Hotline: 0971.335.869 | 024 36.36.66.99

Danh sách công ty hệ thống xử lý nước thải

1 công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật

Địa chỉ: Tầng 15, số 83A Lý Thường Kiệt

Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành và Xử lý nước thải Việt Nam (O&MC) là các đơn vị có chức năng Quản lý, vận hành, bảo dưỡng các Nhà máy xử lý nước thải. Hiện nay Công ty Cổ phần Quản lý vận hành xử lý nước thải Việt Nam đang quản lý, vận hành, bảo dưỡng nhiều hệ thống xử lý nước thải bao gồm: Hệ thống thu gom và 16 nhà máy trên khắp cả nước. Với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, ổn định, Công ty chúng tôi đang cần tuyển nhiều vị trí.

Niên giám ngành nghề

Liên hệ qua SĐT