An ninh quốc gia là gì? Các điều cần thiết trang bị cho nhận thức

Theo dõi work247 tại
Phùng Hà tác giả work247.vn Tác giả: Phùng Hà

Ngày đăng: 08-04-2024

Bạn có hiểu được an ninh quốc gia là gì hay không? Trong vấn đề đáng quan tâm của an ninh quốc gia thì nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia như thế nào? Những hoạt động nào là xâm phạm đến an ninh quốc gia? Gợi ý cho bạn về một số trường học ngành an ninh công an cho lựa chọn tương lai của mình bạn không nên bỏ qua. Tất cả những thông tin trên đều có trong bài viết này, bạn không nên bỏ qua.

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

1. Định nghĩa chính xác cho an ninh quốc gia là gì?

An ninh quốc gia là sự ổn định của xã hội để phát triển vững mạnh về mọi mặt như chế độ xã hội, không gian sinh sống, dân cư, văn hóa, kinh tế, giáo dục, khả năng phòng thủ đất nước. An ninh quốc gia là đảm bảo sự an toàn, trật tự tổ chức đời sống lao động của con người trong xã hội và sinh hoạt xã hội của cư dân một đất nước. Một quốc gia độc lập, có chủ quyền riêng, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất thì sẽ có sự sắp xếp một trật tự của an ninh quốc gia để đảm bảo cho mọi hoạt động của đất nước phát triển bình thường và bảo vệ đất nước trước những thế lực thù địch và gây rối loạn cho trật tự của đất nước hoặc bị các thế lực thù địch đe dọa thì an ninh quốc gia sẽ bảo vệ và ngăn chặn nó.

Định nghĩa chính xác cho an ninh quốc gia là gì?

An ninh quốc gia là sử dụng các biện pháp để thực thi an ninh của một quốc gia, một đất nước. Anh ninh quốc gia rất cần thiết để đảm bảo duy trì sự tồn tại bền vững của một quốc gia nào đó hoặc nó chính là phương thức để bảo việc chế độ lãnh đạo tại thời điểm nhất định nào đó, thông qua việc sử dụng sức mạnh kinh tế, sức mạnh về ngoại giao, kết hợp với việc triển khai sức mạnh vũ trang của đất nước hiện hành và quyền lực chính trị của một quốc gia bất kỳ nào đó.

Mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia đó chính là những đối tượng, công trình, địa điểm, an ninh, quốc phòng, cơ sở chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, xã hội và văn hóa và các danh mục cần được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ an ninh quốc gia là việc thực hiện các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện trước các đối tượng có hành vi xâm phạm vào nên an ninh quốc gia, đấu tranh đến cùng để bảo vệ nền an ninh quốc gia cho sự phát triển của đất nước và con người trong lãnh thổ.

2. Nhiệm vụ của bảo vệ an ninh quốc gia thể hiện như thế nào?

Trong bộ luật an ninh quốc gia 2024, tại điều 14 có quy định về nhiệm vụ của bảo vệ an ninh quốc gia, cùng phân tích để hiểu rõ hơn về các nhiệm vụ của bảo vệ an ninh quốc phòng như sau:

Nhiêm vụ cần chú trọng khi bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

Thứ nhất, bảo vệ cho chế độ chính trị của đất nước, bảo vệ chế độ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay của nước ta. An ninh quốc gia cần thực hiện để bảo vệ cho chủ quyền của quốc gia trước sự xâm phạm của các thế lực thù địch, và chống phá nhà nước; bảo vệ nền độc lập dân tộc để con người được sống trong sự hòa bình, thống nhất và đảm bỏ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. 

Thứ hai, bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn hóa, việc truyền bá những tư tưởng phản động có xu hướng chống đối với nhà nước, phát tán những văn hóa đồ trụy gây ảnh hưởng đến nền văn hóa của dân tộc đều sẽ bị trật lại để bảo vệ an ninh cho dân tộc; bảo vệ an ninh của khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo lợi ích hợp pháp và quyền hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan theo đúng với quy định của pháp luật.

Thứ ba, nhiệm vụ bảo vệ trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như các lĩnh vực về kinh tế, bảo vệ quốc phòng, đối ngoại với bên ngoài đất nước và bảo vệ các lợi ích khác của một quốc gia để đảm bảo phát triển xã hội và ổn định cho xã hội.

Vào ngày thứ tư, nhiệm vụ của an ninh cực kỳ quan trọng là đảm bảo bảo vệ các bí mật của nhà nước và bảo vệ các mục tiêu quan trọng liên quan đến an ninh quốc phòng và an ninh quốc gia của đất nước. 

Những nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia là gì bạn biết không?

Thứ năm, một trong những nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại các hoạt động làm ảnh hưởng đến nền an ninh quốc gia, loại trừ các hoạt động xâm phạm đến nền an ninh quốc gia của đất nước, và ngăn ngừa các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia của các thế lực thù địch và chống phá nhà nước gây mất trật tự và sự hòa bình của đất nước.

Trên đây là 5 nhiệm vụ chính của bảo vệ an ninh quốc gia bạn cần quan tâm và chú ý đến các vấn đề này. Bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay của đất nước rất quan trọng nó giúp cho xã hội được ổn định, phát triển bền vững và phát triển lâu dài cho sự hòa bình và ổn định của đất nước để tất cả các cá nhân đều có cơ hội được phát triển. Vậy, cần làm gì để bảo vệ an ninh quốc gia? Có rất nhiều cách để bảo vệ nền an ninh quốc gia, khi bạn là một công dân Việt Nam bạn cần nêu cao tình thành tự giác, tự chủ của bản thân trước những hành động của mình để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến nền an ninh quốc gia, tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới hải đảo để đảm bảo được việc bảo vệ an ninh quốc gia.

Việc làm kinh doanh bất động sản

3. Những hành động được đánh giá là xâm phạm an ninh quốc gia như thế nào?

Định nghĩa và cách hiểu chính xác về xâm phạm an ninh quốc gia là gì trong xã hội hiện nay? Hoạt động như thế nào được coi là xâm phạm nền an ninh quốc gia? Xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi của cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan có những hành vi xâm phạm đến chế độ chính trị của quốc gia, xâm phạm đến chế độ kinh tế, xâm phạm đến nền văn hóa của đất nước, xâm phạm đến nền an ninh – quốc phòng, xâm phạm đến đối ngoại, đặc biệt là việc xâm phạm đến độc lập, chủ quyền và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Những hành động xâm phạm đến an ninh quốc gia là gì?

Những hành động xâm phạm đến nền an ninh quốc gia cụ thể bao gồm các hoạt động như sau:

Thứ nhất, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các đối tượng như gián điệp, phản động,.. 

+ Với gián điệp có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài, có thể là hoạt động dưới hình thức cá nhân, hoặc hoạt động theo hình thức tổ chức, và đặt dưới sự chỉ hủy của một thế lực chính trị ngoài nước ta để tiến hành những hoạt động thu thập thông tin, điều tra đất nước và tình báo nhầm phát hoại đất nước ta và chống lại chế độ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Phản động, cũng có thể là cá nhân hoặc các tổ chức hoạt động với các âm mưu nhằm chống lại và chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta, và chịu sự chỉ hủy từ một thế lực nước ngoài nào đó. Để hoạt động chống phá các đối tượng phản động với những hoạt động của thể như sau: Là các cá nhân hoặc tổ chức phản động đang sống ở nước ngoài những có những hoạt động nhằm chống phá Việt Nam, các hoạt động phản động thông qua lợi dụng tôn giáo, lợi ích ít hiểu biết của dân tộc ít người, vùng sâu vùng xa, những đối tượng có tư tưởng và quan điểm cá nhân của mình đi trái với sự lãnh đạo của nhà nước mang hướng tiêu cực.

Thứ hai, những đối tượng xâm phạm đến trật tự xã hội cà sự an toàn của xã hội. Những đối tượng có hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia như gây thiệt hại đến tài sản của công dân, đến tài sản của xã hội, làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người khác và ảnh hưởng đến danh dự, phẩm giá con người. Làm ảnh hưởng đến nền an ninh trật tự xã hội,  và gây mất đoàn kết trong cộng đồng. Các tượng vi phạm trật tự an ninh của xã hội với các mức độ khác nhau được xếp thành các đối tượng theo mức độ như sau:

+ Tội phạm hình sự khi các đối tượng này xâm phạm đến trật tự xã hội như lưu manh chuyên nghiệp, các cá nhân hoạt động có tổ chức để phá hoại trật tự xã hội, sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề, và có mối quan hệ với nước ngoài. 

+ Tội phạm kinh tế khi các đối tượng có hành vị, hoạt động xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và chức vụ liên quan đến kinh tế đó chính là tham nhũng, buôn lậu, tiêu thụ và sản xuất tiền giả.

Hành động được cho là xâm phạm đến an ninh quốc gia là gì?

+ Tội phạm ma túy là các đối tượng sử dụng và buôn bán các chất kích thích cấm và không được pháp luật cho phép lưu hành.

Thứ ba, các tệ nạn xã hội cũng được coi là một trong những hành vi làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Xã hội phát triển kéo theo các tệ nạn phát triển và gia tăng số lương, để đảm bảo nền an ninh quốc gia và trật tự xã hội thì cần phải có những hoạt động và biện pháp nhằm giảm thiểu mức thấp nhất các tệ nạn xã hội như mai dâm, ma túy, cờ bạc,… Và giảm thiểu các tai nạn trong xã hội để đảm bảo trật tự xã hội được ổn định và phát triển.

Việc làm công chức - viên chức

4. Một số vấn đề về ngành an ninh cho lựa chọn tương lai của bạn

Bạn đang nuôi ước mơ trở thành những con người đứng trong hàng ngũ bảo vệ đất nước? Vậy còn chờ gì nữa hay đọc ngày các thông tin về trường đào tạo trong ngành công an – an ninh cho lựa chọn tương lai của bạn.

Anh ninh quốc gia là gì - ngành an ninh cho lựa chọn ngành học của bạn

Bạn có thể lựa chọn học về an ninh, công an tại các trường nào? Và điểm chuẩn vào trường năm 2024 như thế nào? Danh sách các trường và điểm chuẩn cho lựa chọn của bạn như sau:

+ Trường Học viện An ninh Nhân dân (khu vực phía Bắc): 

Với ngành nghiệp vụ an ninh thì điểm chuẩn xét tuyển năm 2024 như sau:Khối D01 điểm chuẩn của nam là 22.35, và đối với nữ là 25.9; Đối với khối A01 thì điểm chuẩn xét tuyển của nam là 25 điểm và đối với nữ là 26.64 điểm; Đối với khối C03 thì điểm chuẩn xét tuyển của nam là 23.32 điểm, còn nữ là 26.64 điểm.

Với ngành an toàn thông tin thì điểm chuẩn xét tuyển (chỉ đối với nam) năm 2024 vừa qua dao động trong khoản từ 24.75 điểm cho đến 26.72 điểm.

+ Trường Học viện An ninh Nhân dân (khu vực phía Nam):

Với ngành nghiệp vụ an ninh thì điểm chuẩn 2024 của khối D01 thấp hơn miền Bắc là 20.55 điểm, đối với khối C03 thì điểm chuẩn vào trường là 22.95 điểm.

Đối với khối ngành an toàn thông tin thì điểm chuẩn giao động từ 21.28 điểm cho đến 24.64 điểm.

Anh ninh quốc gia là gì - trường học về công an cho lựa chọn của bạn

+ Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân (khu vực phía Bắc): Điểm chuẩn nam 2024 thấp nhất đối với nữ khối A01 là 27.69 điểm và đối với nam là 19.62 điểm

+ Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân (khu vực phía Nam): Điểm chuẩn thấp nhất năm 2024 đối với khối D01 cho nam là 20.15 điểm và đối với nữ là 25.44 điểm.

+ Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy: Điểm chuẩn năm 2024 dao động từ 24.36 điểm cho đến 25.92 điểm.

Qua chia sẻ về an ninh quốc gia là gì giúp bạn có thêm hiểu bạn cho bản thân về các thông tin như bảo vệ an ninh quốc gia, nhiệm vụ của bảo vệ an ninh quốc gia như thế nào và những hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia. Gợi ý cho bạn về một số trường học liên quan đến ngành công an và an ninh.

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem2288 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT