Hợp đồng không xác định thời hạn là gì? Một số thông tin cần biết về hợp đồng không xác định thời hạn

Theo dõi work247 tại
Trần Mai Phương tác giả work247.vn Tác giả: Trần Mai Phương

Ngày đăng: 22-03-2024

Những năm gần đây, ta thường hay nghe nhắc đến “hợp đồng  không xác định thời hạn”, đặc biệt là trong đơn vị sự nghiệp công lập”.Trong luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 đã đề cập tới hợp đồng làm việc không xác định. Tuy nhiên vẫn có nhiều người vẫn  chưa rõ về loại hợp đồng này như nội dung của nó như thế nào, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên là gì?, nó có ưu điểm gì so với các loại hợp đồng khác không

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

1. Hợp đồng không xác định là gì?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng được thõa thuận giữa hai bên bằng văn bản mà trong đó không có thời gian kết thúc hợp đồng . Hợp đồng không xác định thời hạn chỉ dành cho những bạn người đã từng ký hợp đồng xác định thời hạn trước đó.

Theo như  định nghĩa, ta thấy không phải ai cũng có được hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, những người đủ điều kiền làm hợp đồng làm việc xác định phải là những người từ cán bộ, công chức chuyển thành viên chức.

 Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là gì? Là các hợp đồng được kí kết bởi  bên và có xác định trước thời gian sẽ chấm dứt hợp đồng trong khoản thời gian 12 tháng đến 36 tháng

-  Các trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức:

+ Viên chức đã công tác, làm việc tại đơn vị sụ nghiệp công lập từ 5 năm trở nên thì sẽ được xét tuyển lên thành công chức

+ Viên chức được điều động, bổ nhiệm vào vị trí công chức và được đơn vị tiếp nhận sẽ trở thành công chức.

+ Viên chức được giao cho vị trí lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp.

+ Cán bộ, công chức được cơ quan chuyển sang làm viên chức tại đơn vị  sự nghiệp công lập

+ Công chức trong bộ máy lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết hết thời gian làm việc mà không được gia hạn lại nhưng vẫn muốn tiếp tục làm vệc tại đơn vị sự nghiệp thì sẽ được chuyển sang làm viên chức ở vị trí phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Trong quá trình làm việc, viên chức luôn hoành thành tốt công việc, nhận được nhiều thành tích, khen thưởng thì sẽ được cân  nhắc chuyển sang làm công chức tại công ty.

hợp đồng không xác định thời hạn là gì

2. Trong hợp đồng không xác định thời hạn cần có những nội dung gì?

- Những thông tin cơ bản như họ tên, tuổi, chức vụ, địa chỉ, điện thoại,… của bên lao động và bên thuê lao động.

-  Cam kết một số các điều khoản như:

+  Nhiệm vụ hợp đồng:

+ Chế độ làm việc

+ Quyền và nghĩa vụ của viên chức

Quyền

Nghĩa vụ:

+  Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

Quyền:

Nghĩa vụ:

+ Điều khoản thi hành:

- Viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp ký và ghi rõ họ tên (đối với bên đơn vị sự nghiệp phải có đóng dấu xác nhận).

Trong hợp đồng không xác định thời hạn cần có những nội dung gì?

3. Ưu điểm của hợp đồng không xác định thời hạn

- Đỡ mất thời gian trong việc gia hạn hợp đồng. Theo như thông thường một bản họp đồng làm việc không có thời gian, địa điểm chấm dứt cụ thể thì bản hợp đồng sẽ hết hạn trong vong 3 năm tới (kể từ ngày ký hợp đồng).

Đối với các hợp đồng này thì người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng (chỉ cần báo trước cho đơn vị ít nhất 45 ngày) mà không cần bất kì lý do gì.

- Với công ty, tổ chức, đơn vị,…loại hợp đồng này, thì họ không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng khi không thể chứng minh được bên lao đông có vi phạm về luật người lao động hay có sai sót gì trong làm việc.

ưu điểm của hợp đồng không xác định thời hạn

4. Bồi thường hợp đồng không xác định thời hạn

Nếu công ty chấm dứt hợp đồng không có lý do chính đáng, trái luật sẽ phải bồi thường cho người lao động như sau

- Phải nhận người lao động tiếp tục trở lại làm việc trả tiền lương , tiền thưởng, bảo hiểm xã hội,…theo như hợp đông đã thỏa thuận

- Trong trường hợp người lao động không đồng ý quay lại làm thì ngoài tiền bồi thường mà người sử dụng lao động còn phải bồi thường tiền trợ cấp thôi việc.

- Trường hợp người sử dụng lao động không mốn nhận lại người lao động và được sự chấp nhận của người lao động thì ngoài tiền bồi thường thì người sử dụng lao động phải bồi thường tiền trợ cấp thôi việc . Tiền bồi thường sẽ do 2 bên thõa thuận nhưng bắt buộc phải ít nhất 2 tháng tiền lương

- Trong trường hợp nơi làm việc đã đủ người mà người lao động vẫn muốn tiếp tục làm thì ngoài tiền bồi thường ra thì 2 bên sẽ tự thõa thuận tiền bồi thường thêm

- Trường hợp vi phạm thời hạn lao động thì bên sử dụng lao đông phải bồi thường số tiền tương ứng với số tiền làm ra trong những ngày không báo trước đấy.

Việc làm bảo hiểm

5. Chấm dứt hợp đồng không xác định thời hạn

Trong một số trường hợp  người sử dụng lao động có quyên đơn phương chấm dứt hợp đồng

- Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc được giao

- Nghỉ  đau ốm, tại nạn 12 tháng liên tục, không có khăng đi làm

- Do lý do bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt,… mà người sử dụng lao động bắt buộc phải thu hẹp nhân công, hay tạm dừng hoạt động.

- Người lao động không đến làm việc sau thời gian quy định.

bồi thường hợp đồng không xác định thời hạn

Sau khi chấm dứt hợp đồng không xác định người lao động cần làm gì?

- Thông báo cho bên sử dụng lao động trước 15 ngày về thời hnajn chấm dứt hợp đồng

- Sau 7 ngày kể từ khi chấm dứt hợp đồng, 2 bên phải giải quyết các khoản tiền có liên quan tới 2 bên. Trong trường hợp đặc biệt , có thể muộn hơn nhưng không được vượt quá 30 ngày.

- Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả lại bảo hiểm và hồ sơ và các giấy tờ liên quan cho người lao động.

Xem thêm: Hướng dẫn cách viết mẫu giấy ủy quyền nhanh chóng chính xác

6. Điểm khác nhau giữa hợp đồng không xác định thời hạn với các loại hợp đồng khác.

6.1. Điểm khác nhau giữa hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn.

- Đối tượng

+ Hợp đồng xác định thời hạn :  giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và người trúng tuyển vào viên chức

+ Hợp đồng không xác định thời hạn: giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và cán bộ, công chức (đã thực hiện xong hợp đồng xác định thời hạn) chuyển thành viên chức.

- Thời gian chấm dứt hợp đồng

+ Hợp đồng xác định thời hạn : có thời thời gian cụ thể (từ 12 đến 36 tháng)

+ Hợp đồng không xác định thời hạn: thời gian không xác định

- Quyền chấm dứt hợp đồng

+ Hợp đồng xác định thời hạn: có quyền chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo cho đơn vị ít nhất 45 ngày (ngoại trừ đau ốm hay phải nhập viện đã điều trị 06 tháng thì phải báo ít nhất 03 ngày)

+ Hợp đồng không xác định thời hạn: Chỉ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi :

Nếu không có lí do chính đáng viên chức sẽ bị vi phạm hợp đồng

Xem thêm: Việc làm chăm sóc khách hàng

6.2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với hợp đồng lao động không xác định thời hạn

- Đối tượng

+ Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và cán bộ, công chức (đã thực hiện xong hợp đồng xác định thời hạn) chuyển thành viên chức.

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: người sử dụng lao động và người lao động.

-  Phạm vi áp dụng

+ Hợp đồng làm việc: hẹp (các đơn vị công lập)

+ Hợp đồng lao động: rộng (các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức,… tất cả những nơi có nhu cầu sử dụng người lao động

điểm khác nhau gữa hợp đồng không xác định thời  hạn với các loại hợp đồng khác

 Qua bài viết trên các bạn đã có cái nhìn rõ hơn về “hợp đồng không xác định thời hạn là gì?” , từ đó biết được quyền và nghĩa vụ của mình khi kí bản hợp đồng này. Tránh việc nhầm lẫn giữa các bản hợp đồng với nhau. 

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem4233 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT