Định giá tài sản là gì và những vấn đề xoay quanh định giá tài sản

Theo dõi work247 tại
Hà Ngọc Nhi tác giả work247.vn Tác giả: Hà Ngọc Nhi

Ngày đăng: 09-04-2024

Chắc có lẽ mọi người cũng chẳng còn lạ lẫm gì với tên gọi định giá tài sản. Nhưng đã mấy ai có thể hiểu được khái niệm của nó là như thế nào? Với bài viết dưới đây về Định giá tài sản là gì và những vấn đề xoay quanh định giá tài sản, Work247.vn sẽ giúp bạn giải đáp tất tần tật những điều thuộc về định giá tài sản. Hãy đi tìm hiểu cùng với chúng mình nhé!

Việc làm tài chính

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

1. Khái niệm về định giá tài sản là gì?

Về bản chất, định giá được hiểu là việc đánh giá giá trị của tài sản sao cho phù hợp với thị trường tại một thời điểm hoặc một điểm nhất định nào đó. Thông qua những hình thức cụ thể, giá chuẩn khung giá, giá giới hạn

Định giá tài sản để đưa tài sản vào lưu thông trong nền kinh tế hiện nay – kinh tế thị trường, dựa trên cơ sở đó nhằm mục đích thúc đẩy thị trường phát triển

Khái niệm về định giá tài sản là gì?
Khái niệm về định giá tài sản là gì?

Định giá tài sản phải đảm bảo những nguyên tắc khách quan, độc lập, trung thực và hơn tất cả là phải tuân thủ theo pháp luật. Bên cạnh đó, định giá tài sản phải dựa trên những tiêu chuẩn kỹ thuật, tính chất, quy mô, vị trí hay thực trạng của tài sản đó và giá trị của thị trường tại thời điểm định giá

2. Phân loại định giá tài sản

Định giá tài sản là một phương pháp xác định những giá trị tài sản đã có sự lựa chọn, đồng thời những giá trị tài sản này sau đó sẽ được ghi nhận trên các báo cáo tài chính. Đơn vị đo lường của định giá tài sản là đơn vị tiền tệ không thay đổi hoặc một định mức giá chung. Qua việc sử dụng các phương pháp đo lường, giá trị cơ sở của tài sản sẽ được xác định chính xác trong quá trình định giá.

- Theo khuôn mẫu lý thuyết của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế, thì đo lường tài sản sẽ dựa vào những giá trị sau: 
+ Giá gốc: vào thời điểm mà bạn có được tài sản nào đó, thì tài sản này sẽ được ghi nhận theo số tiền hoặc các khoản tương đương tiền đã trả hoặc nó cũng có thể là các khoản ghi theo giá trị thực tế của tài sản đó.

Phân loại định giá tài sản
Phân loại định giá tài sản

+ Giá đầu ra hiện tại: nếu như bạn thực hiện bán một tài sản nào đó, thì sau khi bán tài sản này sẽ được ghi nhận theo đúng với số tiền hoặc các khoản tương đương tiền mà hiện tại bạn có thể thu được.
+ Giá thay thế hay giá đầu vào hiện tại: nếu như bạn có được tài sản nào đó tại thời điểm hiện tại, thì tài sản này sẽ được ghi nhận theo số tiền hoặc các khoản tương đương tiền mà bạn sẽ phải trả.
+ Giá hiện tại chiết khấu: khi bạn sử dụng tài sản nào đó, giá hiện tại sẽ được thu vào trong tương lai, tài sản sẽ được ghi nhận theo giá hiện tại của luồng tiền dự định. 

Việc làm tài chính tại Hà Nội

3. Định giá tài sản được quy định như thế nào?

Theo Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2024/QH13 ngày 25/11/2024 đã có những quy định như sau:

- Đương sự có quyền cung cấp tài sản mà mình đang tranh chấp cũng như thỏa thuận về giá tài sản mà mình đang tranh chấp

- Việc lựa chọn tổ chức thẩm định tài sản có thể dựa trên quyền mà các đương sự quyết định thỏa thuận để thực hiện việc thẩm định giá tài sản cũng như cung cấp kết quả thẩm định cho phía Tòa án

Việc thẩm định giá tài sản sẽ dựa trên quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản

- Tòa án sẽ ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá khi tranh chấp tài sản thuộc một trong những trường hợp dưới đây:

Định giá tài sản được quy định như thế nào?
Định giá tài sản được quy định như thế nào?

+ Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự

+ Khi các đương sự không thể đi đến những thỏa thuận lựa chọn thẩm định giá tài sản khác nhau, hoặc không đi đến những thỏa thuận về định giá tài sản

+ Mức giá các bên thỏa thuận với nhau hoặc tổ chức thẩm định giá tài sản với mức thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá nhằm trốn nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi định giá

- Trình tự, thủ tục thành lập Hội đồng định giá, định giá tài sản

+ Hội đồng định giá sẽ do Tòa án thành lập gồm những thành phần như: Chủ tịch Hội đồng định giá – đại diện cơ quan tài chính và thành viên khác là các đại diện các cơ quan chuyên môn có liên quan. Tại Điều 52 của Bộ luật này người đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó sẽ không được tham gia vào Hội đồng định giá

Khi có mặt đầy đủ các thành viên của Hội đồng thì Hội đồng định giá mới tiến hành định giá. Đại diện Ủy ban nhân dân cấp sẽ được mời chứng kiến việc định giá trong trường hợp cần thiết nếu ở khu vực xảy ra định giá. Thời gian, địa điểm tiến hành định giá các sẽ được thông báo trước với các đương sự, bên cạnh đó, họ cũng có quyền tham dự và phát biểu ý kiến về việc định giá . Quyền quyết định về giá đối với tài sản định giá thuộc Hội đồng định giá
 

Quy định về định giá tài sản
Quy định về định giá tài sản


- Cơ quan tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan sẽ phải cử người tham gia Hội đồng định giá và tạo điều kiện để cho những người đó làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của người được cử làm thành viên Hội đồng định giá phải tham gia đầy đủ vào việc định giá. Cơ quan quản lý có thẩm quyền sẽ là bộ phận trực tiếp chỉ đạo cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn thực hiện yêu cầu của Tòa án, trong trường hợp cơ quan tài chính, các cơ quan chuyên môn không cử người tham gia Hội đồng định giá. Lãnh đạo cơ quan người đã trực tiếp cử người tham gia Hội đồng định giá cũng sẽ trực tiếp xem xét trách nhiệm, đánh giá, cử người khác thay thế và thông báo cho Tòa án biết để tiếp tục tiến hành định giá, nếu như người được cử tham gia Hội đồng định giá không tham gia mà không có lý do chính đáng

- Tiến hành lập biên bản, ghi rõ ý kiến của từng thành viên, đương sự nếu họ tham dự khi định giá tài sản. Quyết định của Hội đồng định giá sẽ được chấp thuận khi phải có sự nhất quán của quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Các thành viên Hội đồng định giá, đương sự cũng như những người chứng kiến sẽ thực hiện ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản

- Nếu có căn cứ cho rằng kết quả định giá lần đầu không chính xác hoặc không phù hợp với giá thị trường, tại thời điểm giải quyết vụ án dân sự thì việc định giá tài sản sẽ được thực hiện

Việc làm kinh doanh bất động sản

4. Định giá theo nhu cầu thông tin

Hoạt động của doanh nghiệp được đánh giá thông qua một trong những thông tin quan trọng nhất đó chính là khả năng thích ứng của doanh nghiệp cùng với sự thay đổi môi trường kinh doanh cũng như khả năng tồn tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn tồn tại sẽ phụ thuộc vào khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan tới các tài sản hiện hữu

Việc đo lường tài sản sẽ dựa trên giá gốc và giá hiện hành. Bởi nó đều thể hiện giá trị đầu vào của tài sản. Tuy nhiên, riêng chỉ có giá trị thuần còn có thể thể hiện giá trị đầu ra của tài sản. Giá trị thuần của các tài sản mà có thể thực hiện được là thông tin quan trọng của giá trị hiện tại, của các nguồn lực có sẵn của doanh nghiệp. Đây là những thông tin quan trọng hỗ trợ nhà đầu tư, người cho vay cũng như bản thân doanh nghiệp

Lợi nhuận trong một kỳ của doanh nghiệp, bao gồm cả bảo tồn vốn có các khoản thu nhập hoặc khoản lỗ phát sinh từ giá trị của tài sản:

- Thu nhập (khoản lỗ) đã thực hiện phát sinh từ các bán tài sản trong kỳ kế toán (mức chênh lệch giữa giá bán tài sản – giá trị thuần có thể thực hiện của tài sản được tính vào kỳ đầu)

- Thu nhập (khoản lỗ) chưa thực hiện phát sinh từ các bán tài sản trong kỳ kế toán (mức chênh lệch giữa giá bán tài sản – giá trị thuần có thể thực hiện của tài sản được tính vào kỳ đầu)

Định giá theo nhu cầu thông tin
Định giá theo nhu cầu thông tin

Việc lựa chọn định giá cho tất cả tài sản chính là giá trị thuần có thể kết hợp với việc trình bày giá gốc trong những bản thuyết minh báo cáo tài chính, sẽ nâng cao tính dễ hiểu của thông tin kế toán đối với người dùng. Bên cạnh đó thông tin kế toán được cung cấp sẽ thích hợp và đầy đủ hơn, với mục đích nhằm bổ trợ cho các quyết định kinh tế của người sử dụng thông tin, chủ yếu là nhà đầu tư, người cho vay

Việc làm kế toán - kiểm toán

Trên đây là bài viết về định giá tài sản là gì và những vấn đề xoay quanh định giá tài sản. Hi vọng qua bài viết này các bạn đã có thể hiểu được rõ hơn về định giá tài sản cũng như quyền của định giá tài sản. Hãy thật sáng suốt trong mỗi tình huống để có những hướng giải quyết tốt nhất nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui!

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem3513 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT