Hotline: 0971.335.869 | 024 36.36.66.99

Danh sách công ty xử lý khí thải

1 công ty

Công Ty TNHH Môi Trường Tầm Nhìn Xanh

Quy mô: Chưa cập nhật

Địa chỉ: 100 - 102 Điện Biên Phủ

Tầm Nhìn Xanh (GREE) là một công ty chuyên ngành nước và môi trường. Được thành lập từ năm 2005, GREE hoạt động trong lĩnh vực: tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt các công trình xử lý nước sạch, xử lý nước thải, xử lý khí thải, hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí), tư vấn lập báo cáo tác động môi trường (ĐTM), cung cấp máy móc, thiết bị, hoá chất… nhằm phục vụ công tác làm sạch và bảo vệ môi trường.

Niên giám ngành nghề

Liên hệ qua SĐT