Bạn đã biết hợp đồng BT là gì? Thông tin chi tiết, đầy đủ cho bạn

Theo dõi work247 tại
Trương Ngọc Lâm tác giả work247.vn Tác giả: Trương Ngọc Lâm

Hợp đồng BT là một khái niệm không còn quá mới mẻ hiện nay. Vậy hợp đồng BT là gì? Hợp đồng BOT có nghĩa là hợp đồng được ký giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư để xây dựng và vận hành một cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định. Cùng work247.vn hiểu rõ hơn về hợp đồng BT là gì bạn nhé!

Việc Làm Ngành Xây Dựng

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

1. Bạn đã biết hợp đồng BT là gì? Thông tin chi tiết cho bạn

Hợp đồng BT là một khái niệm không còn quá mới mẻ hiện nay. Vậy hợp đồng BT là gì? Hợp đồng BT được hiểu là hợp đồng xây dựng và chuyển giao đây là một hình thức hợp đồng được ký kết giữa cơ quan chính phủ có thẩm quyền với nhà đầu tư nhằm mục đích kết hợp xây dựng và phát triển các dự án cơ sở hạ tầng.

Hợp đồng BOT có nghĩa là hợp đồng được ký giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư để xây dựng và vận hành một cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi hết thời hạn, nhà đầu tư sẽ chuyển cơ sở đó cho Nhà nước mà không phải bồi thường. Theo hợp đồng BTO, nhà đầu tư sẽ được trao quyền vận hành một cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định sau khi chuyển giao cơ sở hạ tầng được xây dựng cho Nhà nước.

Bạn đã biết hợp đồng BT là gì? Thông tin chi tiết cho bạn
Bạn đã biết hợp đồng BT là gì? Thông tin chi tiết cho bạn

Đối với hợp đồng BT, khi hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà đầu tư sẽ chuyển giao cơ sở đó cho Nhà nước và Nhà nước sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện các dự án khác để phục hồi vốn đầu tư và kiếm lợi nhuận; hoặc sẽ thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT.

Trong số những điều khác, Nghị định 108 quy định các lĩnh vực đầu tư, điều kiện, thủ tục, ưu đãi, cũng như quyền và trách nhiệm của các bên trong Hợp đồng dự án. Chính phủ khuyến khích thực hiện các dự án cho xây dựng, vận hành hoặc quản lý các cơ sở hạ tầng mới; hoặc để cải tạo, mở rộng, hiện đại hóa, vận hành hoặc quản lý các cơ sở hiện có trong các lĩnh vực sau:

- Đường, cầu, đường hầm và bến phà

- Đường sắt, cầu đường sắt, và đường hầm đường sắt

- Sân bay, cảng biển và cảng sông

- Hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước và hệ thống thu gom và xử lý nước thải hoặc nước thải

- Nhà máy điện, đường dây tải điện

- Cơ sở hạ tầng khác theo quyết định của Thủ tướng

Dựa trên kế hoạch và hướng dẫn phát triển kinh tế xã hội theo thời gian, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xây dựng và phê duyệt danh sách các dự án kêu gọi vốn đầu tư trên cơ sở hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT trong các chi nhánh của họ. và các địa phương. Họ sẽ công bố danh sách như vậy vào tháng 1 hàng năm trên các trang web của họ và đồng thời trong ba số liên tiếp của một ấn phẩm của Chính phủ được gọi là Báo đấu thầu.

Một nhà đầu tư có thể tự đề xuất một dự án khác ngoài các dự án được liệt kê ở trên và phải chuẩn bị một đề xuất cho dự án đó và gửi cho Bộ, chi nhánh hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh để phê duyệt.

Theo Nghị định 108, đấu thầu trong nước hoặc quốc tế mở là cần thiết để lựa chọn nhà đầu tư và việc chỉ định trực tiếp nhà đầu tư chỉ được phép khi một nhà đầu tư duy nhất đủ điều kiện tham gia dự án; hoặc khi có nhu cầu cấp thiết cho một cơ sở hạ tầng. Các doanh nghiệp và nhà thầu BT được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng các cơ sở BT theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu. Các doanh nghiệp BT sẽ được miễn phí sử dụng đất đối với diện tích đất được sử dụng để xây dựng các cơ sở BT trong suốt thời gian xây dựng.

Việc làm xuất nhập khẩu

Các doanh nghiệp và nhà thầu BT được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu
Các doanh nghiệp và nhà thầu BT được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu

Khi Nghị định 108 có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 năm 2010:

- Đối với dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dự án không được thấp hơn 15% phần đó; và

- Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dự án sẽ được cố định theo tỷ lệ lũy tiến sau đây của từng phần: đối với phần vốn đầu tư lên tới 1.500 tỷ đồng, thì phải không được thấp hơn 15% của phần đó; và đối với phần vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, không được thấp hơn 10% phần đó.

2. Phân biệt hợp đồng BCC, BOT, BTO, BT, PPP

2.1. BCC - Hợp đồng hợp tác kinh doanh

BCC là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư và hợp tác trong phân chia lợi nhuận kinh doanh, phân chia sản phẩm mà không tạo ra pháp nhân

Cơ sở pháp lý: hoạt động đầu tư được đặt trên cơ sở hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhưng không thiết lập một pháp nhân mới, các quyền và nghĩa vụ của các bên chỉ ràng buộc với nhau bằng hợp đồng mà không bị ràng buộc trong tổ chức như một hình thức đầu tư để thành lập một pháp nhân mới.

Đối tượng của hợp đồng là các nhà đầu tư bao gồm các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc điểm nổi bật của hình thức hợp đồng này đó là không giới hạn những bên tham gia hợp đồng. Cùng với đó, nó không có những quy định bắt buộc bằng văn bản, hợp đồng BCC chỉ có quy định văn bản khi các dự án đầu tư phải thực hiện các thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật hay các dự án kiểm tra.

Nội dung của hợp đồng: thỏa thuận là thỏa thuận hợp tác doanh bao bao gồm kinh doanh được đóng góp, cùng với chia sẻ lợi nhuận và rủi ro.

Phương thức thực hiện hợp đồng: nhà đầu tư không phải thành lập pháp nhân, không có cơ cấu tổ chức và quản lý thực hiện dự án doanh nghiệp chung thông qua các thỏa thuận đã ký kết.

BCC - Hợp đồng hợp tác kinh doanh
BCC - Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Những lợi ích mà hợp đồng này đem lại đó là hình thức dễ thực hiện, đồng thời có khoảng thời gian đầu tư ngắn nhưng dễ dàng và nhanh chóng triển khai. Những lợi nhuận để thu được trong các hoạt động kinh doanh trong thời gian ngắn vì lẽ, quy trình thực hiện không thông qua nhiều khâu phức tạp, ngặt nghèo.

2.2. BOT – hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao

Hợp đồng BOT được hiểu là một hình thức đầu tư được thực hiện và ký giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết với các các nhà đầu tư để xây dựng và thực hiện vận hành một số dự án nhất định.

Cơ sở pháp lý: hoạt động đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng được ký giữa các cơ quan nhà nước của Việt Nam. Hợp đồng này yêu cầu nhà đầu tư cần phải thực hiện trực tiếp và nghiêm túc các hoạt động kinh doanh như trong thỏa thuận với các yêu cầu tuân thủ cùng những văn bản pháp lý quan trọng khác.

Đơn vị ký kết hợp đồng: một bên là cơ quan nhà nước được ủy quyền bởi Việt Nam và một nhà đầu tư của đảng.

Đối tượng của hợp đồng: các công trình cơ sở hạ tầng.

Hình thức của hợp đồng: được lập thành văn bản.

Nội dung của hợp đồng quy định các quyền và nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước được Việt Nam ủy quyền và các nhà đầu tư liên quan đến việc xây dựng 3 giao dịch và chuyển giao cơ sở cho Nhà nước Việt Nam.

Lợi ích nhà đầu tư được hưởng là việc thực hiện quản lý kinh doanh và làm việc trong một thời gian nhất định để thu hồi vốn đầu tư và thu được lợi nhuận hợp lý.

Việc làm xây dựng tại Hà Nội

2.3. BTO – hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Vận hành

BTO là một hình thức đầu tư được ký giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng; sau khi hoàn thành thi công, chủ đầu tư chuyển giao cơ sở cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ cho nhượng quyền nhà đầu tư hoạt động trong một giai đoạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận.

BTO – hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Vận hành
BTO – hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Vận hành

Cơ sở pháp lý: hoạt động đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng được ký giữa các cơ quan nhà nước của Việt Nam. Nhà nước sẽ là nhà đầu tư trực tiếp và có quyết định quan trọng nhất đối với dự án thực hiện theo hợp đồng BTO, một bên là cơ quan nhà nước được ủy quyền bởi Việt Nam.

Đối tượng của hợp đồng: các công trình cơ sở hạ tầng.

Hình thức của hợp đồng: được lập thành văn bản.

Nội dung của hợp đồng quy định các quyền và nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước được Việt Nam ủy quyền và các nhà đầu tư liên quan đến xây dựng 3, chuyển nhượng và kinh doanh.

Việc làm xây dựng tại Hồ Chí Minh

2.4. Hợp đồng BT – hợp đồng chuyển giao xây dựng

Hợp đồng BT là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư xây dựng dự án cơ sở hạ tầng; Sau khi hoàn thành xây dựng, nhà đầu tư sẽ chuyển cơ sở cho Nhà nước và Chính phủ Việt Nam để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT.

Hợp đồng BT với một số đặc điểm sau:

Cơ sở pháp lý: hoạt động đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng được ký giữa các cơ quan nhà nước của Việt Nam.

Đối tượng của hợp đồng là xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng.

Hình thức của hợp đồng: được lập thành văn bản.

Nội dung hợp đồng: quyền và nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước do Việt Nam ủy quyền và các nhà đầu tư tham gia xây dựng và giao hàng, doanh nghiệp chính không được làm việc.

Hợp đồng BT – hợp đồng chuyển giao xây dựng
Hợp đồng BT – hợp đồng chuyển giao xây dựng

Lợi ích nhà đầu tư được hưởng Chính phủ để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án để thu hồi vốn và lợi nhuận hoặc thanh toán cho các nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng.

2.5. PPP – Hợp đồng quan hệ đối tác công - tư

Hợp đồng PPP là nhà nước và các nhà đầu tư cùng thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở hợp đồng dự án.

Đơn vị ký kết hợp đồng: một bên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giới hạn vốn cổ phần nhà nước không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư của dự án, trừ khi Thủ tướng quyết định khác và cho một bên tư nhân, việc thực hiện dự án thành lập doanh nghiệp dự án.

Đối tượng của hợp đồng đầu tư là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ công cộng.

Nội dung hợp đồng quy định mục đích, phạm vi và nội dung của dự án; quyền và nghĩa vụ của các bên trong thiết kế, xây dựng, kinh doanh, quản lý dự án xây dựng.

Việc làm giao thông vận tải - thủy lợi - cầu đường

Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ được hợp đồng bt là gì cùng những thông tin bổ ích cho mình.

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem3408 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT