Tìm việc làm

Tìm việc làm việc làm kế toán

Lương1 triệu - 3 triệu
Thành phố Phủ Lý, Hà Nam
... h phần của SP, khung giá, các chính sách đặt hàng - thanh toán, khuyến mãi/ưu đãi,...) - Chăm sóc danh sách KH cũ định kỳ và phát triển KH mới theo target được giao.
Lương7 triệu - 10 triệu
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
... Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ. - Phối hợp với các kế toán khác trong công việc. - Lập báo cáo và nộp lên cấp trên định kỳ theo quý, tháng, tuần hoặc đôi khi là đột xuất.YÊU CẦU CÔNG VIỆCCó nghiệp vụ kế toán và kiến thức chuyên môn cao: Hoàn thành và tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ như làm các báo cáo, kiểm tra và lưu trữ các số liệu, hạch toán chứng từ,...
Lương7 triệu - 10 triệu
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
... phái sinh với tư cách Công ty là một thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Chịu trách nhiệm về các số liệu ghi nhận, báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của Phòng hàng hóa phái sinh hàng tháng/quý/năm. Định kỳ đối chiếu số liệu với các bộ phận có liên quan trong phòng/Sở giao dịch hàng hóa liên quan đến các báo cáo theo quy định. d) Theo dõi thống kê tình trạng ký quỹ của các tài khoản giao dịch của khách hàng theo quy đinh, kiểm soát số tiền khách hàng được rút theo quy định. Phối hợp với bộ phận quản lý rủi ro khi cần thiết, kịp thời cập nhật theo dõi tình trạng ký quỹ của các tài khoản giao dịch. e) Tổ chức lưu trữ chứng từ kế toán và sổ sách báo cáo theo quy định. 2. Kế toán ngân hàng hoặc các kế toán phần hành khác theo sự phân công của Trưởng phòng Kế toán công ty: a) Lập các hồ sơ, thủ tục vay vốn đảm bảo đúng đủ theo quy định của các ngân hàng mà Công ty có quan hệ tín dụng. Lập các chứng từ chuyển tiền thanh toán nước ngoài, các chứng từ liên quan đến công tác thanh toán trong và ngoài nước được phân công. b) Hạch toán theo dõi các hoạt động giao dịch phái sinh hàng hóa (như hợp đồng tương lai mặt hàng Thiếc) để bảo hiểm hiệu quả kinh doanh theo quy định của Công ty. c) Cập nhật tình trạng giao dịch phái sinh này theo yêu cầu đối với các HĐ gốc để đối chiếu, giám sát tình hình tổ chức thực hiện Hedging trong tháng. Và tổng hợp đối chiếu tình hình tổ chức thực hiện theo quy chế, quy định của Công ty.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT