Thuế vãng lai là gì ? Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh như thế nào ?

Theo dõi work247 tại
Hằng Lê tác giả work247.vn Tác giả: Hằng Lê

Ngày đăng: 23-03-2024

Thuế vãng lai là gì ? Kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh như thế nào ? Câu nói này sẽ xuất hiện rất nhiều đối với những bạn kế toán trong các công ty đặc biệt là các công ty xây dựng vậy thuế vãng lai là gì ? Kê khai thuế vãng lai ngoai tỉnh như thế nào ? Có gặp khó khăn gì không ? Bài viết sau đây sẽ trả lời cho các câu hỏi trên mà các bạn thường hay mắc phải .

Điều đầu tiên ta phải đi tìm hiểu thuế vãng lai là gì ? và kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh như thế nào ?

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

Việc Làm Kế Toán

Thuế vãng lai là gì ?

Là một hoạt động nộp thuế của người hoạt động kinh doanh xây dựng , lắp đặt mà không được thành lập tại các đơn vị trực thuộc địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế phải kê khai thế theo tỷ lệ % trên doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng được nộp cho các cơ quan thuế địa phương , nơi có các hoạt động xây dựng , lắp đặt  hoặc bán các hàng vãng lai . Ví dụ như đối với thuế suất là 5% thì người nộp phải nộp là 1% , thuế suất 10% thì người nộp phải nộp là 2% .

thuế vãng lai

Hay các bạn cũng có thể hiểu như sau thuế vãng lai là một khoản thuế giá trị gia tăng mà những người bán hàng ngoại tỉnh, các việc thi công xây dựng, lắp đặt và tất cả các chuyển nhượng bất động sản khác đều phải nộp một khoản thuế vãng lai được tính như trên thường là 2%.

Thuế vãng lai không phải là một sắc thuế , chỉ là một khoản thuế giá trị gia tăng phải trích nộp khi bán hàng , …ngoại tỉnh, nếu như doanh thu vãng lai dưới 1 tỷ đồng thì được miễn trích nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai. Tuy nhiên các điều lệ này không được áp dụng đối với những hình thức chuyển nhượng BĐS.

Xem thêm: Tiền tip là gì? Cách tip tiền văn minh, lịch sự tại Việt Nam?

Những điều cần lưu ý khi thực hiện thuế vãng lai.

- Những trường hợp phải kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai

Lắp đặt các thiết bị cho các công trình ngoại tỉnh được xem như các công ty ký kết hợp đồng cung cấp , lắp đặt các trang thiết bị cho công trình ở địa phương khác thì được xem là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và phải kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai.

thông tin về thuế giá trị gia tăng

Các dự án xây dựng ngoài tỉnh nếu chưa thành lập chi nhánh hay ban quản lý  tại nơi tiến hành các hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh  thì phải nộp thuế vãng lai với tỷ lệ 2% doanh thu.

Các hợp đồng chuyển nhượng BĐS tại nơi chưa có chi nhánh tại nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai. Được nộp theo từng lần phát sinh, được áp dụng mẫu số 05/GTGT .

Cộng gộp các hạng mục xây dựng ngoài tỉnh, nếu từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải nộp thuế vãng lai, được quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2024/TT-BTC, không phân biệt ký một hay nhiều hợp đồng thi công , thực hiện nhiều hay ít các công trình xây dựng.

Chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh  cho dù dưới 1 tỷ đồng vẫn phải nộp thuế vãng lai thường là 2%.

Thuê mặt bằng kinh doanh tại các tỉnh khác bao gồm cả thuế giá trị gia tăng từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ phải kê khai nộp thuế vãng lai là 2% được quy định tại điểm a, điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2024/TT-BTC, Công văn số 3753/TCT – KK ngày 14/9/2024.

Trên đây là những hoạt động , giao dịch phải thực hiện kê khai thuế vãng lai, vậy trường hợp nào thì không phải kê khai thuế vãng lai.

- Những trường hợp được miễn thuế giá trị gia tăng vãng lai

Mua bán tại chỗ không bị xem là bán hàng vãng lai. Nếu như các hoạt động mua nguyên vật liệu như mua cát, gạch, xi măng…xây dựng và bán cho các công trình xây dựng trong địa bàn tỉnh thì được miễn trích nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai vì các hoạt động trên không được xem là bán hàng vãng lai.

Các doanh thu vãng lai dưới 1 tỷ đồng được miễn trích nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai được quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2024/TT - BTC quy định mức trần. Tuy nhiên hình thức này không áp dụng đối với các hình thức chuyển nhượng bất động sản.

Bán xuất ăn ca cho công nhân ra ngoại tỉnh như cung cấp thực phẩm , cung cấp nguyên liệu thực phẩm cho công nhân chế biến trực tiếp tại các nhà máy ngoại tỉnh, và trường hợp này không được coi là hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được miễn thuế  giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh . Mà được khai thuế giá trị gia tăng tập trung về trụ sở chính, miễn khai nộp thuế vãng lai theo Công văn số 2902/TCT – KK ngày 17 /7 / 2024 tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26 / 2024 / TT – BTC quy định.

Thuê mặt bằng kinh doanh tại tỉnh khác có giá trị dưới 1 tỷ đồng thì không phải nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh.

Các công trình xây dựng ngoại tỉnh có giá trị dưới 1 tỷ đồng thì không cần kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai mà chỉ cần ke khai , nộp thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính.

Cho thuê máy móc được miễn nộp thuế vãng lai vì đây là hoạt động cho thuê máy móc, thiết bị sang các địa phương khác không phải là hoạt động kinh doanh, hay bán hàng vãng lai ngoại tỉnh do đó được miễn ke khai thuế giá trị gia tăng vãng lai.

Cộng gộp các hạng mục xây dựng ngoài tỉnh, nếu dưới 1 tỷ đồng thì không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai.

Chuyển nhượng bất động sản nếu đã có chi nhánh tại nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì được miễn khai nộp thuế vãng lai.

Các dự án xây dựng ngoài tỉnh đã thành lập chi nhánh hoặc ban quản lý cho dự án đầu tư xây dựng ngoại tỉnh thì không phải ke khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai.

Bán hàng tại kho ngoài tỉnh không phải nộp thuế vãng lai. Khi bán hàng hóa đang lưu trữ ở các kho ngoài tỉnh, nếu các kho hàng này không có chức năng kinh doanh, việc xuất hóa đơn do Công ty thực hiện thì được kê khai nộp thuế tập trung tại trụ sở chính, không phải nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh. Lưu ý hàng hóa đều được chuyển từ trụ sở về kho ngoài tỉnh chỉ cần sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, miễn phát hàng hóa đơn. Được thực hiện theo Công văn số 963 / CT - TTHT ngày 7 / 2 / 2024.

Sửa chữa máy móc ngoài tỉnh được miễn nộp thuế vãng lai. Đối với các dịch vụ sửa chữa máy móc cho các dự án ngoài tỉnh, thì không được coi là hoạt động xây dựng, lắp đặt hay bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Do đó, được miễn kê khai nộp thuế gia tăng vãng lai mà chỉ cần kê khai thuế tại trụ sở chính.

Bán hàng giao đến các công trình ngoại tỉnh được miễn thuế vãng lai vì không được xem là hoạt động bán hàng vãng lai. Thay vào đó thì chỉ cần khai nộp thuế tại trụ sở chính như bình thường.

Bên cạnh những trường hợp phải nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai và không phải nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai thì vẫn còn một số trường hợp như nộp nhầm thuế vãng lai tại trụ sở chính sẽ được miễn phạt vì không được xem là trốn thuế, gian lận thuế hay chậm nộp. Không bị xử phạt thuế và tính tiền nộp chậm. Các doanh nghiệp chỉ cần nộp các văn bản đến các cơ quan thuế tại trụ sở chính để xin chuyển số thuế vãng lai đã nộp nhầm về đúng nơi cần phải nộp theo quy định.

Các thuế giá trị gia tăng vãng lai được khấu trừ tại trụ sở chính theo quy định, các doanh nghiệp được tổng hợp số thuế vãng lai đã nộp ở các tỉnh để bù trừ với số thuế phải nộp tại trụ sở chính.

Xem thêm: Việc làm kế toán tại Hà Nội

Phải kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh như thế nào ?

Chắc hẳn rất nhiều người thắc mắc chúng ta phải kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh như thế nào ? Tại sao chúng ta phải kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh trong trường hợp người nộp thuế phải có các hoạt động kinh doanh xây dựng , lắp đặt , bán hàng vãng lai ngoại tỉnh .

người đăng ký thuế

Theo Thông tư 26/2024/TT –BTC tại điều 2 đã được sử đổi và bổ sung Thông tư 156/2024/TT-BTC ở điều 11 quy định về các thuế vãng lai như sau.

Thuế giá trị gia tăng vãng lai được tính như sau : Đối với các mặt hàn hóa , dịch vụ đã chịu thuế giá trị gia tăng là 5% thì phải đóng 1% cho thuế vãng lai, Tương tự như vậy hàng hóa , dịch vụ chịu thuế suất giá trị gia tăng là 10% thì phải chịu mức thuế vãng lai là 2%.......

Tất cả các hoạt động thủ tục của kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh đều được kê khai theo mẫu số 05/GTGT đối với hoạt động kinh doanh , lắp đặt , bán hàng , dịch vụ …..và nộp theo từng lần phát sinh các doanh thu. Nếu như phát sinh nhiều lần được nộp hồ sơ kê khai thuế vãng lai trong một tháng và phải đăng ký với Chi cục Thuế nơi nộp khai thuế giá trị gia tăng vãng lai theo tháng.

Để hiểu rõ hơn về các điều lệ trên chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ cơ bản cụ thể như sau :

Ví dụ 1: Công ty A có trụ sở làm việc tại Hưng Yên , có công trình xây dựng tại Hà Nam mà công ty B là chủ đầu tư, thì núc này công ty A phải thực hiện kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh tại Hà Nam .

Ví dụ 2: Công ty TNHH Kế toán A có trụ sở tại Hưng Yên, mà lại có hợp đồng mua các dự án chung cư tại Nha Trang . Sau đó Công ty TNHH Kế toán A lại bán căn hộ chung cư cho một đối tác khác và phải xuất hóa đơn cho khách hàng , thì núc này phải thực hiện thuế giá trị gia tăng vãng lai là Công ty TNHH Kế toán A và nộp thuế vãng lai tại Nha Trang .

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh được làm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT.

Kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai đối với các hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được tính theo từng lần phát sinh doanh thu và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể  từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. Trong trường hợp phát sinh nhiều lần có thể nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người khai nộp thuế này có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng vãng lai theo tháng. Được tính theo trình tự kê khai cụ thể như sau.

Xem thêm: Công chức loại A1 là gì? Những thông tin bạn cần biết!

Trình tự kê khai thuế vãng lai được thực hiện cụ thể như sau:

Cách 1: Kê khai tại nơi có các hoạt động xây dựng, xây lắp, bán hàng, chuyển nhượng bất động sản ….Khi xuất hóa đơn bạn phải kê khai thuế được tính chậm nhất là 10 ngày sau khi nghiệm thu , bàn giao công trình, hạng mục, khối lượng xây dựng được lắp đặt hoàn chỉnh mà không cần phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu tiền .

Hiện nay có rất nhiều cách kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai có thể thực hiện trực tiếp hay được thực hiện qua mạng.

Cách thực hiện kê khai thuế vãng lai qua mạng được thực hiện như sau:

Đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào hệ thống phần mền HTKK nhấn chuột vào phần Thông tin doanh nghiệp / Người nộp thuế đến chuyển CQT nơi nộp các tờ khai về địa bàn mà bạn muốn nộp tờ khai vãng lai Tiếp đó chọn vào tờ khai thuế giá trị gia tăng  KD ngoại tỉnh theo mẫu 05/GTGT chọn tờ khai lần phát sinh và đăng nhập các thông tin liên quan. Sau khi nhập xong các bạn nhớ kết xuất XML để nộp qua mạng.

Để thực hiện được theo cách trên thì các doanh nghiệp phải có chữ ký số USB TOKEN.

Bạn bắt đầu đăng nhập vào các trang website  của hệ thống sau đó vào trình các chức năng “Tài khoản” tiếp đó đến đăng ký địa bàn vãng lai tiếp tục chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai vãng lai, chọn tiếp Cục thuế / Chi cục thuế sau đó bấm vào “Đăng ký “ từ đó hệ thống tự động sẽ hiển thị lên “ Danh sách cơ quan thuế vãng lai đã đăng ký “ từ màn hình đó bạn tiếp tục ấn vào nút “ đăng ký tờ khai “ tại CQT vãng lai tương ứng. Tiếp đến là bạn vào chức năng “ Nộp tờ khai / Nộp tờ khai XML “ . Chọn tờ khai XML kết xuất từ ứng dụng HTKK đến ký hiệu điện tử và nhấn vào Nộp tờ khai như vậy là các bạn đã hoàn thành xong hình thức nộp thuế vãng lai qua mạng.

Bạn cũng có thể thực hiện kê khai trực tuyến theo cách sau.

Nhấn nút được thực hiện như trên sau đó tiếp tục kê khai trực tuyến sau khi đã nộp xong Tờ khai thuế Gia tăng vãng lai số 05/GTGT tiếp tục đó các bạn phải nhớ nộp Tiền thuế nhé sau khi nộp xong sẽ được cấp cho 1 chứng từ khấu trừ thuế , để kê khai tại trụ sở chính

Cách 2 : Bạn có thể kê khai tại các trụ sở chính

Khi khai thuế vãng lai bạn có thể đến các cơ quan quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp các doanh thu phát sinh theo các chứng từ nộp tiền thuế

Trình tự kê khai tại trụ sở chính như sau:

Đăng nhập vào các phần mềm HTKK nhấn vào tờ khai GTGT khấu trừ tiếp tục chọn PL 01 – 5/GTGT các bạn tiếp tục nhấn ghi và hoàn thành các thủ tục khác lưu ý phải giữ các chứng từ khấu trừ để chứng minh phòng khi nộp nhầm.

Vậy trên đây là những vấn đề liên quan đến thuế vãng lai là gì, các bạn có thắc mắc gì về những vấn đề liên quan đến thuế vãng lai, các phương thức làm thủ tục để đăng ký thuế vãng lai, và những trường hợp nào thì phải kê khai và những trường hợp nào được miễn kê khai thuế vãng lai. Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi qua trang .

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem1196 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT