Liên Hệ Hotline: 0971.335.869 | 024 36.36.66.99

Trang chủ / Tra cứu lương / Lương trưởng phòng tuyển dụng

Tra cứu lương trưởng phòng tuyển dụng

Danh sách tin tuyển dụng trưởng phòng tuyển dụng

CT Group

Trưởng phòng Tuyển dụng

Chức vụ Trưởng Phòng | Lương Trên 30 triệu

Địa chỉHồ Chí Minh

Thực hiện công tác tuyển dụng và xây dựng, quản lý ngân sách tuyển dụng -Trực tiếp tham gia phỏng vấn các vị trí cấp cao và tái phỏng vấn các vị trí khác theo yêu cầu công việc. -Xây dựng, quản lý, kiểm soát ngân sách tuyển dụng. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về chiến lược xây dựng, quảng bá thương hiệu nhân sự và thu hút nhân tài cho Tập đoàn. -Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về chiến lược xây dựng, quảng bá thương hiệu nhân sự và thu hút nhân tài cho Tập đoàn. -Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu nhân sự và thu hút nhân tài. -Triển khai các hoạt động PR thương hiệu tuyển dụng online và offline. -Tham gia và tổ chức ngày hội việc làm. -Tham dự các buổi hội thảo chuyên đề về nhân sự. Lập và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng cho Tập đoàn theo tháng, quý, năm. -Phối hợp với các Trưởng Phòng/Ban/Đơn vị trong việc lập kế hoạch tuyển dụng dựa trên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của các Phòng/Ban/ Đơn vị. -Phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng cho chuyên viên, nhân viên tuyển dụng nhằm hoàn thành kế hoạch tuyển dụng đã được duyệt. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng và hệ thống các công cụ tuyển dụng. -Cập nhật, điều chỉnh, hoàn thiện quy trình, quy định, sơ đồ tổ chức, mô tả công việc về hoạt động phòng tuyển dụng cho phù hợp với yêu cầu của cấp trên và theo thực tế công việc. -Xây dựng các bài kiểm tra tuyển dụng cho từng vị trí công việc. -Xây dựng, hoàn chỉnh các bản mô tả công việc còn thiếu. -Phát triển hệ thống công cụ đánh giá ứng viên. Tổ chức huấn luyện, đào tạo chuyên viên, nhân viên tuyển dụng kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên. -Tổ chức huấn luyện, đào tạo chuyên viên, nhân viên tuyển dụng kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên. -Tổ chức các buổi thảo luận, họp nhóm tuyển dụng nhằm chia sẻ công việc và động viên nhân viên. Công tác xây dựng đội ngũ. -Thiết lập các mục tiêu công việc, phân công, giao việc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện của CBNV trong phạm vi quản lý. -Bố trí nhân sự đúng người đúng việc và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; đề xuất điều chuyển cho phù hợp với năng lực và phẩm chất. -Phối hợp với Ban NLCĐ để xác định các nhu cầu đào tạo, đánh giá sau đào tạo đảm bảo CBNV quản lý trực thuộc được đào tạo và phát huy đầy đủ năng lực. -Lập kế hoạch đào tạo nhân sự kế cận. -Tham gia đề xuất các chế độ, chính sách đối với các nhân sự trong Phòng, đề xuất điều chuyển/bổ nhiệm/khen thưởng/kỷ luật. -Triển khai và tăng cường công tác truyền thông nội bộ: Khuyến khích nhân sự trong Phòng tích cực tương tác trên các group nội bộ, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Tập đoàn trên các trang cá nhân và các trang truyền thông của Tập đoàn.

Chức vụ liên quan

Việc làm nhân viên hành chính nhân sự - Việc làm nhân sự cấp cao - Việc làm chuyên viên tiền lương - Việc làm hr director - Việc làm hr manager - Việc làm nhân sự tiền lương - Việc làm nhân sự tiếng anh - Việc làm nhân sự tiếng nhật - Việc làm chuyên viên nhân sự - Việc làm giám sát nhân sự - Việc làm hành chính nhân sự - Việc làm cộng tác viên nhân sự - Việc làm phó phòng nhân sự - Việc làm trưởng phòng hành chính nhân sự - Việc làm trưởng phòng nhân sự - Việc làm chuyên viên lao động tiền lương - Việc làm chuyên viên nhân sự tiền lương - Việc làm nhân viên lao động tiền lương - Việc làm nhân viên nhân sự tiền lương - Việc làm chuyên viên c&b - Add chức vụ Sub chức vụ

Lương liên quan

Lương chuyên viên chính sách - Lương chuyên viên phát triển nguồn lực - Lương chuyên viên tuyển dụng - Lương giám đốc nhân sự - Lương hành chính nhân sự - Lương hr - Lương nhân sự tiền lương - Lương nhân viên chế độ chính sách - Lương nhân viên nhân sự tổng hợp - Lương nhân viên tư vấn tuyển dụng - Lương nhân viên tuyển dụng - Lương quản lý nhân sự - Lương quản lý tuyển dụng - Lương quản trị nhân lực - Lương thực tập sinh nhân sự - Lương thực tập sinh tuyển dụng - Lương trưởng phòng nhân sự - Lương trưởng phòng tuyển dụng - Plus Sub

Tạo CV xin việc
Liên hệ qua SĐT