Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng pháp lý tại Hồ Chí Minh

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... việc với các đơn vị Tư Vấn, cơ quan quản lý nhà nước phục vụ triển khai dự án.
5. Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn đảm bảo gói tư vấn được thực hiện theo cam kết ban đầu.
6. Kiểm soát hồ sơ, tài liệu dự án đảm bảo cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các bên liên quan một cách đầy đủ, cập nhật, nhanh chóng.
7. Rà soát tình trạng pháp lý mỗi dự án, cập nhật, bổ túc, phát hành hồ sơ đảm bảo hoạt động bình thường của dự án về pháp lý.
* Công tác chuyên môn
1. Rà soát, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ theo chuyên môn, chuyên ngành.
2. Tham mưu chuyên môn, trình tự công việc trong quá trình triển khai kế hoạch công việc
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... quan Nhà nước có thẩm quyền, đơn vị tư vấn để hoàn thiện pháp lý dự án về đầu tư Bất động sản, xây dựng, đất đai,.... theo yêu cầu của cấp trên.
5. Nghiên cứu tình huống và đề xuất giải pháp giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện thực tế phát sinh của Công ty;
6. Tư vấn, tham mưu, hướng dẫn giải quyết nhanh, đúng quy định pháp lý, bảo vệ quyền lợi Công ty các tình huống pháp lý phát sinh liên quan tới lĩnh vực bất động sản …
7. Làm đầu mối tiếp nhận các hợp đồng, hồ sơ pháp lý, văn bản tài liệu cần có ý kiến của Pháp chế; trực tiếp thực hiện việc thẩm định, chỉnh sửa hoặc phân công công việc cho nhân viên và kiểm tra việc thực hiện
8. Tư vấn các vấn đề về dự án đầu tư, nghĩa vụ tài chính về đất
9. Nghiên cứu về các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu, tham mưu lãnh đạo trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư.
10. Thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban tổng giám đốc Công ty
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... m phán các giao dịch mà một trong các Công ty của Tập đoàn là một bên giao kết.
- Kiểm soát các nội dung pháp lý của hợp đồng trước khi ký kết.
3. Thẩm tra pháp lý toàn diện doanh nghiệp đối với hoạt động mua bán - sáp nhập doanh nghiệp của Tập đoàn
- Xây dựng danh mục thẩm tra pháp lý doanh nghiệp.
- Thực hiện và phát hành báo cáo thẩm tra pháp lý.
- Kiểm tra thực hiện báo cáo sau hoạt động M&A.
4. Tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng
- Thu nhập hồ sơ và phân công nhân sự phụ trách.
- Nghiên cứu hồ sơ và xây dựng phương án hành động; cử luật sư tham gia bảo vệ/đại diện theo ủy quyền.
5. Cập nhật và phân tích các chính sách pháp luật mới
- Cập nhật và phân tích các dự thảo/văn bản pháp luật mới ban hành có ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn.
- Phát hành bản tin pháp luật và phổ biến đến Ban lãnh đạo của Tập đoàn và các Công ty.
6. Các công việc khác:
- Quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên trong phòng.
- Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng lĩnh vực chuyên môn được phân công.
- Báo cáo định kỳ và/hoặc đột xuất theo quy định và theo yêu cầu.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... cứ lập kế hoạch thực hiện và tiến độ thực hiện công việc;
- Quản lý công tác kiểm tra các hồ sơ pháp lý dự án;
- Làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để giải quyết các công việc liên quan tới dự án;
- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án;
- Lập kế hoạch ngân sách, quản lý dòng tiền dự án, kiểm soát chi phí phát sinh;
- Quản lý đánh giá, xác nhận khối lượng thực hiện định kỳ của Nhà thầu - Nhà cung cấp theo hợp đồng; cũng như khối lượng quyết toán khi hoàn tất hợp đồng của các Nhà thầu - Nhà cung cấp, các đơn vị tư vấn Quản lý dự án;
- Nghiệm thu công trình và thanh lý hợp đồng với các nhà thầu theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật;
- Phối hợp với các phòng ban chức năng công ty để giải quyết các vướng mắc về: thiết kế, phê duyệt vật tư, thanh toán, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, bàn giao cho đơn vị vận hành;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên môn – nghiệp vụ cho nhân viên và đào tạo đội ngũ kế thừa.
... thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư
- Đảm bảo các thủ tục và chỉ tiêu quy hoạch của dự án được thực hiện phê duyệt
- Cập nhật thông tin chính sách của Nhà nước
- Thực hiện các thủ tục giao thuê đất, cấp GCN QSDĐ
- Xác nhận nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... • Liên hệ với các đối tác, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đơn vị tư vấn để hoàn thiện pháp lý dự án về đầu tư Bất động sản, xây dựng, đất đai,.... theo yêu cầu của cấp trên.
• Nghiên cứu tình huống và đề xuất giải pháp giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện thực tế phát sinh của Công ty;
• Tư vấn, tham mưu, hướng dẫn giải quyết nhanh, đúng quy định pháp lý, bảo vệ quyền lợi Công ty các tình huống pháp lý phát sinh liên quan tới lĩnh vực bất động sản …
• Làm đầu mối tiếp nhận các hợp đồng, hồ sơ pháp lý, văn bản tài liệu cần có ý kiến của Pháp chế; trực tiếp thực hiện việc thẩm định, chỉnh sửa hoặc phân công công việc cho nhân viên và kiểm tra việc thực hiện
• Tư vấn các vấn đề về dự án đầu tư, nghĩa vụ tài chính về đất
• Nghiên cứu về các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu, tham mưu lãnh đạo trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư.
• Thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban tổng giám đốc Công ty
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ia đàm phán, soạn thảo và soát xét các tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn của Tập đoàn và các công ty thành viên của Tập đoàn:
_Soạn thảo và rà soát các tài liệu phục vụ hoạt động huy động vốn thông qua các gói trái phiếu và/hoặc khoản vay nước ngoài của Tập đoàn và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn;
_Phân tích, đánh giá và xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro đối với các đối tác khi phát hành các gói trái phiếu bao gồm đại lý phát hành, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, đại lý lưu ký và thanh toán.
_Đánh giá và đề xuất ý kiến pháp lý đối với cơ cấu phát hành trái phiếu hoặc các khoản vay để kiểm soát và hạn chế rủi ro bị thâu tóm.
_Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Phòng Pháp Lý và/hoặc Phó Giám đốc Phòng Pháp lý
... hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
Nhiệm vụ 2: Quản lý hoàn thành 100% việc phê duyệt thủ tục pháp lý các dự án theo kế hoạch của công ty.
Nhiệm vụ 3: Quản lý và lên kế hoạch cập nhật kịp thời các thông tin có liên quan đến hoạt động Pháp lý ngành Bất động sản.
Nhiệm vụ 4: Xây dựng mối quan hệ với các Sở Ngành để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động Kinh doanh.
2 3 4

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT