Liên Hệ Hotline: 0971.335.869 | 024 36.36.66.99

Trang chủ / Tra cứu lương / Lương kế toán trưởng

Tra cứu lương kế toán trưởng

Biểu đồ lương kế toán trưởng

Mức lương
Thương lượng 438
1 tr - 3 tr 25
3 tr - 5 tr 68
5 tr - 7 tr 559
7 tr - 10 tr 1690
10 tr - 15 tr 566
15 tr -20 tr 205
20 tr - 30 tr 69
30 tr trở lên 76

Biểu đồ lương trung bình kế toán trưởng

Mức lương kế toán trưởng trung bình là:

9,813,842 vnđ

( Chín triệu Tám trăm Mười ba ngàn Tám trăm Bốn mươi Hai VNĐ)

Danh sách tin tuyển dụng kế toán trưởng

LÊ LINH

TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG LÀM Ở NHA TRANG

Chức vụ Nhân viên | Lương 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉKhánh Hòa

Vị trí tuyển dụng: - Nhân viên kế toán trưởng: 1
- Được hướng dẫn, đào tạo thực hiện các nghiệp vụ kế toán cơ bản. - Thực hiện các công việc kế toán nội bộ, ngân hàng, thuế ...  - Làm việc, giao dịch với các cơ quan nhà nước, Ngân hàng.... liên quan đến công việc được phân công. - Phối hợp với các Phòng, Ban nội bộ khác trong việc thực hiện công việc được phân công. - Ứng viên có khả năng sử dụng Tiếng Anh có cơ hội được làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài. - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và Thủ trưởng đơn vị.
LÊ LINH

TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG LÀM TẠI NHA TRANG

Chức vụ Nhân viên | Lương 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉKhánh Hòa

Vị trí tuyển dụng: - Nhân viên kế toán trưởng:1
công ty TNHH tự động hóa và cơ khí chính xác Việt Long

Kế toán trưởng (mảng thuế)

Chức vụ Trưởng Nhóm | Lương 15 triệu - 20 triệu

Địa chỉHà Nội

Theo dõi, đốc thúc công nợ của hợp đồng đầu ra: - Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình công nợ vào bảng theo dõi công nợ và báo cáo với ban lãnh đạo công ty - Gọi điện liên hệ với khách hàng để đốc thúc thanh toán Kế toán thuế - Đầu năm tiến hành làm báo cáo thầu gửi cho BP dự án, lập báo cáo ngân hàng gửi cho ngân hàng. - Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán thuế Hóa đơn đầu vào ,ra ,sổ phụ ngân hàng , bảo hiểm lương ……
CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC LỘC

Tuyển kế toán trưởng

Chức vụ Trưởng Nhóm | Lương 7 triệu - 10 triệu

Địa chỉHải Phòng

- Làm các công việc kế toán tổng hợp, kế toán nội bộ, báo cáo và quyết toán thuế - Các việc khác khi phát sinh (theo chỉ thị của cấp trên)
Cổ phần Tập Đoàn GP Việt Nam

Nhân viên kế toán trưởng

Chức vụ Nhân viên | Lương Thỏa thuận

Địa chỉHồ Chí Minh

- Ký phát hành số thứ tự PXK , PNK , PCK để kiểm soát hàng nhập xuất theo số thứ tự từng chứng từ. - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển. - Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái . - Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái - Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản (1) Quyền điều hành của kế toán trưởng trong doanh nghiệp (2) Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán Với mô hình tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà phân bổ công việc bộ phận kế toán cho phù hợp. Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật. Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán. Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Kế toán trưởng Thu nhập hấp dẫn

Chức vụ Quản lý cấp trung | Lương 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉHà Nội

- Thực hiện và duy trì hệ thống thông tin kế toán; - Phối hợp làm việc với công ty kiểm toán trong các kỳ kiểm toán hàng quý và hàng năm; - Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp các tài liệu và thông tin kế toán theo yêu câù. - Quản lý nhân viên của phòng kế toán; - Quản lý tiền mặt, dự báo vòng quay tiền mặt bao gồm lập danh mục bán hàng, cân đối tiền mặt, lập báo cáo sử dụng tiền mặt hàng tuần; - Chịu trách nhiệm về sổ cái, bảng cân đối tài khoản đối chiếu với báo cáo tháng; - Chuẩn bị báo cáo tài chính bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và bảng dự toán ngân sách quí; - Phân tích và kiểm tra số liệu cuối năm; - Đối chiếu chi phí thực và chi phí dự toán, phân tích chênh lệch.
Công Ty Cổ Phần Sam Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

Kế Toán Trưởng

Chức vụ Quản lý cấp trung | Lương 10 triệu - 15 triệu

Địa chỉĐắk Nông

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – kiểm toán chung của Công ty - Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra - Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp - Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán, hỗ trợ bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty - Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính - Tham mưu cho Tổng Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty - Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng - Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
CÔNG TY CỔ PHẦN HR GROUP

Kế toán trưởng

Chức vụ Quản lý cấp trung | Lương Trên 30 triệu

Địa chỉHưng Yên

• Chịu trách nhiệm quản lý chung của bộ phận kế toán. Kiểm soát toàn bộ hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. • Chịu trách nhiệm và chỉ đạo việc hạch toán kế toán, ghi chép sổ sách, tính toán số liệu một cách kịp thời, chính xác, trung thực và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. • Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ. Quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như tính giá thành, tính thuế, đối chiếu công nợ với khách hàng, ngân hàng..., đặc biệt là phối hợp và hướng dẫn các bộ phận thực hiện việc kiểm kê sao cho có thể đánh giá chính xác nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm,... từ đó lên báo cáo phục vụ cho việc quản lý vốn một cách kịp thời. • Lập bảng cân đối kế toán và làm các báo cáo định kỳ liên quan theo yêu cầu của công việc và của cấp trên. • Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của công ty. • Đào tạo cho nhân viên trong bộ phận mình quản lý. • Làm việc với các cơ quan chức năng khi có thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế, hải quan.
Công ty TNHH hàng miễn thuế Jalux Taseco

Kế toán trưởng

Chức vụ Quản lý cấp trung | Lương 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉHà Nội

1. Tham mưu cho Tổng giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty. Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ. Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán… Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại các phòng ban/ đơn vị trực thuộc. 2. Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty: Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt. Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Tổng giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn. Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban lãnh đạo Công ty. Tham mưu các biện pháp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh. 3. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty: Tổ chức kiểm tra, rà soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ. Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý. Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/cung cấp dịch vụ… và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác/khách hàng. Tổ chức quản lý quỹ/két tiền mặt của Công ty. Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính của Công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm. 4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán : Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết. Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ/đột xuất và giải trình chi tiết gửi Ban lãnh đạo. Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước. 5. Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính – tiền tệ: Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế. Nghiên cứu đề xuấtt các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác. Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động. 6. Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng: Phố biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng. Thực hiện việc phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc. Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định. 7. Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp : Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán thống kê liên quan đến hoạt động của Công ty theo chế độ quy định. Chủ trì hoặc tham gia các dự án của Công ty theo phân công của người quản lý trực tiếp.
Công ty TNHH Tập Đoàn Nam Hải

Kế toán trưởng

Chức vụ Trưởng Nhóm | Lương Thỏa thuận

Địa chỉThừa Thiên Huế

- Quản lý, kiểm soát và thực hiện hạch toán chi tiết chi phí xây dựng cơ bản cho từng công trình, dự án. - Hướng dẫn, kiểm tra các Đơn vị trong Công ty thực hiện đầy đủ hồ sơ, chứng từ và chế độ ghi chép ban đầu liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng cơ bản. - Tham gia kiểm tra hồ sơ, điều kiện thanh toán, tiến hành thanh toán các hạng mục xây dựng theo đúng quy định. - Theo dõi, kiểm soát các đề xuất thanh toán cho nhà thầu để bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thi công. - Kiểm tra hóa đơn, chứng từ; hạch toán định khoản. - Kiểm soát số liệu từ Dự toán đến quyết toán công trình - Báo cáo tài chính, thuế hàng tháng, quý, năm. - Những công việc khác phát sinh theo yêu cầu. - Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi qua phỏng vấn.
CÔNG TY MTV CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG (J&T EXPRESS)

Kế Toán Trưởng - tiếng Trung

Chức vụ Trưởng Phòng | Lương 20 triệu - 30 triệu

Địa chỉHồ Chí Minh

- Tổ chức, xây dựng hệ thống kế toán của Chi nhánh phù hợp quy định, chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật và công ty - Phân công công việc và điều hành hoạt động bộ phận kế toán của Chi nhánh. - Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán của Chi nhánh đảm bảo tính trung thực, chính xác. - Xây dựng hệ thống các quy trình, quy định về quản lý tài chính, kế toán. Phổ biến các quy định của Công ty cho các bộ phận. Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý tài chính của các bộ phận tại Chi nhánh. - Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: thu, chi, nhập xuất, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ…xử lý các vấn đề phát sinh trong bộ phận. - Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính đơn vị. - Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc và của Trụ sở. - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ.
Xem thêm

Chức vụ liên quan

Việc làm chuyên viên kế toán - Việc làm kế toán bán hàng - Việc làm kế toán biết tiếng anh - Việc làm kế toán biết tiếng nhật - Việc làm kế toán biết tiếng trung - Việc làm kế toán công nợ - Việc làm kế toán công trình - Việc làm kế toán công trường - Việc làm kế toán dịch vụ - Việc làm kế toán doanh nghiệp - Việc làm kế toán dự án - Việc làm kế toán hóa đơn - Việc làm kế toán kho - Việc làm kế toán không cần kinh nghiệm - Việc làm kế toán mới ra trường - Việc làm kế toán ngân hàng - Việc làm kế toán nhà hàng - Việc làm kế toán nội bộ - Việc làm kế toán sản xuất - Việc làm kế toán thanh toán - Add chức vụ Sub chức vụ

Lương liên quan

Lương kế toán bán hàng - Lương kế toán chi phí - Lương kế toán công nợ - Lương kế toán doanh nghiệp - Lương kế toán giá thành - Lương kế toán kho - Lương kế toán ngân hàng - Lương kế toán nội bộ - Lương kế toán quản trị - Lương kế toán thuế - Lương kế toán tiền lương - Lương kế toán tổng hợp - Lương kế toán trưởng - Lương kế toán vật tư - Lương kiểm toán - Lương kiểm toán nội bộ - Lương kiểm toán viên - Lương nhân viên kế toán - Lương nhân viên kiểm soát chi phí - Lương thủ kho - Plus Sub

Tạo CV xin việc
Liên hệ qua SĐT