Quy chế một cửa liên thông là gì? Giải đáp thông tin về quy chế này

Theo dõi work247 tại
Trần Hải Minh tác giả work247.vn Tác giả: Trần Hải Minh

Ngày đăng: 08-04-2024

Trong hành chính văn phòng người ta vẫn hay nhắc đến quy chế liên thông. Vậy thì một cửa liên thông là gì? Hãy cùng theo dõi trong bài viết dưới đây để hiểu thế nào là một cửa liên thông và những điều thú vụ từ quy chế này nhé.

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

1. Bạn hiểu gì về quy chế một cửa liên thông?

 Bạn hiểu gì về quy chế một cửa liên thông?

Quy chế một cửa liên thông chính là cách thức giải quyết công việc riêng của một cá nhân nào đó và các tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền xử lý công việc của các cơ quan cùng cấp hay những cơ quan nhà nước các cấp trong công việc công khai việc hướng dẫn làm thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và  giải quyết những vấn đề thuộc cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận.

Trong ngữ cảnh đó, quy chế một cửa ánh xạ thường được hiểu là phương pháp hoặc quy trình xử lý công việc của cá nhân hoặc tổ chức nào đó, đồng thời có trách nhiệm và nhiệm vụ cùng với thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cấp cơ quan nhà nước khác nhau, trong việc công khai và hướng dẫn chi tiết về thủ tục hành chính.

Trong cơ chế một cửa liên thông thì họ vẫn có thể thực hiện cơ chế một cửa liên thông quản lý một cách minh bạch công khai ra bên ngoài, làm các công việc để hướng dẫn chi tiết giấy tờ hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các công  việc trả kết quả được các bộ phận có nhiệm vụ và trách nhiệm thụ lý giải quyết.

Như vậy quy chế một cửa liên thông có thể thực hiện và áp dụng linh hoạt nó trong các vấn đề về giải quyết công việc một cách hiệu quả. Từ trước đến nay chúng ta vẫn luôn đề cao hiệu quả công việc cần được giải quyết. Chính vì thế mà hiện nay cần phải áp dụng nhiều cách giải quyết vấn đề khác nhau để có thể thực hiện được kết quả cao nhất.

2. Quy định về quy chế một cửa liên thông hiện nay mà bạn cần biết

Về quy chế một cửa liên thông hiện nay đã được nhà nước quy định rõ trong các thông tư nghị định. Điều này không thể thực hiện một cách qua loa được, do vậy mà cần phải có những quy định rõ ràng để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Thế nhưng trước tiên bạn cần phải biết những nguyên tắc khi thực hiện quy chế một cửa liên thông là gì đã.

2.1. Nguyên tắc mà cơ quan có thẩm quyền cần phải thực hiện

quy định về một cửa liên thông

- Đối với nguyên tắc này thì việc thực hiện và tuân theo nguyên tắc chính là lấy từ sự hài lòng của các tổ chức và cá nhân là tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng cũng như đảm bảo về hiệu quả phục vụ từ cán bộ, người có thẩm quyền và trách nhiệm trong việc giải quyết công việc được giao.

- Đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết và thực hiện theo nguyên tắc tập trung và thống nhất.

- Khi thực hiện các thủ tục, các công việc hành chính thì cần phải đảm bảo về tiến độ cũng như đảm bảo về sự nhanh chóng, kịp thời giải quyết, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng và cần phải có sự minh bạch, công khai. Trong việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính cần phải có sự phối hợp của các cơ quan chức năng, đơn vị có thẩm quyền để giải quyết.

- Trong quá trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông thì cần phải được đôn đốc, có kiểm tra và giám sát thực hiện của cơ quan có thẩm quyền. Việc kiểm tra và giám sát này cần được thực hiện bằng các ứng dụng của khoa học thông tin cùng với những kỹ năng về công nghệ để đảm bảo cho việc kiểm tra diễn ra thuận lợi. Nếu như có những sai sót thì sẽ được phát hiện kịp thời. Như vậy có thể thấy nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với việc kiểm tra và giám sát sẽ được áp dụng khoa học công nghệ vào trong quá trình thực hiện, điều này thể hiện sự tiến bộ trong cách làm việc của các cơ quan nhà nước.

-Khi thực hiện sử dụng về loại hình này cũng cần phải được chắc chắn không làm nảy sinh bất kỳ các khoản chi phí nào trong quá trình làm việc và thay đổi thủ tục giấy tờ hành chính. Vì đơn giản nếu như áp dụng phương pháp mới thì cần phải có những thay đổi về cả sự hiệu quả lẫn việc hạn chế chi phí trong quá trình thực hiện.

- Khi thực hiện những quy chế một cửa liên thông cần phải được đảm bảo thực hiện theo đúng với những quy định của pháp luật Việt Nam cũng như thực hiện đúng với những quy định và điều khoản quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết cùng với những nước khác.

Những nguyên tắc này đã được đặt ra và các cơ quan có thẩm quyền cần phải làm theo để đảm bảo thực hiện đúng với những mong muốn của nhà nước cũng như để đảm bảo theo kịp đúng tiến độ của sự phát triển. Các cơ quan, tổ chức thực hiện quy chế một cửa liên thông thì cần phải thực hiện theo đúng những nguyên tắc đã được đặt trước đó.

Việc làm công chức - viên chức

2.2. Các loại hình một cửa liên thông

Các loại hình một cửa liên thông

Hiện nay nước ta đang có hai hình thức liên thông chính là liên thông giữa cơ quan nhà nước ngang bằng cấp với nhau và liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Trong đó cụ thể là:

- Liên thông giữa các cơ quan cùng cấp: đối với hình thức liên thông này thì trong công việc thì các cơ quan có thể thực hiện liên thông với nhau như:

+ Cơ quan hành chính nhưng thực hiện các nhiệm vụ thuộc chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện.

+ Cơ quan chuyên môn thuộc và cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và những cơ quan khác ngang cấp với cơ quan đó cùng trong một huyện.

+ Giữa cơ quan nhà nước có cùng chuyên môn trực thuộc Ủy ban tỉnh với những cơ quan khác ngang bằng cấp được đặt tại tỉnh.

- Liên thông giữa các cơ quan hành chính các cấp với nhau

+ Cơ quan đơn vị hành chính thuộc tỉnh cùng với những cơ quan khác ngang cấp trong tỉnh.

+ Giữa Ủy ban nhân dân huyện với những cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan hành chính văn phòng thuộc tỉnh với những cơ quan ngang Bộ, và thực hiện các công việc, các bộ máy làm việc trực thuộc Chính phủ.

Đây chính là hai loại hình cơ chế liên thông một cửa được các cơ quan nhà nước áp dụng và thực hiện thường xuyên. Để đảm bảo cho các công việc đạt hiệu quả cao thì cần phải thực hiện các công việc theo cơ chế liên thông một cửa.

Việc làm công chức - viên chức tại Hà Nội

3. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông như thế nào?

- Các các đơn vị và cá nhân người khi có yêu cầu và cần thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận đón nhận và đưa kết quả của cơ quan có nhà nước có quyền hạn  để giải quyết công việc đó. Tuy nhiên cũng có thể nộp bằng các hình thức khác nhau, thế nhưng  cách thức nộp trực tiếp vẫn được rất nhiều người tin tưởng hơn và thực hiện nhiều hơn.

 Thực hiện cơ chế một cửa liên thông như thế nào?

- Công chức nhà nước làm việc và kiểm tra kết quả và nhận hồ sơ đúng quy định pháp luật và đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu xử lý thì cơ quan bắt đầu lấy ý kiến của những đơn vị chủ quản và thực hiện phối hợp bằng văn bản. Những vấn đề chưa hỏi ý kiến từ cấp và đồng thời phải giải quyết vấn đề theo kịp tiến độ.

- Tất cả những hồ sơ giấy tờ cần phải được thực hiện đúng quy trình nhất.

- Tiếp nhận tất cả những hồ sơ của người dân khi họ đến làm việc và yêu cầu giải quyết tại cơ quan.

- Người xử lý cần phải đưa lại kết quả hồ sơ theo đúng với những quy định đã được quy định trong hồ sơ giải quyết.

Đó chính là những quy định những quy trình thực hiện giải quyết vấn đề của những cơ quan nhà nước khi thực hiện giải quyết các yêu cầu hồ sơ của người dân.

4. Những ưu nhược điểm của cơ chế một cửa liên thông

Tuy rằng đem lại không ít những thuận lợi và tiết kiệm chi phí trong vấn đề giải quyết thì cơ chế một cửa liên thông này cũng sẽ có những ưu nhược điểm nhất định của nó. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem thế nào nhé.

4.1. Ưu điểm của cơ chế một cửa liên thông

Ưu nhược điểm của cơ chế một cửa liên thông

- Thực thi các chính xác các hình thức của văn bản pháp luật, góp phần xây dựng và phát triển các ban ngành hiệu quả, góp phần hội nhập với xu thế phát triển hiện nay.

- Với hình thức giải quyết công việc này thì những công việc, thủ tục được giải quyết một cách hiệu quả hơn, thời gian được rút ngắn hơn. Người yêu cầu sẽ không phải chờ đợi kết quả lâu nữa.

- Với cơ chế giải quyết của một cửa liên thông này thì đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí phát sinh, đặc biệt là chi phí trong giải quyết vấn đề giấy tờ. Vì trước nay thủ tục hành chính vẫn còn đang rất rườm ra và tốn nhiều chi phí.

- Từ chính cơ chế một cửa liên thông này mà có thể áp dụng tốt các công nghệ, khoa học tiên tiến vào trong quá trình kiểm tra giám sát, đó chính là sự hội nhập của các cơ quan hành chính nước ta.

Việc làm công chức - viên chức tại Hồ Chí Minh

4.2. Nhược điểm của cơ chế một cửa liên thông

Với những ưu điểm mà cơ chế một cửa đem lại thì nó cũng có những hạn chế nhất định mà chưa thể thực hiện được. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem nhược điểm của nó là gì nhé!

- Với cơ chế này thì một số địa phương vẫn chưa thực hiện được và biết được vấn đề của mình là gì? đối với những cơ quan hành chính địa phương thì họ thực sự áp dụng cơ chế đó vào trong quá trình làm việc.

- Thực hiện cơ chế này, nhà nước chưa có sự quan tâm nhiều vì thế mà sẽ có những thiếu sót.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi đem đến cho bạn trên đây thì bạn đã phần nào hiểu hơn về những quy định hay quy chế của một cửa liên thông.

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem2302 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT