Liên Hệ Hotline: 0971.335.869 | 024 36.36.66.99

Trang chủ / Tra cứu lương / Lương giám đốc bán hàng

Tra cứu lương giám đốc bán hàng

Danh sách tin tuyển dụng giám đốc bán hàng

GPO – Grow People & Organizations

Giám đốc bán hàng online

Chức vụ Giám Đốc | Lương Thỏa thuận

Địa chỉHà Nội

Giám đốc bán hàng online Mã tuyển dụng: GĐBHOL-VT Địa điểm làm việc: Cho khách hàng của GPO là công ty về CNTT, làm việc ở Tây Hồ, Hà Nội Lương: thoả thuận theo năng lực Kinh nghiệm: tối thiểu ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm Quản trị mục tiêu, kế hoạch • Chủ trì xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh kênh online • Quản trị, xây dựng mục tiêu, kế hoạch và phương án triển khai kinh doanh kênh online • Điều hành hoạt động xây dựng, triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng online • Giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch hoạt động Trung tâm Quản trị, vận hành hệ thống • Quản lý việc quản trị, vận hành khai thác hệ thống hoạt động Trung tâm • Chỉ đạo việc Quản trị và phát triển hệ thống bán hàng online • Chỉ đạo xây dựng quy trình, quy định khai thác, hướng dẫn vận hành hệ thống phục vụ công tác kinh doanh online toàn quốc Xây dựng kế hoạch KD và chính sách • Quản lý việc xây dựng, triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng online • Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh và xây dựng chính sách SPDV qua kênh online • Chỉ đạo xây dựng quy trình, quy định phối hợp triển khai bán hàng Báo cáo • Báo cáo định kì kết quả kinh doanh online • Báo cáo định kỳ theo yêu cầu quản trị và điều hành của TCT và Ban Các nhiệm vụ khác được phân công.

Chức vụ liên quan

Việc làm phó giám đốc - Việc làm phó giám đốc điều hành - Việc làm team leader - Việc làm phó tổng giám đốc - Việc làm giám đốc - Việc làm giám đốc chất lượng - Việc làm giám đốc bán hàng - Việc làm giám đốc chi nhánh - Việc làm giám đốc chiến lược - Việc làm giám đốc công nghệ - Việc làm giám đốc dự án - Việc làm giám đốc điều hành - Việc làm giám đốc it - Việc làm giám đốc khu vực - Việc làm giám đốc kinh doanh - Việc làm giám đốc kỹ thuật - Việc làm giám đốc marketing - Việc làm giám đốc mua hàng - Việc làm giám đốc ngân hàng - Việc làm giám đốc nhà hàng - Add chức vụ Sub chức vụ

Lương liên quan

Lương quản lý trung tâm - Lương chủ tịch hội đồng quản trị - Lương chuyên viên giám sát - Lương chuyên viên kiểm soát nội bộ - Lương chuyên viên quản trị hệ thống - Lương điều phối viên - Lương giám đốc - Lương giám đốc bán hàng - Lương giám đốc chi nhánh - Lương giám đốc chiến lược - Lương giám đốc công nghệ - Lương giám đốc điều hành - Lương giám đốc khách hàng doanh nghiệp - Lương giám đốc miền - Lương giám đốc sản phẩm - Lương giám đốc siêu thị - Lương giám đốc thương mại - Lương giám đốc trung tâm - Lương giám đốc vùng - Lương giám sát cửa hàng - Plus Sub

Tạo CV xin việc
Liên hệ qua SĐT