Liên Hệ Hotline: 0971.335.869 | 024 36.36.66.99

Trang chủ / Tra cứu lương / Lương project manager

Tra cứu lương project manager

Danh sách tin tuyển dụng project manager

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS

IT Software Project Deputy Manager

Chức vụ Quản lý cấp trung | Lương Trên 30 triệu

Địa chỉHồ Chí Minh

- Quản lý: + Theo dõi hoạt động dự án, hoạt động vận hành, sau đó báo cáo cho Quản lý. + Thực hiện kế hoạch dự án và giám sát để đảm bảo dự án đạt được mục tiêu + Làm việc với người bán, đối tác để thực hiện thỏa thuận + Quản lý hoạt động của bộ phận hàng ngày. - Yêu cầu & Giải pháp: + Làm việc với người quản lý cao hơn, người dùng doanh nghiệp để thu thập yêu cầu kinh doanh, yêu cầu người dùng + Làm việc và / hoặc hỗ trợ nhân viên thực hiện phân tích, mô hình hóa yêu cầu + Hỗ trợ công ty, người dùng cuối vận hành các ứng dụng + Hỗ trợ đơn vị cung cấp giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan, thiết kế và thử nghiệm - Giao tiếp: + Hợp tác với các bộ phận khác để đảm bảo sản phẩm, dự án, chức năng thích ứng mục tiêu + Giao tiếp & hợp tác với đơn vị cung cấp, đối tác lập kế hoạch, phát triển giải pháp và giải quyết vấn đề trong thời gian thực hiện dự án.

Chức vụ liên quan

Việc làm chuyên viên kế hoạch - Việc làm nhân viên kế hoạch - Việc làm nhân viên kế hoạch sản xuất - Việc làm nhân viên kế hoạch vật tư - Việc làm nhân viên phòng kế hoạch - Việc làm chuyên viên quản lý dự án - Việc làm kỹ sư quản lý dự án - Việc làm kỹ sư dự án - Việc làm chuyên viên dự án - Việc làm chuyên viên phát triển dự án - Việc làm project assistant - Việc làm project coordinator - Việc làm phó phòng kế hoạch - Việc làm phó phòng quản lý dự án - Việc làm quản lý dự án - Việc làm trưởng ban quản lý dự án - Việc làm trưởng phòng dự án - Việc làm trưởng phòng kế hoạch - Việc làm trưởng phòng quản lý dự án - Việc làm ban quản lý dự án - Add chức vụ Sub chức vụ

Lương liên quan

Lương chuyên viên đầu tư - Lương chuyên viên điều phối dự án - Lương chuyên viên dự án - Lương chuyên viên kế hoạch - Lương chuyên viên kế hoạch dự án - Lương chuyên viên phát triển dự án - Lương giám sát dự án - Lương kỹ sư dự án - Lương kỹ sư triển khai - Lương kỹ thuật viên dự án - Lương nhân viên dự án - Lương nhân viên kế hoạch - Lương nhân viên phát triển dự án - Lương quản lý dự án - Lương trợ lý dự án - Lương trưởng phòng dự án - Lương trưởng phòng kế hoạch - Lương giám đốc dự án - Lương project manager - Plus Sub

Tạo CV xin việc
Liên hệ qua SĐT