[Corporate là gì?] Thông tin từ A-Z về Corporate - Công ty!

Theo dõi work247 tại
Nguyễn Hà Linh tác giả work247.vn Tác giả: Nguyễn Hà Linh

Ngày đăng: 09-04-2024

Corporate là gì? Với những ai đang tập tành kinh doanh hay có ý định khởi nghiệp, chắc hẳn đã từng ít nhất nghe qua thuật ngữ này một vài lần. Corporate là một thuật ngữ tiếng Anh quốc tế, nó mang ý nghĩa là một công ty, hay một tổng công ty. Corporate có những đặc trưng gì? Cơ cầu chính của Corporate cũng như phân loại Corporate - Tất tần tật thông tin bạn cần đều có mặt trong bài viết hôm nay của work247.vn!

Việc làm Marketing

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

1. Công ty - Corporate là gì?

Công ty - Corporate là gì?

Corporate như đã nói, đó là một danh từ trong tiếng Anh, được sử dụng phổ biến trên quốc tế, hiểu là công ty hay cũng có thể gọi là tổng công ty. Một Corporate là một thực thể pháp lý riêng biệt và khác biệt với chủ sở hữu của nó. Corporate được hưởng hầu hết các quyền và trách nhiệm mà các cá nhân sở hữu, họ có thể ký hợp đồng, vay, cầm cố, kiện, thuê nhân viên, mua tài sản và nộp thuế.

Một Corporate thường là một tổ chức, được thành lập bởi một người hoặc một nhóm người, hoạt động dựa trên sự cấp phép của Nhà nước, Corporate hoạt động như một pháp nhân trong bối cảnh pháp lý và được pháp luật công nhân cho các mục đích nhất định. Tất cả các loại hình kinh doanh trên toàn thế giới đều sử dụng các Corporate. Các công ty có nhiều loại khác nhau nhưng thường được phân chia theo luật của khu vực tài phán. Hầu như tất cả các doanh nghiệp nổi tiếng đều là các Corporate, chẳng hạn như: Microsoft Corporate, Coca-Cola Corporate, Toyota Corporate,...

2. Những đặc trưng của Corporate

Những đặc trưng của Corporate

Corporate là gì? Một Corporate được tạo ra khi nó được thành lập bởi một nhóm các cổ đông có quyền sở hữu Corporate, được đại diện bởi việc họ nắm giữ cổ phiếu chung để theo đuổi một mục tiêu chung. Mục tiêu của một Corporate có thể là vì lợi nhuận hoặc cũng có thể là không, như với các tổ chức Corporate mang tính từ thiện. Tuy nhiên, đại đa số các Corporate đều thành lập nhằm mục đích mang lại lợi nhuận cho các cổ đông. Các cổ đông với tư cách là chủ sở hữu của một tỷ lệ phần trăm của công ty, chỉ chịu trách nhiệm thanh toán cổ phiếu của họ cho Corporate khi phát hành.

Một Corporate có thể có một hoặc nhiều cổ đông. Với các Corporate giao dịch công khai, thường có hàng ngàn cổ đông. Các Corporate được tạo ra và quy định theo luật doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn cư trú của họ. Các cổ đông, thường nhận được một phiếu bầu cho mỗi cổ phần, hàng năm bầu ra một ban giám đốc bổ nhiệm và giám sát việc quản lý các hoạt động hàng ngày của tập đoàn. Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch kinh doanh của tập đoàn và phải dùng mọi cách để làm điều đó. Mặc dù các thành viên của hội đồng quản trị thường không chịu trách nhiệm về các khoản nợ của tập đoàn, họ có nghĩa vụ chăm sóc công ty và có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu họ bỏ bê nhiệm vụ này. Một số đạo luật thuế cũng quy định về trách nhiệm cá nhân của ban giám đốc.

Việc làm tài chính

3. Cấu trúc chính của một thực thể Corporate

Cấu trúc chính của một thực thể Corporate

Cơ cấu Corporate bao gồm nhiều bộ phận khác nhau, đóng góp cho sứ mệnh và mục tiêu chung của Corporate. Bộ phận marketing được một số chuyên gia coi là thực thể quan trọng nhất trong cấu trúc Corporate. Không có bộ phận này, doanh số hoặc khách hàng mới có thể không được thực hiện. Bộ phận tài chính cũng cực kỳ quan trọng, vì nó có trách nhiệm mua lại vốn sử dụng trong việc điều hành một tổ chức. Các bộ phận khác trong cấu trúc Corporate có thể bao gồm những bộ phận như: Kế toán, nhân sự, CNTT,... Những bộ phận chính trong cơ cấu của Corporate đại diện cho các nguồn lực quản lý chính trong một Corporate giao dịch công khai. Mặc dù trên thực tế vẫn có những phòng ban nhỏ hơn hoặc trong các phân khúc chính hay ở các dạng tự động.

Mặt khác, một cấu trúc Corporate có thể được xác định bởi bộ phận kinh doanh. Một bộ phận của một doanh nghiệp là một bộ phận riêng biệt của công ty, tuy nhiên công ty chịu trách nhiệm pháp lý cho tất cả các nghĩa vụ và các khoản nợ của mỗi bộ phận. Trong một tổ chức lớn, các bộ phận khác nhau của Corporate có thể được điều hành bởi các Corporate con khác nhau và một bộ phận kinh doanh có thể bao gồm một hoặc nhiều Corporate con. Mỗi Corporate con là một thực thể pháp lý riêng thuộc sở hữu của Corporate chính hoặc bởi một Corporate con khác trong hệ thống phân cấp.

Chẳng hạn như Google Video là một bộ phận của Google và là một phần của cùng một thực thể công ty. Tuy nhiên, dịch vụ video YouTube là một công ty con của Google vì nó vẫn được vận hành dưới dạng YouTube, LLC - một thực thể kinh doanh riêng biệt mặc dù nó thuộc sở hữu của Google.

Tóm lại khi nói về cấu trúc của Corporate bao gồm những điểm cơ bản như sau:

- Các phân khúc cấu trúc Corporate có thể bao gồm: bộ phận tiếp thị, bộ phận tài chính, bộ phận kế toán, bộ phận nhân sự, bộ phận CNTT - kỹ thuật và các khía cạnh hoạt động cụ thể của Corporate.

- Một bộ phận của một Corporate là một bộ phận riêng biệt của Corporate, tuy nhiên Corporate chịu trách nhiệm pháp lý cho tất cả các nghĩa vụ và các khoản nợ của mỗi bộ phận.

- Trong một Corporate lớn, các bộ phận khác nhau của Corporate có thể được điều hành bởi các Corporate con khác nhau và một bộ phận kinh doanh có thể bao gồm một hoặc nhiều Corporate con.

Việc làm it phần mềm

4. Ưu và nhược điểm của Corporate

4.1. Ưu điểm của Corporate

Không giống như một quan hệ đối tác hoặc quyền sở hữu duy nhất, các cổ đông của một Corporate hiện đại có trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của Corporate. Do đó, khoản lỗ của họ không thể vượt quá số tiền mà họ đóng góp cho Corporate dưới dạng phí hoặc thanh toán cho cổ phiếu. Điều này cho phép các Corporate xã hội hóa chi phí của họ. Xã hội hóa một chi phí là để truyền bá nó cho xã hội nói chung. Lý do kinh tế cho điều này là nó cho phép giao dịch ẩn danh cổ phiếu của Corporate bằng cách loại bỏ các chủ nợ của Corporate như một bên liên quan trong một giao dịch như vậy. Nếu không có trách nhiệm hữu hạn, một chủ nợ có thể sẽ không cho phép bất kỳ cổ phần nào được bán cho người mua ít nhất là đáng tin cậy như người bán.

Ưu điểm của Corporate

Trách nhiệm hữu hạn làm giảm số tiền mà một cổ đông có thể mất trong một công ty vì vậy nó cho phép các Corporate huy động một lượng lớn tài chính cho doanh nghiệp của họ bằng cách kết hợp vốn từ nhiều chủ sở hữu cổ phiếu. Điều này làm tăng sức hấp dẫn đối với các cổ đông tiềm năng và tăng cả số lượng cổ đông sẵn sàng và số tiền họ có khả năng đầu tư. Tuy nhiên, một số khu vực pháp lý cũng cho phép một loại công ty khác, trong đó trách nhiệm của cổ đông là không giới hạn.

Một lợi thế khác là tài sản và cấu trúc của Corporate có thể tiếp tục  vượt quá vòng đời của các cổ động. Điều này cho phép sự ổn định và tích lũy vốn, sau đó có sẵn để đầu tư vào các dự án lớn hơn, lâu dài hơn so với việc tài sản của Corporate bị giải thể và phân phối. Tuy nhiên, một công ty có thể bị giải thể bởi một cơ quan chính phủ, chấm dứt sự tồn tại của nó như một thực thể pháp lý. Nhưng điều này thường chỉ xảy ra nếu công ty vi phạm pháp luật. Ví dụ, nó không đáp ứng các yêu cầu nộp đơn hàng năm hoặc, trong một số trường hợp nhất định, nếu công ty yêu cầu giải thể.

Nhìn chung, ưu điểm của một Corporate có thể là:

- Không giống như một quan hệ đối tác hoặc quyền sở hữu duy nhất, các cổ đông của một Corporate kinh doanh hiện đại có trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của Corporate.

- Trách nhiệm hữu hạn làm giảm số tiền mà một cổ đông có thể mất trong một Corporate vì vậy nó cho phép các Corporate huy động một lượng lớn tài chính cho doanh nghiệp của họ bằng cách kết hợp vốn từ nhiều chủ sở hữu cổ phiếu.

- Một lợi thế khác là tài sản và cấu trúc của Corporate có thể tiếp tục vượt quá vòng đời của các cổ đông và trái chủ.

4.2. Nhược điểm của Corporate

Nhược điểm của Corporate

Ở nhiều quốc gia, lợi nhuận doanh nghiệp bị đánh thuế ở mức thuế doanh nghiệp và cổ tức trả cho cổ đông được đánh thuế ở mức riêng. Một hệ thống như vậy đôi khi được gọi là thuế hai lần, vì bất kỳ lợi nhuận nào được chia cho các cổ đông cuối cùng sẽ bị đánh thuế hai lần. Trong các hệ thống khác, cổ tức bị đánh thuế ở mức thấp hơn thu nhập khác (ví dụ: ở Mỹ) hoặc cổ đông bị đánh thuế trực tiếp vào lợi nhuận của công ty và cổ tức không bị đánh thuế.

Một nhược điểm khác của các Corporate là, như Adam Smith đã chỉ ra trong “Sự giàu có của các quốc gia”, khi quyền sở hữu được tách ra khỏi quản lý (tức là quy trình sản xuất thực tế cần có để có được vốn), sau này chắc chắn sẽ bắt đầu bỏ bê lợi ích của người trước, tạo ra rối loạn chức năng trong công ty. Lệ phí và chi phí pháp lý cần thiết để thành lập một công ty có thể là đáng kể, đặc biệt là nếu doanh nghiệp chỉ mới bắt đầu và công ty có nguồn lực tài chính thấp.

Việc làm kế toán

5. Điều gì làm cho một Corporate thành công?

Điều gì làm cho một Corporate thành công?

Sau khi tìm hiểu khái niệm Corporate là gì? Bạn đang tự hỏi điều gì khiến một Doanh nghiệp trở thành thành công hay không? Trên thực tế, mặc dù không thể định lượng hoàn toàn những gì làm cho một Corporate thành công, nhưng nhiều Corporate thành công đều có những điểm chung. Bất kể với các sản phẩm, dịch vụ cung cấp khác nhau, phong cách quản lý và văn hóa công ty khác nhau, các Corporate thành công vẫn áp dụng một số nguyên tắc cơ bản. Sau đây, hãy tìm hiểu về nó:

5.1. Theo đuổi một mục tiêu

Mục tiêu của một công ty là điều cần thiết để điều hành tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Nó giúp những người sáng lập phát triển công ty với một mục tiêu lớn trong tâm trí. Nó cung cấp cho nhân viên một cái gì đó để làm việc hướng tới, và tạo ra ý thức về mục đích. Nó cũng cho phép khách hàng biết những gì công ty đại diện và giúp cung cấp cho họ một kết nối cá nhân. Mục tiêu của bạn càng có thể tập trung vào cách thức hoạt động kinh doanh của bạn, nó sẽ càng có ý nghĩa hơn đối với công ty của bạn.

5.2. Tập trung vào khách hàng

Dịch vụ khách hàng và trải nghiệm khách hàng là trọng tâm chính của các Corporate thành công nhất. Bước đầu tiên là tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng mong muốn. Nhưng hãy tập trung vào sự hài lòng của khách hàng. Đối với khách hàng, điều quan trọng là cảm thấy doanh nghiệp của họ có giá trị và bạn sẽ làm việc để giải quyết vấn đề của họ. Chỉ cần một vài trải nghiệm xấu của khách hàng có thể có tác động lớn đến việc doanh nghiệp thích như thế nào.

5.3. Sử dụng đội ngũ quản lý tuyệt vời

Sử dụng đội ngũ quản lý tuyệt vời

Các công ty thành công, bất kể lớn hay nhỏ đều cần sự quản lý tốt, từ cấp cao nhất cho đến những người đứng đầu một nhóm, một bộ phận. Các nhà lãnh đạo chất lượng cung cấp cho nhân viên giao tiếp, văn hóa công ty tự nhiên, và các mục tiêu và mục tiêu rõ ràng. Phê bình là xây dựng, và nhân viên cảm thấy có giá trị nhưng biết nơi họ cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Một nhà lãnh đạo giỏi sống văn hóa công ty, tuân thủ các tiêu chuẩn và quy tắc, và là một ví dụ cho các nhân viên. Cuối cùng, các nhà lãnh đạo giỏi làm cho nhân viên cảm thấy có giá trị.

5.4. Giữ chân nhân viên

Người quản lý tốt là một phần trong cách một công ty thành công giữ nhân viên giỏi. Một sứ mệnh với những giá trị cốt lõi tuyệt vời mà nhân viên có thể tin vào là một cách khác. Các công ty thành công nhất nhận ra tài năng tốt mà họ có, và làm việc để giữ nó. Điều đó có nghĩa là nhiều hơn một mức lương cạnh tranh và một vài lợi ích. Nhân viên cần phù hợp với văn hóa công ty và cảm thấy có giá trị cho những đóng góp của họ.

Việc làm nhân sự

5.5. Giữ hồ sơ tài chính chi tiết

Một thành phần quan trọng trong những gì làm cho một doanh nghiệp thành công là hồ sơ tài chính. Các doanh nghiệp cần một ý tưởng rất rõ ràng về số tiền họ kiếm được và chi tiêu. Theo dõi tài chính giúp các doanh nghiệp phát hiện ra các mô hình tốt và các nguy cơ tài chính có thể xảy ra. Khi doanh nghiệp biết tài chính của mình, họ có thể chọn đầu tư, theo đuổi đổi mới hoặc trả tiền cho thiết bị mới hoặc nhà cung cấp mới. Đó cũng là cách các doanh nghiệp biết khi nào họ cần thuê thêm người.

5.6. Tiếp tục đổi mới

Tiếp tục đổi mới

Khi bạn tạo ra một sản phẩm chất lượng, mọi người sẽ sao chép bạn. Đó là lý do tại sao các công ty thành công nhất luôn đổi mới, cho dù đó là cải tiến trên các sản phẩm đã tồn tại hoặc ra mắt với những thứ hoàn toàn mới. Cải thiện sản phẩm, tìm cách cung cấp mức giá thấp hơn hoặc khám phá những cách mới để cho khách hàng thấy bạn đánh giá cao họ đều là những sáng tạo mạnh mẽ. Không bao giờ ngừng theo đuổi những ý tưởng tuyệt vời.

5.7. Theo đuổi mục tiêu dài hạn

Các Corporate thành công có cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Các mục tiêu dài hạn là rất quan trọng. Thay vì nhảy từ mục tiêu nhỏ sang một mục tiêu nhỏ khác, một mục tiêu dài hạn đặt những mục tiêu nhỏ hơn đó lại với nhau thành một mục tiêu lớn hơn. Đồng thời, các công ty phải sẵn sàng thay đổi và thích nghi nếu mục tiêu dài hạn không còn phục vụ cho sứ mệnh hay khách hàng.

5.8. Thích ứng với công nghệ mới

Khi công nghệ mới phát triển sẽ giúp bạn điều hành doanh nghiệp của mình, hãy sử dụng nó. Các công ty thành công nhanh chóng nắm lấy công nghệ mới. Công nghệ mới mang đến cho doanh nghiệp cơ hội giảm chi phí hoặc cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Tự động hóa một hệ thống hoặc sử dụng phần mềm để phân tích dữ liệu khách hàng sẽ nâng cao cách thức hoạt động của công ty. Các công ty tốt nhất luôn thích nghi với công nghệ mới và làm cho nó hoạt động cho họ.

Trên đây là những thông tin về Corporate là gì cũng như cách một Corporate vận hành thành công ra sao?

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem5810 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT