Giáo dục quốc phòng là gì? Những vấn đề về giáo dục quốc phòng

Theo dõi work247 tại
Phạm Hường tác giả work247.vn Tác giả: Phạm Hường

Ngày đăng: 30-03-2024

Là sinh viên, học sinh, ai cũng đã ít nhất một lần được trải nghiệm môn học giáo dục quốc phòng tuy nhiên việc hiểu biết về giáo dục quốc phòng là gì vẫn còn chưa được nhìn nhận một cách kỹ càng và chi tiết. Hãy cùng Timviec365 giải quyết vấn đề này nhé!

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

1. Gíao dục quốc phòng là gì?

1.1. Khái niệm “Gíao dục quốc phòng”

Giáo dục quốc phòng (cách nói tắt của “Giáo dục quốc phòng và an ninh”): Là một môn học trang bị các kiến thức tổng hợp về vấn đề quốc phòng – an ninh, về các kỹ thuật quân sự để người học ý thức, được những trách nhiệm của người lao động, người chiến sĩ đối với Tổ quốc.

Giáo dục quốc phòng là bộ môn trực thuộc các trường THPT, Đại học, Cao đẳng,.. , được giảng dạy theo chương trình được quy định, là môn học đặc thù và bắt buộc tại hầu hết các cơ sở giáo dục.

Như vậy, giáo dục quốc phòng – an ninh được xác định là một trong những nội dung của nền giáo dục quốc gia, nhờ những nội dung đó mà nhà nước có thể xây dựng được những nội dung cơ bản cho nền quốc phòng toàn dân, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong vấn đề đào tạo con người xã hội chủ nghĩa.

giáo dục quốc phòng là gì

1.2. Vai trò, tầm quan trọng của Gíao dục quốc phòng

Sau khi hiểu được giáo dục quốc phòng là gì, ta cần nắm rõ tầm quan trọng của giáo dục quốc phòng đối với đời sống:

- Môn học giáo dục quốc phòng – an ninh  là một môn học có vai trò cao trong việc khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻ, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, khiến nhân dân có một niềm tin vững chắc vào Đảng và Nhà nước.

- Gíao dục quốc phòng giúp tăng cường sự đoàn kết trong nhà trường và giữa sinh viên, giữa những mối quan hệ khác

- Gíao dục quốc phòng là một trong những nhiệm vụ góp phần đẩy mạnh việc thực hiện giáo dục toàn diện cho người dân, tạo điều kiện tu dưỡng phẩm chất, rèn luyện năng lực cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước có một ý chí, đạo đức trong sáng, kiên cường.

- Rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tu dưỡng phẩm chất, tác phong nghiêm túc trong học tập.

- Thông qua các giờ học lý luận, học sinh sinh viên có thể hiểu rõ quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân.

- Có những nhận thức đúng đắn về âm mưu và các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch.

- Những giờ học thực hành sẽ trang bị cho học sinh sinh viên kỹ năng về đội ngũ đội hình, chiến thật sử dụng các loại vũ khí (như súng, lựu đạn,..), các kỹ thuật cơ bản để phân biệt, phòng tránh khi có kẻ thù sử dụng vũ khí để tấn công

- Hướng các em học sinh sinh viên làm việc với nguyên tắc kỷ cương, hoàn thiện kỹ năng sống của bản thân.

Tóm lại , việc giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng an ninh là một hoạt động rất đúng đắn và có ý nghĩa, đáp ứng hai yêu cầu chính: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa

Tin tuyển dụng ngành giáo dục mới nhất

2. Nguyên tắc giảng dạy môn Gíao dục quốc phòng - an ninh

Nguyên tắc của giáo dục quốc phòng là gì ? Việc giảng dạy môn học này có yêu cầu gì không. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhé!

Việc giảng dạy giáo dục môn học này cần tuân theo những nguyên tắc sau

Nguyên tắc 1: Môn học phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, và sự quản lý thống nhất của Nhà Nước.

Nguyên tắc 2: Gíao dục quốc phòng – an ninh là trách nghiệm không chỉ của tất cả hệ thống chính trị mà còn của toàn bộ người dân, trong đó thì Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Nguyên tắc 3: Việc giảng dạy môn học này phải kết hợp giữa hoạt động giáo dục quốc phòng và hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị cùng giáo dục pháp luật. Nhờ đó xây dựng một cách toàn diện cơ sở vững mạnh.

Nguyên tắc 4: Gíao dục phải toàn diện, có trọng điểm, trọng tâm kết hợp với các hình thức phù hợp và sự tổng hoà giữa lý luận là thực tế, giữa lý thuyết và thực hành.

Nguyên tắc 5: Các chương trình giảng dạy, nội dung của môn học giáo dục quốc phòng an ninh phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể và đáp ứng tình hình một cách kịp thời và thực tế

Nguyên tắc 6: Phải đảm bảo bí mật nhà nước và các yêu cầu về tính toán kế hoạch, phát triển, hiện đại, kế thừa, dễ hiểu, hiệu quả, thiết thực.

Các trung tâm được pháp giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng – an ninh là các cơ sở giáo dục, bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng, an ninh, các kỹ năng quân sự cho đối tượng bao gồm: Các tổ chức, cơ quan, công dân Việt Nam hoặc đến từ nước ngoài nhưng hoạt động trên lãnh thổ việt Nam theo đúng pháp luật và quy định.

Cụ thể các trung tâm giáo dục quốc phòng anh ninh bao gồm những tâm tâm sau:

- Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh thuộc các trường quân đội

- Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh thuộc các cơ sở giáo dục đại học

Đồng thời, luật cũng quy định môn học giáo dục quốc phòng an ninh được giảng dạy trong nội dung các môn học chương trình của:

- Trường tiểu học, trung học cơ sở.

- Trường trung học phổ thông, trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp.

- Trường cao đẳng nghề, các trường đại học và các cơ sở giáo dục đại học.

- Trường của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị hoặc tổ chức chính trị - xã hội.

Việc làm công chức - viên chức

giáo dục quốc phòng là gì

3. Một số giải pháp về giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên

Nhìn chung, công tác quốc phòng an ninh cho sinh viên đã được các trường đại học, cao đằng và các cơ quan thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên do tính đặc thù của môn học nên công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên còn gặp một số khó khăn bất cập như: Thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình chưa phù hợp với lịch học, vấn đề bãi tập,..). Vậy giải pháp cho giáo dục quốc phòng là gì? Để khắc phục những điều ấy cần giải quyết theo những hướng sau:

- Chú trọng xây dựng chất lượng và số lượng đội ngũ giảng viên: Đây là vấn đề tác động và chi phối trực tiếp tới kết quả của môn học. Do số lượng sinh viên đông, nên nhu cầu về số lượng giảng viên rất lớn trong khi đó công tác đào tạo giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh lại chưa hề được chú trọng. Có thể thấy một tình trạng phổ biến hiện nay là số lượng giảng viên hầu như đều là những sĩ quan quân đội biệt phái. Tuy họ có kinh nghiệm dày dặn và nhiều kiến thức song trình độ giảng dạy không thể bằng các giảng viên đại học. Chính vì vậy, các cơ sở giáo dục cần thực hiện các chính sách, xác định các biên chế tổng thể, đồng thời phải lựa chọn và bố trí giảng viên đi đào tạo văn bằng 2 về giáo dục quốc phòng.

- Nghiên cứu, bổ sung chương trình đảm bảo sự hấp dẫn về chất lượng cho người học: Chương trình giáo dục quốc phòng hiện nay đang phù hợp với mục tiêu song có khá nhiều sinh viên có ý kiến rằng môn học khô khan, khó nhớ, khó hiểu (nhất là các môn học mang tính đường lối, quan điểm). Vì vậy khung chương trình cần thay đổi để phù hợp, bám sát chuyên ngành, cập nhật các tin tức tình hình thời sự trong nước và các vấn đề chính trị để đảm bảo người học có hứng thú.

- Đổi mới phương pháp dạy học: Các phương pháp truyền thống như: Thuyết trình, giảng giải, phân tích cần được thay thế vận dụng những công nghệ phương tiện hiện đại trong quá trình dạy học. Phương pháp này cũng hạn chế thói quen truyền thụ 1 chiều trong giảng dạy, tăng cường gợi ý, trao đổi, tổ chức thảo luận kết hợp với việc phát huy tinh thần tự học và tăng cường huấn luyện thực hành.

giáo dục quốc phòng là gì

Qua những thông tin trên, chắc hẳn bạn đọc đã nhận thức được giáo dục quốc phòng là gì. Môn học tuy không khó nhưng sẽ đòi hỏi các bạn học sinh, sinh viên cần phải có ý thức và tính kỷ luật trong quá trình học tập. Mong rằng Timviec365 đã trang bị cho bạn những kiến thức thực sự cần thiết trước khi bước vào trải nghiệm môn học này nhé!

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem11428 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT