Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua COVID 19

Đối với các gói ghim tin
Bảo hành tin đăng: Sau thời hạn ghim tin, nếu không có hồ sơ ứng tuyển sẽ tiếp tục được ghim tin tại vị trí đó với khoảng thời gian tương ứng.
Bảo lưu tin đăng: Tin đăng có thời hạn ghim tin đăng ký >1 tuần sẽ được bảo lưu 52 tuần tiếp theo (tính từ ngày cuối cùng sử dụng dịch vụ) nếu thời gian dịch vụ còn lại trên 1 tuần.
Được đổi tin ghim không giới hạn số lần trong thời gian đăng ký chính với các gói có thời hạn ghim tin từ 1 tuần trở lên tùy theo nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị ( không hỗ trợ đổi tin trong thời hạn bảo hành).
Đối với các gói lọc hồ sơ
Bảo hành tin đăng: Sau thời hạn ghim tin, nếu không có hồ sơ ứng tuyển sẽ tiếp tục được ghim tin tại vị trí đó với khoảng thời gian tương ứng.
Bảo lưu tin đăng: Tin đăng có thời hạn ghim tin đăng ký >1 tuần sẽ được bảo lưu 52 tuần tiếp theo (tính từ ngày cuối cùng sử dụng dịch vụ) nếu thời gian dịch vụ còn lại trên 1 tuần.
Image Des
Lọc hồ sơ
Chủ động tìm kiếm nhân tài
Tiếp cận trực tiếp ứng viên
Tuyển dụng lâu dài
Combo lọc hồ sơ ghim tin hấp dẫn
Quảng cáo thương hiệu
Tuyển dụng nhanh chóng
Tiết kiệm thời gian và chi phí
Ghim tin trang chủ box hấp dẫn
Ghim tại box đầu tiên trang chủ
Ứng viên xem tin đăng nhiều nhất
Ứng viên chủ động nộp hồ sơ
Ghim tin trang chủ box thương hiệu
Ghim tại box thứ hai trang chủ
Hiển thị cùng với các NTD hàng đầu
Tiếp cận đúng đổi tượng
Ghim tin trang chủ box việc làm tuyển gấp
Ghim tại box thứ 2 trang chủ
Hiển thị cùng các tin mới nhất
Tin tuyển dụng ghim cố định lên đầu
Ghim tin trang ngành
Tối ưu chi phí tuyển dụng
Tiếp cận đúng ứng viên tìm kiếm
Xây dựng nguồn ứng viên chủ động
Liên hệ qua SĐT