Hệ số lương là gì? Cách tính hệ số lương theo quy định nhà nước Việt Nam

Theo dõi work247 tại
Hằng Lê tác giả work247.vn Tác giả: Hằng Lê

Ngày đăng: 27-03-2024

Theo quy định về tiền lương cho các cơ quan doanh nghiệp thuộc diện quản lí của Nhà nước thì mỗi một ngành nghề hay công việc sẽ đều có một hệ số lương nhất định và là tiêu chuẩn để xác định được số tiền lương cơ bản mà người lao động nhận được. Vậy hệ số lương là gì?

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

Việc làm ngành kế toán

1. Hệ số lương là gì?

Với công thức tính lương cơ bản thì ta có :

Lương cơ bản = Lương cơ sở x Hệ số lương

Vậy hệ số lương theo công thức trên sẽ là một con số cụ thể được Nhà nước đề ra dựa theo tính chất và độ phức tạp cũng như yêu cầu của công việc để tính toán và trả cho các cán bộ công nhân viên chức một mức lương phù hợp và thỏa đáng nhất.

Hệ số lương là gì

2. Hệ số lương được áp dụng cho ai?

Cán bộ công nhân viên chức đó chính là những người lao động đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc về chính phủ Nhà nước Việt Nam. Theo đó công chức là những người công dân Việt Nam, được tuyển dụng hay bổ nhiệm vào các bộ máy quản lí, tổ chức chính trị và lãnh đạo trong các đơn vị công lập thuộc diện biên chế ở mọi cấp từ cấp huyện, tỉnh cho đến trung ương và được hưởng tiền lương theo ngân sách của Nhà nước. Còn đối với viên chức thì đây là những người lao động cũng phải được xác định là công dân nước Việt Nam, được các cơ quan, tổ chức công lập tuyển dụng và chiêu mộ về làm việc theo và được trả lương theo quỹ lương của cơ quan công lập đó.

Hệ số lương được áp dụng với những ai

Vậy hệ số lương để tính mức lương cơ bản sẽ chỉ được áp dụng cho các cán bộ công nhân viên chức đang làm việc cho các cơ quan, đơn vị nhà nước được hưởng lương từ chính ngân sách, quỹ lương của nhà nước trả cho.Vì thế khi tính lương thì sẽ áp dụng những nguyên tắc nhất định để trả tiền lương hàng tháng cho nhân viên chứ không trả theo các thỏa thuận giữa hai bên giống như là các công ty và doanh nghiệp tư nhân bên ngoài không chịu sự quản lí của Nhà nước.

Việc làm kế toán - kiểm toán tại Hà Nội

3. Các mức hệ số lương được chia ra như nào ?

Hệ số lương sẽ được chia ra riêng rẽ giữa công chức và viên chức bao gồm các nhóm ngành nghề sau. Những công việc với tính chất và theo những quy chuẩn giống nhau thì sẽ được xếp vào cùng một hệ số lương nhất định.

3.1. Người lao động là công chức

Những người là cán bộ công chức theo ngành nghề sẽ được chia ra làm 3 loại đó là A,B và C.

3.1.1.Công chức nhóm A:

- Nhóm A0 : là các công chức đã được đào tạo qua và tốt nghiệp qua các trường giáo dục hệ cao đẳng

- Nhóm A1 : Gồm có các ngành nghề sau: chuyên viên, công chứng viên, thanh tra, thẩm tra, thẩm kế viên, kiểm lâm viên, kiểm tra viên thuế, kế toán, thống kê viên, kiểm soát viên làm việc tại ngân hàng và hải quan , nhân viên kiểm soát đê điều, chuyên viên kiểm dịch động-thực vật, chuyên viên kiểm soát chất lượng mặt hàng của hàng hóa và sản phẩm, nhân viên kiểm lâm, kĩ thuật viên bảo quản, thẩm tra viên thư kí hành án và chấp hành viên sơ cấp trong các cơ quan cho thi hành án dân sự.

- Nhóm A2 : được chia thành 2 nhóm nhỏ

+ Nhóm A2.1: bao gồm các ngành nghề sau: chuyên viên chính, công chức tại các ban chấp hành liên tỉnh và thành phố thuộc về trung ương, kiểm soát viên chính về thuế, kiểm soát viên chính của ngân hàng hoặc hải quan, kiểm soát viên chính bên thị trường, thẩm kế viên chính, kiểm lâm viên chính, thống kê viên chính,kiểm soát viên chính về chất lượng hàng hóa và mặt hàng sản phẩm, chấp hành viên trung cấp và thẩm tra viên chính của bên thi hành án dân sự.

+ Nhóm A2.2: bao gồm 3 ngành nghề đó là kế toán viên chính, kiểm soát viên đê điều chính và kiểm dịch viên động vật thực vật chính.

- Nhóm A3 : được chia làm 2 nhóm nhỏ

+ Nhóm A3.1: bao gồm các chuyên viên, thanh tra viên, kiểm soát viên, kiểm toán viên, thống kê viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp của thuế; kiểm soát viên cao cấp của ngân hàng, hải quan; kiểm soát viên cao cấp bên thị trường, kiểm tra viên cao cấp bên thuế, kiểm soát viên cao cấp chuyên kiểm tra chất lượng và hàng hóa sản phẩm, chấp hành viên và thẩm tra viên cao cấp bên thi hành án dân sự.

+ Nhóm A3.2: bao gồm có kế toán viên hạng cao cấp và kiểm dịch viên động vật và thực vật cao cấp.

3.1.2. Công chức nhóm B:

 Nhóm này bao gồm thủ kho tiền tệ vàng bạc đá quý tại các ngân hàng, cán sự, kế toán viên trung cấp, kiểm thu viên bên thuế, kiểm soát viên trung cấp của đê điều, kĩ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản, kiểm tra viên trung cấp bên thuế, kiểm lâm viên hạng trung cấp, kĩ thuật viên bảo quản trung cấp, thống kê viên trung cấp, thư kí trung cấp bên thi hành án dân sự, thủ kho bảo quản, kiểm soát viên trung cấp cho chất lượng và mặt hàng sản phẩm hàng hóa.

3.1.3. Công chức nhóm C:

- Nhóm C1: gồm có thủ quỹ của các kho bạc và ngân hàng, nhân viên hải quan và kiểm ngân viên, kiểm lâm viên sơ cấp, thủ kho bảo quản của các nhóm 1 và 2, những người có nhiệm vụ bảo vệ tuần tra công tác.

- Nhóm C2: các nhân viên thuế và thủ quỹ trong các cơ quan, đơn vị

- Nhóm C3: kế toán viên loại sơ cấp

Các mức hệ số lương được chia ra như nào

3.2. Người lao động là viên chức

Những người là cán bộ viên chức theo ngành nghề cũng sẽ được chia ra làm 3 loại đó là A,B và C

3.2.1. Viên chức nhóm A:

- Nhóm A0: gồm có giáo viên dạy tại các trường trung học cơ sở và phát thanh viên

- Nhóm A1: các phóng viên và bình luận viên, quay phim, hướng dẫn viên, giáo viên trung học, giảng viên các trường, kĩ sư, y tá, bác sĩ, dược sĩ, họa sĩ, chuyên viên chuẩn đoán các bệnh của động vật, biên tập và biên kịch, biên dịch, dựng phim chính, chuyên viên kiểm nghiệm các giống cây trồng, kĩ thuật viên cao cấp bên y, các viên chức có nhiệm vụ lưu trữ và nghiên cứu, dự báo, giám định, kiến trúc sư, nữ hộ sinh hạng cao cấp

- Nhóm A2: được chia làm 2 nhóm nhỏ

+ Nhóm A2.1: gồm có biên kịch biên tập và biên dịch chính, đạo diễn, họa sĩ, huấn luyện viên, giảng viên, kỹ sư, kiến trúc sư, nghiên cứu viên, phó giáo sư, phóng viên và bình luận viên

+ Nhóm A2.2: kiểm nghiệm viên chính cho các giống cây trồng, giáo viên trung học hạng cao cấp, diễn viên hạng 2, nhân viên chuẩn đoán bệnh cho động vật chính, người làm bên âm thanh, quay phim và thư mục, lưu trữ viên, phát thanh viên, giám định thuốc bảo vệ thực vật và thú y chính; dự báo viên chính về vấn đề bảo vệ thực vật; kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng; giao viên trung học cao cấp; diễn viên hạng II; 

- Nhóm A3: được chia thành 3 nhóm nhỏ

+ Nhóm A3.1: phóng viên cao cấp, bình luận viên cao cấp, kỹ sư, nghiên cứu viên, dự báo viên, định chuẩn viên, giám định viên, dược sĩ, bác sĩ, giảng viên, họa sĩ, huấn luyện viên, đạo diễn cao cấp, biên tập biên kịch và biên dịch viên cao cấp, giáo sư, kiến trúc sư.

+ Nhóm A3.2: chuyên viên chuẩn đoán bệnh động vật cao cấp, quay phim, nhân viên bảo tàng và thư viện, lưu trữ viên, quay phim, phát thanh viên, nhân viên âm thanh,  thư mục viên, phương pháp viên hạng cao cấp, kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng; giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật -thú y; dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật

3.2.2. Viên chức nhóm B:

Bao gồm nhân viên y tá chính, nữ hộ sinh chính, giáo viên giáo dục cấp mầm non và tiểu học, diễn viên hạng 3, nhân viên dựng phim, họa sĩ hạng trung cấp, hướng dẫn viên bên văn hóa và thông tin, người thể dục thể thao, họa sĩ trung cấp, lưu trữ viên hạng trung cấp, chuyên viên kĩ thuật chẩn đoán bệnh cho động vật, người giám định thuốc bảo vệ thú y và thực vật, kĩ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng, kĩ thuật viên chính của y hoặc dược, kĩ thuật viên bảo tàng, tuyên truyền viên.

3.2.3. Viên chức nhóm C:

- Nhóm C1: các y tá, hộ lý, nữ hộ sinh, quan trắc viên hạng sơ cấp, kỹ thuật viên bên y hoặc dược.

- Nhóm C2: các nhân viên bên nhà xác

- Nhóm C3: người lao động thuộc về ngạch y công

Hệ số lương cho các nhóm như sau (công chức và viên chức các bậc đều giống nhau)

Bậc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A0

2,10

2,41

2,72

3,03

3,34

3,65

3,96

4,27

4,58

4,89

A1

2,34

2,67

3,00

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

 

A2.1

4,40

4,74

5,08

5,42

5,76

6,10

6,44

6,78

 

 

A2.2

4,00

4,34

4,68

5,02

5,36

5,70

6,04

6,38

 

 

A3.1

6,20

6,56

6,92

7,28

7,64

8,00

 

 

 

 

A3.2

5,75

6,11

6,47

6,83

7,19

7,55

 

 

 

 

 

Bậc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

3,66

3,86

4,06

C1

1,65

1,83

2,01

2,19

2,37

2,55

2,73

2,91

3,09

3,27

3,45

3,63

C2

1,50

1,68

1,86

2,04

2,22

2,40

2,58

2,76

2,94

3,12

3,30

3,48

C3

1,35

1,53

1,71

1,89

2,07

2,25

2,43

2,61

2,79

2,97

3,15

3,33

 

Với những cập nhập mới nhất về thông tin chi tiết và cách tính của hệ số lương qua bài viết trên, vieclam88 hy vọng nó sẽ giúp ích cho người đọc để mọi người có thể tự biết được về quyền lợi cũng như mức lương mà mình có thể nhận được thông qua các hệ số trên nhé.

Việc làm kế toán - kiểm toán tại Hồ Chí Minh

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem1671 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT