ty chủ quản của work247.vn sẽ có trách nhiệm tiếp nhận, thực hiện các giải đáp, đưa ra các giải pháp nhằm thỏa mãn yêu cầu cũng như thắc mắc của người lao động (ứng viên) trên hệ thống. Những tranh chấp được giải quyết xuất phát từ nguyên nhân về thông tin hay nội dung trong tin tuyển dụng được đăng công khai ở hệ thống.

2. Trách nhiệm tiếp nhận và xử lý tranh chấp

- Thứ nhất, chúng tôi thực sự tôn trọng và nghiêm túc trong quá trình tuân thủ các quy định, quy chế hiện hành của pháp luật. Tất cả những hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của work247.vn đều đề cao lợi ích, giá trị tích cực mang đến cho người tìm việc. Dó đó, khi có nhu cầu và thực hiện đăng tin tuyển dụng công việc lên hệ thống, các thành viên là nhà tuyển dụng cần cam kết về mức độ chính xác, xác thực, thông tin được cung cấp đầy đủ liên quan đến vị trí tuyển dụng và cả doanh nghiệp trước khi tải lên hệ thống.

- Thứ hai, hai bên thành viên (nhà tuyển dụng và ứng viên) nên chủ động liên hệ, hợp tác với chúng tôi trong trường hợp phát sinh những tranh chấp hay mâu thuẫn. Điều này là để đảm bảo quá trình tiếp nhận, xử lý yêu cầu và đưa ra những phương án giải quyết phù hợp. Quá trình phối hợp có thể được work247.vn yêu cầu cung cấp các thông tin về tài liệu hay giấy tờ có liên quan. Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin về một trong hai bên tranh chấp (khi đã được bên còn lại yêu cầu). Những thông tin được chúng tôi cung cấp sẽ được đảm bảo nội dung chỉ liên quan đến thông tin mâu thuẫn.

- Thứ ba, khi tranh chấp và mâu thuẫn của hai bên đã được giải quyết, hai bên cần có trách nhiệm báo cáo lại với đại diện hoặc Ban quản lý của work247.vn. Chúng tôi có quyền áp dụng các hình thức nhắc nhở cảnh cáo, răn đe bằng biện pháp khóa tài khoản, chuyển đến cơ quan chức năng chờ xét duyệt trong trường hợp nhà tuyển dụng là bên có lỗi trong tranh chấp. Đồng thời, chúng tôi cũng có quyền chủ động xóa bỏ hoặc gỡ toàn bộ những thông tin đăng tuyển việc làm của nhà tuyển dụng trước đó đã vi phạm.

- Thứ tư, một trong hai bên có quyền chủ động liên hệ và trực tiếp nhờ đến sự hỗ trợ của bên thứ ba có thẩm quyền giải quyết. Trong trường hợp mâu thuẫn vẫn chưa được hòa giải. Điều này là nhằm đảm bảo về ích lợi và quyền hạn của cả hai bên trong vụ tranh chấp.

- Thứ năm, về thời hạn giải quyết: Thời gian sẽ linh động tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ tranh chấp. Nhưng, work247.vn nắm giữ quyền hạn xử lý cuộc tranh chấp giữa hai bên, đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng để không làm gián đoạn những hoạt động hay ảnh hưởng đến quyền lợi của cả hai bên!

Thông báo

Liên hệ qua SĐT