Hotline: 0971.335.869 | 024 36.36.66.99

Danh sách công ty thiết bị

1 công ty

Công Ty TNHH CNTT Nhất Sơn

Quy mô: Chưa cập nhật

Địa chỉ: 430 Đồng Khởi, Tân Hiệp

Tên giao dịch: NHAT SON INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Sơn Ngày cấp giấy phép: 09/04/2021 Ngày hoạt động: 09/04/2021 (Đã hoạt động 10 tháng) Điện thoại trụ sở: 0708379789 Trạng thái: Đang hoạt động

Niên giám ngành nghề

Từ khóa liên quan

Liên hệ qua SĐT