Tìm việc làm Công chức - Viên chức

address Cần Thơ, Hậu Giang

Money 7 triệu - 10 triệu

address Bình Dương

Money 5 triệu - 7 triệu

address Hồ Chí Minh

Money 20 triệu - 30 triệu

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search

Mẫu CV xin việc

Xem tất cả mẫu CV xin việc

Cùng work247.vn tìm hiểu việc làm công chức - viên chức là gì? Nhu cầu tuyển dụng của ngành nghề này hiện nay ra sao? Cách thức chấm điểm thi tuyển thay đổi như thế nào?

1. Khám phá ngành nghề công chức - viên chức

1.1. Định nghĩa của công chức và viên chức

việc làm công chức
 Định nghĩa của công chức và viên chức

- Công chức: Theo luật quy định về cán bộ, công chức thì công chức được định nghĩa như các ý sau:

+ Công chức là người công dân Việt Nam, được tuyển và bổ nhiệm vào làm trong các ngạch, các chức danh, chức vụ ở cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc các tổ chức chính trị xã hội các cấp; làm việc trong các đơn vị thuộc công an mà không phải là sĩ quan hay hạ sĩ quan chuyên nghiệp, được xếp vào bộ máy lãnh đạo quản lý của các đơn vị sự nghiệp của Đảng và Nhà nước; làm trong đơn vị, cơ quan thuộc Quân đội nhân dân nhưng không phải quân nhân, sĩ quan chuyên nghiệp hay công nhân quốc phòng. 

+ Những nhân viên trong biên chế sẽ được hưởng lương từ ngân sách trong Nhà nước. Còn những người công chức trong bộ máy lãnh đạo hay quản lý các đơn vị, sự nghiệp thì lương sẽ được đảm bảo từ quỹ lương tại các đơn vị sự nghiệp đó theo quy định của pháp luật.

- Viên chức: Dựa vào Điều 2, Luật Viên chức năm 2010, viên chức có thể định nghĩa như sau:

+ Viên chức là công dân Việt Nam, được tuyển theo các vị trí việc làm và làm việc trong các môi trường, đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Hình thức làm việc của viên chức là theo chế độ hợp đồng.

+ Viên chức được đảm bảo lương từ quỹ lương tại chính các đơn vị sự nghiệp công lập đó.

Trừ những chức vụ đã thuộc sẵn về nhân viên công chức, viên chức sẽ được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý thay thế khác. Y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch, công nghệ,... là tất cả các lĩnh vực mà nhân viên viên chức thực hiện công việc yêu cầu về các mảng kỹ năng và ứng dụng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

1.2. Sự khác biệt giữa công chức và viên chức

Sự khác biệt giữa công chức và viên chức
Sự khác biệt giữa công chức và viên chức

- Nơi làm việc:

+ Công chức: Cơ quan Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội

+ Viên chức: Đơn vị sự nghiệp công lập

- Công tác tuyển dụng:

+ Công chức: Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Thực hiện thông qua thi tuyển và xét tuyển trong trường hợp đặc biệt theo Điều 36 của Luật Cán bộ Công chức 2008. 

+ Viên chức: Căn cứ vào vị trí việc làm, nhu cầu công việc, cùng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hay quỹ tiền lương của các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển để bảo đảm tính công bằng, cạnh tranh, công khai và minh bạch. Dựa vào các kết quả tuyển dụng ấy, người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ ký kết hợp đồng làm việc với những người đã trúng tuyển vào viên chức.

- Tính chất nghề nghiệp:

+ Công chức: Hoạt động công vụ và quản lý nhà nước.

+ Viên chức: Hoạt động kỹ năng và khả năng nghề nghiệp chuyên môn.

- Nguồn lương:

+ Công chức: Ngân sách nhà nước hoặc quỹ lương của Đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Viên chức: Lương của viên chức sẽ được rút ra từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chế độ làm việc:

+ Công chức: Bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh.

+ Viên chức: Phân hạng theo chế độ hợp đồng.

- Chế độ bảo hiểm:

+ Công chức: Không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

+ Viên chức: Phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

2. Đánh giá về tình hình việc làm công chức - viên chức hiện nay

Đánh giá về tình hình ngành công chức - viên chức hiện nay
Đánh giá về tình hình ngành công chức - viên chức hiện nay

Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước đang có 57.175 trường hợp công chức dư thừa (theo số liệu từ cơ quan Kiểm toán Nhà nước). Trước tình hình đó, Kiểm toán Nhà nước đã đề xuất đưa ra các biện pháp mạnh tay nhằm chấn chỉnh và siết chặt hơn công tác quản lý biên chế. Do đó, các hình thức thi tuyển việc làm công chức - viên chức cũng liên tục được đổi mới để đáp ứng nhu cầu xã hội và đảm bảo tính công bằng.

3. Điểm qua vài nét về tuyển dụng viên chức

3.1. Quy trình tuyển dụng viên chức gồm các bước nào?

Quy trình tuyển dụng viên chức gồm các bước nào?
Quy trình tuyển dụng viên chức gồm các bước nào?

- Lập ra kế hoạch tuyển dụng viên chức

- Duyệt kế hoạch, lập Hội đồng tuyển dụng

- Thông báo tin tức tuyển dụng

- Thu nhận hồ sơ dự tuyển rồi lập danh sách

- Xét tuyển

- Thông báo cả kết quả trúng tuyển và không trúng tuyển, ký hợp đồng làm việc

- Quản lý, thực hiện giám sát, kiểm tra và thực hiện các chế độ của người trúng tuyển.

3.2. Những trường hợp đặc biệt trong quá trình tuyển dụng viên chức

Những trường hợp đặc biệt trong quá trình tuyển dụng viên chức
Những trường hợp đặc biệt trong quá trình tuyển dụng viên chức

- Thí sinh là người có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở trong vị trí việc làm đang ứng tuyển, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm các trường hợp sau: người ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo về việc chi đầu tư, chi thường xuyên; người hưởng mức lương trong quân đội, công an (lực lượng vũ trang nhân dân), người làm công tác cơ yếu; cán bộ công chức ở cấp xã; những đối tượng hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp mà có từ 50% đến 100% vốn điều lệ của Nhà nước.  

- Những trường hợp có năng khiếu đặc biệt, phù hợp với việc làm trong các lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật, thể thao, các ngành truyền thống.

- Người đã là cán bộ, công chức, viên chức và sau đó được các cấp có thẩm quyền đồng ý cho chuyển đơn vị công tác tới lực lượng cơ yếu, lực lượng vũ trang hay các tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức doanh nghiệp mà có 50% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ.

4. Một số quy định mới trong phần thi tuyển công chức, viên chức

4.1. Điểm mới về cách chấm thi tuyển

Điểm mới về cách chấm thi tuyển
Điểm mới về cách chấm thi tuyển

Theo thứ tự từ cao xuống thấp sau khi lấy điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) 

- Trường hợp hai thí sinh có số điểm vòng 2 bằng nhau (tính sau khi đã cộng điểm ưu tiên) thì cần được xét thêm một tiêu chí nữa: người được tuyển dụng sẽ là người có kết quả điểm thi vòng hai cao hơn. Nếu vẫn không xác định được vì cả hai có các tiêu chí tương tự nhau thì phía cơ quan có thẩm quyền lúc này sẽ có quyền quyết định lựa chọn một thí sinh trúng tuyển.

- Nếu có nhiều người thí sinh nằm trong nhiều diện ưu tiên thì người chấm thi cần nắm rõ: chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào điểm thi tại vòng 2.

- Điểm thực hành hoặc là điểm phỏng vấn được tính theo thang 100. Thi phỏng vấn có thời lượng 30 phút, còn thi công chức - viên chức thực hành thì thời gian tùy thuộc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quyết định.

4.2. Đổi mới trong công tác tuyển dụng và đánh giá công chức - viên chức hiện nay

Đổi mới trong công tác tuyển dụng và đánh giá công chức - viên chức hiện nay
Đổi mới trong công tác tuyển dụng và đánh giá công chức - viên chức hiện nay

- Trong các công tác tuyển dụng

+ Cho phép các cơ quan hành chính được ký hợp đồng lao động có thời hạn đáp ứng với yêu cầu của việc làm. Từ đó tạo sức thu hút nhân tài đến với các khu vực việc làm công nhiều hơn.

+ Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào hoạt động thi tuyển như camera, máy chấm thi. Ưu điểm của hình thức này là đảm bảo sự công bằng , khách quan và tính minh bạch, chống tiêu cực trong hoạt động thi tuyển ngành công chức - viên chức.

- Trong các công tác đánh giá:

+ Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật.

+ Phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống, tác phong làm việc.

+ Năng lực làm lãnh đạo, tổ chức, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ.

+ Tinh thần, trách nhiệm đối với công việc, kết quả được giao

5. Trường hợp được miễn thi tuyển công chức - viên chức

5.1. Điều kiện và tiêu chí để tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Điều kiện và tiêu chí để tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
Điều kiện và tiêu chí để tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Dựa theo điểm c, Khoản 1, Điều 19, Nghị định 24/2010 về tuyển dụng và căn cứ vào  Khoản 1, Điều 36 của Luật Cán bộ, công chức về điều kiện đăng ký dự tuyển và yêu cầu về công việc, những người đứng đầu tại các cơ quan quản lý công chức sẽ được quyền xem xét và tiếp nhận mà không qua thi tuyển đối với các trường hợp: 

- Người có trình độ đại học trở lên, đã có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm ở trong ngành cần tuyển, đáp ứng toàn bộ các yêu cầu riêng của vị trí cần tuyển dụng.

- Đảm bảo điều kiện về đăng ký dự tuyển

- Có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên, tại thời điểm xét tuyển, ứng viên phải đang công tác trong ngành nghề đó trong thời hạn đủ từ 60 tháng trở lên, lưu ý không tính thời gian cộng dồn hay tập sự và trong thời gian 5 năm gần nhất, không vi phạm pháp luật về hình sự, đáp ứng ngay các yêu cầu tại vị trí việc làm.

5.2. Điều kiện và tiêu chí để xét tuyển đặc cách đối với viên chức

Điều kiện và tiêu chí để xét tuyển đặc cách đối với viên chức
Điều kiện và tiêu chí để xét tuyển đặc cách đối với viên chức

- Người có kinh nghiệm và đang làm việc trong chính ngành cần tuyển, trong thời gian liên tục đủ từ 36 tháng (không kể thời gian thử việc); có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển. Không vi phạm pháp luật hình sự, được nhận đánh giá là người hoàn thành tốt công việc, đáp ứng đủ yêu cầu tuyển dụng tại vị trí cần tuyển.

- Người đã tốt nghiệp đại học; người tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài; có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí đang cần tuyển dụng. Sau khi tốt nghiệp, nếu đang công tác làm việc thì phải hoạt động ở trong ngành đó hoặc là trong lĩnh vực nghề nghiệp đó, không vi phạm pháp luật, được đánh giá là người thực hiện tốt nhiệm vụ công việc tại đơn vị.

- Có các tài năng đặc biệt, có văn bằng chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm thuộc các lĩnh vực về văn hóa xã hội, nghệ thuật, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

6. Tìm kiếm thông tin tuyển dụng công chức - viên chức

6. Tìm kiếm thông tin tuyển dụng công chức - viên chức
Tìm kiếm thông tin tuyển dụng công chức - viên chức

Hiện tại, bạn có thể truy cập vào trang web work247.vn để tìm kiếm thêm những thông tin việc làm liên quan đến ngành công chức - viên chức. Những việc làm thêm cho công chức luôn được đăng tải đều đặn với nhiều dữ liệu chi tiết về công việc này như: mô tả công việc, mức lương, địa điểm làm việc. Dưới đây là danh sách của một số nơi đang có nhu cầu tuyển nhân viên công chức - viên chức với số lượng nhiều:

- Tuyển công chức An Giang 

- Tuyển công chức Tiền Giang

- Tuyển công chức Huế

- Tuyển công chức Bình Định

- Tuyển công chức Đồng Nai 

- Tuyển công chức Nghệ An 

- Tuyển công chức Đà Nẵng 

- Tuyển công chức Bà Rịa - Vũng Tàu

- Tuyển công chức Đồng Tháp 

- Tuyển công chức Bến Tre 

- Tuyển công chức Bình Thuận 

- Tuyển công chức Hậu Giang 

- Tuyển công chức Long An 

- Tuyển công chức Quảng Trị

- Tuyển công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh

Ngoài ra, work247.vn còn đăng tải các thông tin tuyển dụng công chức thuế, công chức lái xe, công chức giáo viên, viên chức y tế và công chức ngành môi trường nữa.

Nếu muốn tìm việc làm công chức - viên chức, hãy đến work247.vn nhé.

Thu gọn
Liên hệ qua SĐT