Hotline: 0971.335.869 | 024 36.36.66.99

Danh sách công ty nhập khẩu hàng tiêu dùng

1 công ty

TNHH Ngọc Tài

Quy mô: Từ 500 - 999 nhân viên

Địa chỉ: 20 chế lan viên

chuyên phân phối xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng,sức khỏe,mỹ phẩm

Niên giám ngành nghề

Liên hệ qua SĐT