Giá vốn hàng bán gồm những gì? Những vấn đề liên quan tới giá vốn

Theo dõi work247 tại
Đới Thanh Nga tác giả work247.vn Tác giả: Đới Thanh Nga

Ngày đăng: 20-03-2024

Giá vốn hàng bán gồm những gì là một vấn đề được  rất nhiều kế toán quan tâm. Ở bài viết dưới đây, hãy cùng tôi tìm hiểu về giá vốn và một số vấn đề xoay quanh nhé!

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

Việc Làm Kế Toán

1. Giá vốn hàng bán gồm những gì?

Có rất nhiều cách định nghĩa về giá vốn hàng bán, tuy nhiên, bạn có thể hiểu một cách nôm na, giá vốn hàng bán chính là toàn bộ các chi phí để tạo nên một sản phẩm. Giá vốn hàng bán gồm những gì? Theo thông tư 200, có một số khoản chi phí ảnh hưởng trực tiếp tới giá vốn hàng bán  bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí phân xưởng, chi phí máy thi công ( đối với các công ty xây dựng).

Giá vốn hàng bán gồm những gì

Giá vốn hàng bán là một chỉ tiêu quan trọng trên báo cáo tài chính và ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận thực tế doanh nghiệp thu được, đồng thời có liên quan chặt chẽ đến giá gốc của sản phẩm khi xuất kho, dù sử dụng phương pháp xuất kho theo bất kỳ cách nào.

Có rất nhiều kế toán gặp khó khăn trong việc xác định giá vốn hàng bán do chưa biết cách tập hợp và phân bổ chi phí đồng thời gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định khối lượng sản phẩm dở dang. Ở luận điểm tiếp theo, tôi xin đề cập tới cách tập hợp chi phí để có thể xác định được giá vốn hàng bán một cách dễ dàng.

>>> Tìm kiếm cơ hội việc làm bán hàng cùng như chiến lược phát triển việc làm này trong tương lai cho bản thân với những thông tin về việc làm hot nhất được cập nhật liên tục 24h hàng ngày trên Work247.vn.

2.  Xác định giá vốn hàng bán

2.1. Xác định giá vốn hàng bán tại công ty sản xuất

2.1.1. Xác định giá thành của sản phẩm

Quá trình xác định giá vốn hàng bán tương đối phức tạp và đòi hỏi người kế toán phải vô cùng cẩn trọng, tỉ mỉ. Trước khi đưa ra được giá vốn hàng bán, các bạn cần phải tính được giá thành của sản phẩm. Ta có thể hiểu rằng, giá thành chính là xác định tổng trị giá thực của thành phẩm sản xuất trong kỳ và khối lượng sản phẩm dở dang từ kỳ trước chuyển sang.

Xác định giá thành của sản phẩm

Các bạn có thể xác định giá vốn hàng bán theo phương pháp tính giá thành đơn giản như sau:

- Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ( Trong trường hợp sản xuất nhiều sản phẩm nhưng sử dụng chung nguyên vật liệu, kế toán có thể phân bổ theo sản lượng sản phẩm hoàn thành)

- Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp ( Chi phí này chính là tiền lương, thưởng, … đối với đối tượng trực tiếp tạo ra sản phẩm)

- Tập hợp chi phí phân xưởng ( Bao gồm lương nhân viên quản lý phân xưởng, chi phí khấu hao máy móc, dây chuyền phục vụ cho sản xuất)

- Tập hợp chi phí máy thi công ( Chi phí này chủ yếu xuất hiện ở các công ty xây dựng)

- Xác định dở dang cuối kỳ : Việc xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ sẽ phụ thuộc vào tùy từng đặc thù của doanh nghiệp. Có hai cách cơ bản để xác định dở dang cuối kỳ chính đó là : phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương, phương pháp định mức. Hai phương pháp này được trình bày khá rõ ràng trong sách giáo trình kế toán tài chính ban hành bởi học viện tài chính. Bạn cũng có thể xây dựng cách tính dở dang cuối kỳ theo đặc thù sản xuất của doanh nghiệp.Đây là một trong những khâu khá quan trọng ảnh hưởng tới giá thành chung của tổng sản phẩm đã được sản xuất hoàn thành trong kỳ.

Sau khi tập hợp toàn bộ các chi phí và tính ra giá trị của tổng sản phẩm dở dang, các bạn áp dụng công thức tính

Giá thành trong kỳ = Dở dang đầu kỳ + Chi phí nguyên vật liệu+ Chi phí nhân công trực tiếp+ chi phí phân xưởng+ chi phí máy thi công- Dở dang cuối kỳ.

Tìm việc làm kế toán tại Hà Nội

2.1.2. Xác định giá vốn hàng bán

Sau khi đã xác định được giá thành, kế toán sẽ xác định giá vốn hàng bán tùy theo các phương pháp xuất kho của hàng tồn. Hiện nay có ba phương pháp xuất kho thường được áp dụng chính là : phương pháp bình quân gia quyền, phương pháp đích danh và phương pháp nhập trước xuất trước.

Các công ty sản xuất hầu như đều áp dụng công thức tính giá vốn hàng bán xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền do hình thức này có khá nhiều ưu điểm . Công thức tính của phương pháp này như sau

Giá vốn hàng bán xuất kho = ( Giá trị tồn đầu kỳ + Giá trị nhập trong kỳ ) / ( số lượng tồn đầu kỳ+ số lượng nhập trong kỳ)

Giá trị nhập trong kỳ chính là phần giá thành các bạn đã tính được như ở mục trên trình bày. Với cách tính giá vốn theo phương pháp xuất kho bình quân gia quyền, kế toán sẽ chỉ cần phải tính một lần vào cuối kỳ, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và đem lại tính chính xác khá cao.

Đối với phương pháp tính giá vốn hàng bán theo phương pháp nhập trước xuất trước, lô hàng nào nhập trước sẽ được xuất trước, lô hàng tồn lại cuối kỳ chính là lô hàng được sản xuất vào giai đoạn gần cuối kỳ. Phương pháp này thường được áp dụng cho các doanh nghiệp có sự bình ổn về hàng hóa đầu vào. Đối với các doanh nghiệp sản xuất có giá thành thường xuyên thay đổi, rất ít khi áp dụng phương pháp tính trị giá xuất kho này.

Thông tin cụ thể giúp bạn định hình khái niệm  cạnh tranh không lành mạnh cũng như những vấn đề liên quan trong giai đoạn hiện nay.

2.2. Xác định giá vốn tại công ty thương mại, dịch vụ

Đối với loại hình công ty này, kế toán không phải tính giá thành mà sẽ tính giá vốn dựa trên giá trị thực của hàng hóa nhập về. Đối với loại hình doanh nghiệp này, sẽ không phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến nhân công trực tiếp, nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí phân xưởng. Các bạn kế toán chỉ cần chú trọng vào giá trị hàng hóa nhập về và phân bổ chi phí mua hàng hóa theo từng đặc thù của doanh nghiệp là có thể xác định giá vốn hàng bán một cách dễ dàng theo các cách đã được đề cập phía trên

Như vậy, chúng ta có thể đã lý giải được cho câu hỏi giá vốn hàng bán gồm những gì?. Tùy theo từng đặc thù doanh nghiệp mà các kế toán có thể áp dụng các công thức tính giá vốn khác nhau. Thực chất, giá vốn hàng bán là giá trị thực của thành phẩm hoặc hàng hóa vào thời điểm xuất kho và sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tìm việc làm kế toán tại Hồ Chí Minh

3. Các định khoản kế toán liên quan tới giá vốn hàng bán theo thông tư 200

Hiện nay, theo hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp mới nhất, tài khoản giá vốn đang được ký hiệu là TK 632. Có rất nhiều tài khoản khác có sự liên quan mật thiết đối với tài khoản này : TK 621, TK 622, TK 627, TK 155, TK 156. Bài viết sẽ cung cấp cho các bạn một số những nghiệp vụ kế toán cơ bản và cách định khoản đối với những nghiệp vụ này.

Các định khoản liên quan đến giá vốn hàng bán

Trong kỳ, xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ để sản xuất sản phẩm, kế toán định khoản

Nợ TK 621( Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp)

Có TK 152, TK 153 ( Nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ)

Lương của nhân công trực tiếp được sản xuất trong kỳ

Nợ TK 622 ( Chi phí nhân công trực tiếp)

Có TK 334/111/112 ( Chi phí lương, chi phí tiền mặt, chi phí tiền gửi ngân hàng)

Lương của bộ phận phân xưởng sản xuất

Nợ TK 627 ( Chi phí sản xuất chung)

Có TK 334/ 111/112 ( Chi phí lương, chi phí tiền mặt, chi phí tiền gửi ngân hàng)

Khấu hao máy móc, dây chuyền phục vụ cho sản xuất

Nợ TK 627 ( Chi phí sản xuất chung )

Nợ TK 214 ( Hao mòn tài sản cố định )

Cuối kỳ, các tài khoản chi phí 621, 622,627,623 sẽ được kết chuyển sang tài khoản 154

Nợ TK 154 ( Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang)

Có  TK 621( Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp)

Có TK 622 ( Chi phí nhân công trực tiếp)

Có TK 627 ( Chi phí sản xuất chung)

Có TK 623 ( Chi phí máy thi công)

Sau khi áp dụng công thức tính giá thành và tìm ra được giá thành , kế toán tính ra được giá thành nhập kho của sản phẩm sẽ phản ánh bút toán

Nợ TK 155 ( Thành phẩm)

Có TK 154 ( Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang )

Khi xuất bán sản phẩm, kế toán phản ánh giá vốn qua bút toán

Nợ TK 632 ( Giá vốn hàng bán)

Có TK 155 ( Thành phẩm)

Khi xác định kết quả kinh doanh, giá vốn hàng bán sẽ được kết chuyển sang tài khoản 911

Nợ TK 911 ( Xác định kết quả kinh doanh)0

Có TK 632 ( Giá vốn hàng bán)

Như vậy, tài khoản giá vốn hàng bán chí được phản ánh khi xuất hiện  nghiệp vụ bán hàng. Tuy nhiên, sẽ có rất nhiều các tài khoản khác có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị đúng của tài khoản này. Do vậy, kế toán cần phải hết sức cẩn thận, giảm thiểu sai sót để có thể lập được báo cáo chuẩn nhất, phản ánh đúng tình hình của doanh nghiệp.

Giao dịch vãng lai là gì? hay như thế nào thì được coi lai giap dịch vãng lai? Bạn đều có thể tìm kiếm câu trả lời cho mọi vấn đề với kênh thông tin tổng hợp của Work247.vn.

4. Ảnh hưởng của giá vốn đến kết quả hoạt động kinh doanh

Giá vốn được phản ánh rõ nhất trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và có ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp có sai lệch, giá vốn sẽ làm ảnh hưởng tới rất nhiều các tài khoản khác như TK 911, TK 3334. TK 421,… và sẽ khiến doanh nghiệp nộp sai số thuế cần nộp.

Trên bảng cân đối tài khoản kế toán, vào cuối kỳ tất cả các tài khoản đầu 5, đầu 6 đều không được có số dư. Kế toán cần rà soát lại thật kỹ lưỡng, đặc biệt là trong khâu xác định sản lượng dở dang và tính giá thành sản phẩm để có thể phản ánh giá vốn chính xác nhất. Đối với doanh nghiệp hoạt động thương mại, các bạn cần kiểm tra thật kỹ hóa đơn đầu vào, phải đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ,có chữ ký đầy đủ để trước khi hạch toán.

Do vậy, trong quá trình tính giá vốn, đặc biệt là tại các công ty sản xuất, kế toán cần phải hết sức cẩn thận và chú ý đến tất cả các tài khoản có liên quan tới chi phí giá vốn để giảm thiểu nhầm lẫn và sai sót.

Việc làm dệt may - da giày

Bài viết trên đây là những chia sẻ sơ lược những vấn đề xoay quanh giá vốn hàng bán và câu trả lời cho giá vốn hàng bán gồm những gì?. Hy vọng có thể đem tới những thông tin hữu ích cho các bạn kế toán và những chủ doanh nghiệp còn đang gặp lúng túng trong vấn đề này.

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem2596 lượt comment0

Capcha comment
Bài viết liên quan
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT