Hotline: 0971.335.869 | 024 36.36.66.99

Danh sách công ty kinh doanh phân bón

1 công ty

ACD

Quy mô: Chưa cập nhật

Địa chỉ: cần thơ

công ty thành lập chưa lâu và chưa có vị thế gì trên thị trường nhưng chất lượng tốt và được nhiều người tin tưởng tiêu dùng. Công ty sẽ sớm thành công trong tương lai gần và chứng minh năng lực của mình. Đồng thời công ty sẽ sớm tham gia hội thảo về các loại phân bón và cây trồng.

Niên giám ngành nghề

Liên hệ qua SĐT