Liên Hệ Hotline: 0971.335.869 | 024 36.36.66.99

Trang chủ / Tra cứu lương / Lương chuyên viên kiểm soát nội bộ

Tra cứu lương chuyên viên kiểm soát nội bộ

Danh sách tin tuyển dụng chuyên viên kiểm soát nội bộ

Công Ty CP Công Nghệ Sendo

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Internal Control

Chức vụ Nhân viên | Lương 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉHồ Chí Minh

Định kỳ hoặc đột xuất tiến hành hoạt động kiểm tra, rà soát thông qua việc đối chiếu cơ sở dữ liệu, chứng từ và hoạt động thực tế so với quy định pháp luật có liên quan hoặc quy định nội bộ Ví FPT nhằm kịp thời phát hiện: (i) Sai lệch về dòng tiền tại Ví FPT (ii) Các nội dung không tuân thủ theo quy định pháp luật hoặc quy định nội bộ Ví FPT (iii) Các điểm không tuân thủ/ bất hợp lý trong hệ thống CNTT, quản lý phân quyền, quy trình xây dựng và phát triển phần mềm… (iv) Các vấn đề có rủi ro tiềm ẩn khác trong từng thời kỳ Lập bản báo cáo đánh giá gửi cấp quản lý và Ban điều hành Ví FPT sau từng hoạt động kiểm tra hoặc theo quy định về lập báo cáo định kỳ Đưa ra đề xuất hướng khắc phục nội dung chưa tuân thủ hoặc khuyến nghị giải pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn Thực hiện hoặc theo dõi kết quả thực hiện những đề xuất giải pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro sau khi đã được Ban điều hành thông qua. Theo dõi tình hình và khắc phục nếu phát hiện có lỗi xảy ra Tổ chức công tác kiểm soát nội bộ và chịu trách nhiệm về hoạt động này tại Ví FPT khi có yêu cầu trao đổi, đánh giá, cung cấp thông tin cơ quan kiểm toán bên ngoài hoặc cơ quan quản lý nhà nước Đảm bảo mọi nhân viên tại Ví FPT đều tuân thủ đúng nội quy, quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu đánh giá, chính sách đã được đề ra Đảm bảo tính bảo mật của các thông tin dữ liệu nội bộ quan trọng, tránh việc truy cập trái phép hay mất cắp Cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật có liên quan hoạt động Ví FPT.

Chức vụ liên quan

Việc làm phó giám đốc - Việc làm phó giám đốc điều hành - Việc làm team leader - Việc làm phó tổng giám đốc - Việc làm giám đốc - Việc làm giám đốc chất lượng - Việc làm giám đốc bán hàng - Việc làm giám đốc chi nhánh - Việc làm giám đốc chiến lược - Việc làm giám đốc công nghệ - Việc làm giám đốc dự án - Việc làm giám đốc điều hành - Việc làm giám đốc it - Việc làm giám đốc khu vực - Việc làm giám đốc kinh doanh - Việc làm giám đốc kỹ thuật - Việc làm giám đốc marketing - Việc làm giám đốc mua hàng - Việc làm giám đốc ngân hàng - Việc làm giám đốc nhà hàng - Add chức vụ Sub chức vụ

Lương liên quan

Lương quản lý trung tâm - Lương chủ tịch hội đồng quản trị - Lương chuyên viên giám sát - Lương chuyên viên kiểm soát nội bộ - Lương chuyên viên quản trị hệ thống - Lương điều phối viên - Lương giám đốc - Lương giám đốc bán hàng - Lương giám đốc chi nhánh - Lương giám đốc chiến lược - Lương giám đốc công nghệ - Lương giám đốc điều hành - Lương giám đốc khách hàng doanh nghiệp - Lương giám đốc miền - Lương giám đốc sản phẩm - Lương giám đốc siêu thị - Lương giám đốc thương mại - Lương giám đốc trung tâm - Lương giám đốc vùng - Lương giám sát cửa hàng - Plus Sub

Tạo CV xin việc
Liên hệ qua SĐT