Liên Hệ Hotline: 0971.335.869 | 024 36.36.66.99

Trang chủ / Tra cứu lương / Lương tại Hưng Yên

Tra cứu lương tại Hưng Yên

Biểu đồ lương tại Hưng Yên

Mức lương
Thương lượng 2
1 tr - 3 tr 0
3 tr - 5 tr 0
5 tr - 7 tr 0
7 tr - 10 tr 7
10 tr - 15 tr 0
15 tr -20 tr 7
20 tr - 30 tr 1
30 tr trở lên 1

Biểu đồ lương trung bình tại Hưng Yên

Mức lương trung bình tại Hưng Yên là:

13,406,250 vnđ

( Mười ba triệu Bốn trăm Sáu ngàn Hai trăm Năm mươi VNĐ)

Danh sách tin tuyển dụng tại Hưng Yên

LÊ LINH

Tuyển nhân viên pháp lý xác minh thông tin làm ở hưng yên

Chức vụ Nhân viên | Lương 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉHưng Yên

Mô tả công việc: - Giúp Luật sư và Bộ phận nghiệp vụ tố tụng xác minh/ đối chiếu các thông tin của Khách hàng theo vụ việc ủy quyền của Ngân hàng; - Xác lập hồ sơ pháp lý khởi kiện đối với các trường hợp Khách hàng được Ngân hàng ủy quyền; - Tư vấn, giải thích pháp luật; - Chuyển văn bản, công văn khởi kiện đến Khách hàng/ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phân công; - Thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc xác lập hồ sơ pháp lý khởi kiện (nếu có); Nơi làm việc: - Nha Trang: 02 NV - Diên Khánh: 02 NV - Cam Lâm: 02 NV - Cam Ranh: 02 NV - Ninh Hòa: 02 NV - Vạn Ninh: 02 NV - Ninh Thuận: 02 NV - Bình Thuận: 02 NV - Đồng Nai: 02 NV - Bình Dương: 02 NV - Lâm Đồng: 02 NV - Kon Tum: 02 NV - Đắc Lắc: 02 NV - Gia Lai: 02 NV - Đắc Nông: 02 NV - Quảng Bình:02 NV - Quảng Trị: 02 NV - Thừa Thiên Huế : 02 NV - Bình Định: 02 NV - Phú Yên: 02 NV - Đà Nẵng: 02 NV - Quảng Nam: 02 NV - Quảng Ngãi: 02 NV - Thanh Hóa: 02 NV - Thái Bình: 02 NV - Hải Phòng: 02 NV - Hà Nội : 02 NV - Hải Dương : 02 NV - Quảng Ninh : 02 NV - Hưng Yên : 02 NV - Nghệ An : 02 NV
Mô tả công việc: - Giúp Luật sư và Bộ phận nghiệp vụ tố tụng xác minh/ đối chiếu các thông tin của Khách hàng theo vụ việc ủy quyền của Ngân hàng; - Xác lập hồ sơ pháp lý khởi kiện đối với các trường hợp Khách hàng được Ngân hàng ủy quyền; - Tư vấn, giải thích pháp luật; - Chuyển văn bản, công văn khởi kiện đến Khách hàng/ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phân công; - Thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc xác lập hồ sơ pháp lý khởi kiện (nếu có); Nơi làm việc: - Nha Trang: 02 NV - Diên Khánh: 02 NV - Cam Lâm: 02 NV - Cam Ranh: 02 NV - Ninh Hòa: 02 NV - Vạn Ninh: 02 NV - Ninh Thuận: 02 NV - Bình Thuận: 02 NV - Đồng Nai: 02 NV - Bình Dương: 02 NV - Lâm Đồng: 02 NV - Kon Tum: 02 NV - Đắc Lắc: 02 NV - Gia Lai: 02 NV - Đắc Nông: 02 NV - Quảng Bình:02 NV - Quảng Trị: 02 NV - Thừa Thiên Huế : 02 NV - Bình Định: 02 NV - Phú Yên: 02 NV - Đà Nẵng: 02 NV - Quảng Nam: 02 NV - Quảng Ngãi: 02 NV - Thanh Hóa: 02 NV - Thái Bình: 02 NV - Hải Phòng: 02 NV - Hà Nội : 02 NV - Hải Dương : 02 NV - Quảng Ninh : 02 NV - Hưng Yên : 02 NV - Nghệ An : 02 NV
LÊ LINH

TUYỂN NV PHÁP LÝ ĐỊA BÀN XÁC MINH THÔNG TIN Ở HƯNG YÊN

Chức vụ Nhân viên | Lương 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉHưng Yên

Mô tả công việc: - Giúp Luật sư và Bộ phận nghiệp vụ tố tụng xác minh/ đối chiếu các thông tin của Khách hàng theo vụ việc ủy quyền của Ngân hàng; - Xác lập hồ sơ pháp lý khởi kiện đối với các trường hợp Khách hàng được Ngân hàng ủy quyền; - Tư vấn, giải thích pháp luật; - Chuyển văn bản, công văn khởi kiện đến Khách hàng/ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phân công; - Thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc xác lập hồ sơ pháp lý khởi kiện (nếu có); Nơi làm việc: - Nha Trang: 02 NV - Diên Khánh: 02 NV - Cam Lâm: 02 NV - Cam Ranh: 02 NV - Ninh Hòa: 02 NV - Vạn Ninh: 02 NV - Ninh Thuận: 02 NV - Bình Thuận: 02 NV - Đồng Nai: 02 NV - Bình Dương: 02 NV - Lâm Đồng: 02 NV - Kon Tum: 02 NV - Đắc Lắc: 02 NV - Gia Lai: 02 NV - Đắc Nông: 02 NV - Quảng Bình:02 NV - Quảng Trị: 02 NV - Thừa Thiên Huế : 02 NV - Bình Định: 02 NV - Phú Yên: 02 NV - Đà Nẵng: 02 NV - Quảng Nam: 02 NV - Quảng Ngãi: 02 NV - Thanh Hóa: 02 NV - Thái Bình: 02 NV - Hải Phòng: 02 NV - Hà Nội : 02 NV - Hải Dương : 02 NV - Quảng Ninh : 02 NV - Hưng Yên : 02 NV - Nghệ An : 02 NV
LÊ LINH

TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP LÝ XÁC MINH THÔNG TIN Ở HƯNG YÊN

Chức vụ Nhân viên | Lương 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉHưng Yên

Mô tả công việc: - Giúp Luật sư và Bộ phận nghiệp vụ tố tụng xác minh/ đối chiếu các thông tin của Khách hàng theo vụ việc ủy quyền của Ngân hàng; - Xác lập hồ sơ pháp lý khởi kiện đối với các trường hợp Khách hàng được Ngân hàng ủy quyền; - Tư vấn, giải thích pháp luật; - Chuyển văn bản, công văn khởi kiện đến Khách hàng/ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phân công; - Thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc xác lập hồ sơ pháp lý khởi kiện (nếu có); Nơi làm việc: - Nha Trang: 02 NV - Diên Khánh: 02 NV - Cam Lâm: 02 NV - Cam Ranh: 02 NV - Ninh Hòa: 02 NV - Vạn Ninh: 02 NV - Ninh Thuận: 02 NV - Bình Thuận: 02 NV - Đồng Nai: 02 NV - Bình Dương: 02 NV - Lâm Đồng: 02 NV - Kon Tum: 02 NV - Đắc Lắc: 02 NV - Gia Lai: 02 NV - Đắc Nông: 02 NV - Quảng Bình:02 NV - Quảng Trị: 02 NV - Thừa Thiên Huế : 02 NV - Bình Định: 02 NV - Phú Yên: 02 NV - Đà Nẵng: 02 NV - Quảng Nam: 02 NV - Quảng Ngãi: 02 NV - Thanh Hóa: 02 NV - Thái Bình: 02 NV - Hải Phòng: 02 NV - Hà Nội : 02 NV - Hải Dương : 02 NV - Quảng Ninh : 02 NV - Hưng Yên : 02 NV - Nghệ An : 02 NV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VŨ PHÁT

CÁN BỘ KỸ THUẬT - HIỆN TRƯỜNG

Chức vụ Nhân viên | Lương 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉHưng Yên

- Lập kế hoạch vật liệu, nhân công, máy thi công và chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công hàng ngày - Phân chia, xác nhận mặt bằng, phạm vi thi công với tổ đội, thầu phụ - Báo cáo kết quả thi công theo định kỳ quy định - Hướng dẫn, nghiệm thu các công tác thi công trên hiện trường với Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư - Kiểm soát công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong phạm vi thi công và công trường - Xác nhận khối lượng thanh toán tổ đội, nhà thầu phụ - Thực hiện các yêu cầu của quản lý
LÊ LINH

TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁP LÝ XÁC MINH THÔNG TIN THEO KV HƯNG YÊN

Chức vụ Nhân viên | Lương 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉHưng Yên

Mô tả công việc: - Giúp Luật sư và Bộ phận nghiệp vụ tố tụng xác minh/ đối chiếu các thông tin của Khách hàng theo vụ việc ủy quyền của Ngân hàng; - Xác lập hồ sơ pháp lý khởi kiện đối với các trường hợp Khách hàng được Ngân hàng ủy quyền; - Tư vấn, giải thích pháp luật; - Chuyển văn bản, công văn khởi kiện đến Khách hàng/ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phân công; - Thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc xác lập hồ sơ pháp lý khởi kiện (nếu có); Nơi làm việc: - Nha Trang: 02 NV - Diên Khánh: 02 NV - Cam Lâm: 02 NV - Cam Ranh: 02 NV - Ninh Hòa: 02 NV - Vạn Ninh: 02 NV - Ninh Thuận: 02 NV - Bình Thuận: 02 NV - Đồng Nai: 02 NV - Bình Dương: 02 NV - Lâm Đồng: 02 NV - Kon Tum: 02 NV - Đắc Lắc: 02 NV - Gia Lai: 02 NV - Đắc Nông: 02 NV - Quảng Bình:02 NV - Quảng Trị: 02 NV - Thừa Thiên Huế : 02 NV - Bình Định: 02 NV - Phú Yên: 02 NV - Đà Nẵng: 02 NV - Quảng Nam: 02 NV - Quảng Ngãi: 02 NV - Thanh Hóa: 02 NV - Thái Bình: 02 NV - Hải Phòng: 02 NV - Hà Nội : 02 NV - Hải Dương : 02 NV - Quảng Ninh : 02 NV - Hưng Yên : 02 NV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VŨ PHÁT

KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG

Chức vụ Nhân viên | Lương 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉHưng Yên

- Lập kế hoạch vật liệu, nhân công, máy thi công và chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công hàng ngày - Phân chia, xác nhận mặt bằng, phạm vi thi công với tổ đội, thầu phụ - Báo cáo kết quả thi công theo định kỳ quy định - Hướng dẫn, nghiệm thu các công tác thi công trên hiện trường với Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư - Kiểm soát công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong phạm vi thi công và công trường - Xác nhận khối lượng thanh toán tổ đội, nhà thầu phụ - Thực hiện các yêu cầu của quản lý
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VŨ PHÁT

KỸ SƯ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CÁN BỘ QC

Chức vụ Nhân viên | Lương 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉHưng Yên

- Lập và kiểm tra khối lượng chi tiết cho các hạng mục thi công - Lập hồ sơ Pháp lý, chất lượng thanh toán với Chủ đầu tư - Kiểm tra, xác nhận khối lượng và lập hồ sơ thanh toán cho tổ đội thi công, thầu phụ, nhà cung cấp đúng quy định - Hỗ trợ lập và kiểm soát hồ sơ chất lượng, pháp lý dự án phục vụ thanh quyết toán với chủ đầu tư - Các công việc khác theo phân công công việc của Quản lý trực tiếp
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VŨ PHÁT

CÁN BỘ KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG

Chức vụ Nhân viên | Lương 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉHưng Yên

- Lập kế hoạch vật liệu, nhân công, máy thi công và chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công hàng ngày - Phân chia, xác nhận mặt bằng, phạm vi thi công với tổ đội, thầu phụ - Báo cáo kết quả thi công theo định kỳ quy định - Hướng dẫn, nghiệm thu các công tác thi công trên hiện trường với Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư - Kiểm soát công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong phạm vi thi công và công trường - Xác nhận khối lượng thanh toán tổ đội, nhà thầu phụ - Thực hiện các yêu cầu của quản lý
tapaco

tuyển cán bộ kỹ thuật hồ sơ QS

Chức vụ Nhân viên | Lương 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉHà Nội, Hưng Yên, Hòa Bình

Quản lý hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ khối lượng hồ sơ pháp lý
CÔNG TY CỔ PHẦN HR GROUP

Nhân viên sale

Chức vụ Nhân viên | Lương Thỏa thuận

Địa chỉHưng Yên

Công ty Nhật Bản - Công ty TNHH Giám định Tentac (Việt Nam) Chi nhánh tại Hưng Yên đang cần tuyển 1 Sale admin/ Sale officer: (lương thương lượng) Chế độ: Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Lương tháng 13 hoặc hơn tùy theo tình hình kinh doanh của công ty Được đi du lịch 1 năm/ lần tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty Chế độ xem xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc Bên mình đang cần tuyển vị trí Sale admin/ Sale officer có kinh nghiệm Merchandiser thành thạo tiếng Nhật hoặc tiếng Trung Tiếng Anh yêu cầu đọc hiểu, có thể viết mail hoặc chat ngắn gọn Kinh nghiệm thì 6 tháng trở lên trong ngành sản xuất, ưu tiên sản xuất may mặc, giày dép thể thao .... Mức lương thương lượng tùy theo kinh nghiệm (nếu chưa có kinh nghiệm mà thành thạo ngoại ngữ thì cũng có thể giới thiệu ) (khả năng 12-16tr)
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Long.

Công nhân lao động phổ thông

Chức vụ Nhân viên | Lương 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉHưng Yên

- Thực hiện việc xếp thành bó (kiện) sản phẩm theo bản kê (có thể dùng dụng cụ móc bằng tay đưa lên bó hoặc móc bằng cẩu xếp vào bó đốc với chi tiết có khối lượng lớn không sử dụng được dụng cụ móc bằng tay), bó kiện bằng dây thép, viết tên kiện, cẩu xếp gọn kiện vào vị trí để giao hàng.
Xem thêm

Chức vụ liên quan

không tìm thấy bản ghi liên quan

Lương liên quan

Lương tại Hồ Chí Minh - Lương tại Hà Nội - Lương tại Cần Thơ - Lương tại Bình Dương - Lương tại Đà Nẵng - Lương tại Đồng Nai - Lương tại Bắc Ninh - Lương tại Long An - Lương tại Hải Phòng - Lương tại An Giang - Lương tại Vĩnh Long - Lương tại Bà Rịa Vũng Tàu - Lương tại Khánh Hòa - Lương tại Kiên Giang - Lương tại Bắc Giang - Lương tại Thanh Hóa - Lương tại Quảng Nam - Lương tại Hải Dương - Lương tại Đắk Lắk - Lương tại Đồng Tháp - Lương tại Hậu Giang - Lương tại Nghệ An - Lương tại Bình Định - Lương tại Tiền Giang - Lương tại Quảng Ngãi - Lương tại Vĩnh Phúc - Lương tại Thừa Thiên Huế - Lương tại Hưng Yên - Lương tại Sóc Trăng - Lương tại Lâm Đồng - Lương tại Nam Định - Lương tại Tây Ninh - Lương tại Bến Tre - Lương tại Quảng Ninh - Lương tại Thái Bình - Lương tại Thái Nguyên - Lương tại Hà Nam - Lương tại Cà Mau - Lương tại Bình Phước - Lương tại Bình Thuận - Lương tại Phú Thọ - Lương tại Hà Tĩnh - Lương tại Ninh Bình - Lương tại Trà Vinh - Lương tại Bạc Liêu - Lương tại Gia Lai - Lương tại Phú Yên - Lương tại Quảng Trị - Lương tại Ninh Thuận - Lương tại Quảng Bình - Lương tại Lạng Sơn - Lương tại Hòa Bình - Lương tại Đắk Nông - Lương tại Lào Cai - Lương tại Sơn La - Lương tại Yên Bái - Lương tại Tuyên Quang - Lương tại Hà Giang - Lương tại Kon Tum - Lương tại Bắc Kạn - Lương tại Điện Biên - Lương tại Cao Bằng - Lương tại Lai Châu -

Tạo CV xin việc
Liên hệ qua SĐT