Hóa đơn tiếp khách hợp lệ và những điều cần biết

Theo dõi work247 tại
Đới Thanh Nga tác giả work247.vn Tác giả: Đới Thanh Nga

Ngày đăng: 20-03-2024

Hóa đơn tiếp khách là một trong những vấn đề được rất nhiều các chủ doanh nghiệp quan tâm. Vậy như thế nào là một hóa đơn tiếp khách hợp lệ ? Trong bài viết dưới đây, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về hóa đơn tiếp khách hợp lệ và một số vấn đề liên quan!

Việc làm kế toán

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

1. Thế nào là hóa đơn tiếp khách hợp lệ

Hóa đơn tiếp khách hợp lệ là những hóa đơn liên quan tới các những chi phí tiếp khách của doanh nghiệp được tính vào khoản chi phí được trừ khi khấu trừ thuế TNDN. Đây là một trong những khoản chi phí khá dễ hạch toán và không liên quan đến giá vốn trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Do vậy, khi có các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiếp khách, tiếp đối tác, các bạn kế toán hãy chú ý lấy hóa đơn để giảm trừ chi phí thuế cho doanh nghiệp.

Thế nào là hóa đơn tiếp khách hợp lệ

2. Một số quy định, thông tư mới về chi phí tiếp khách trong năm 2024:

- Để có sự so sánh, chúng ta hãy cùng xem nghị định thông tư 2024 nói gì về chi phí này:

Theo Điều 06: TT số 123/2024 / TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 7 năm 2024

Hóa đơn tiếp khách hợp lệ sẽ được hạch toán vào trong chi phí quản lý doanh nghiệp ( Tài khoản chi phí 642) và bị khống chế định mức bởi luật  thuế TNDN.

Đối với các công ty  đã được thành lập: Chi phí tiếp tiếp khách không vượt quá ngưỡng 10 % tổng chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác và chi phí hoạt động tài chính =10% (632 + 641 + 642 + 811 + 635).

Đối với các công ty mới thành lập: Chi phí tiếp khách không vượt quá 15 % tổng chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác và chi phí hoạt động tài chính = 15% (632 + 641 + 642 + 811 + 635) và được nhận ưu đãi trong vòng 3 năm đầu tiên kể từ khi thành lập.

Chú ý : Tổng các khoản phí được khấu trừ theo luật thuế quy định sẽ không bao gồm các khoản là chi phí kiểm soát có ghi rõ trong mục này. Đối với những hoạt động thương mại, tổng chi phí được khấu trừ sẽ không bao gồm giá trị mua vào của những hàng hóa được bán ra.

- Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 :phí tiếp khách đã tăng lên 15%, không kiểm soát số năm hoạt động:

Các bạn có thể tham khảo thêm điểm m, khoản 2, Điều 9 của Luật Quốc hội số 32/2024/ QH13 được ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2024 sửa đổi và bổ sung một số điều trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Tại đây quy định rất rõ ràng về những khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định mức thuế thu nhập cần nộp, bao gồm cả những khoản liên quan tới hóa đơn tiếp khách hợp lệ.

Dựa trên thông tư 78/2024 / TT-BTC, thông tư 119/2024 / TT-BTC, thông tư 151/2024 / TT-BTC, thông tư 26/2024 / TT-BTC và thông tư gần đây 96/2024 / TT-BTC

Phí quảng cáo, tiếp khách được giới hạn trong khoảng bằng 15% (Tổng số chi phí phát sinh - Tổng số CP không được khấu trừ thuế - Tổng chi phí quảng cáo và khuyến mãi) = 15% (Tài khoản TK632 + TK641 + 642 + TK635 + TK811)

Chú ý: Tổng các khoản chi phí được khấu trừ không bao gồm chi phí đã được quy định trong mục này. Đối với hoạt động thương mại, chi phí được cho là hợp lệ không bao gồm giá mua hàng hóa bán ra.

Các chi phí cho hoa hồng quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi và môi giới gồm: Những khoản bị khống chế.

+ Hoa hồng trả cho môi giới bảo hiểm theo Luật Hoạt động bảo hiểm

+ Chi phí hoa hồng trả cho đại lý, thương nhân bán hàng đúng giá

+ Các chi phí được hình trong nước hoặc quốc tế (nếu có) bao gồm: Chi phí nghiên cứu thị trường: tham khảo, điều tra, bảo trì, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin.

+ Chi phí hỗ trợ nghiên cứu và phát triển thị trường

+ Chi phí thuê tư vấn viên để thực hiện hoạt động nghiên cứu thị trường

+ Chi phí dành cho việc giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ triển lãm:bao gồm chi phí mở showroom hoặc showroom và ra mắt sản phẩm.

+ Chi phí thuê mặt bằng trưng bày

+ Chi phí nguyên vật liệu phục vụ cho việc trình bày và giới thiệu sản phẩm

+ Chi phí liên quan vận chuyển giới thiệu và trưng bày sản phẩm

- Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024

Theo khoản 4, điều 1 của luật 71/2024 / QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội XIII sửa đổi và bổ sung một số điều của luật sửa đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Tại 14/2024 / QH12 bổ sung và sửa chữ một số điều theo luật số 32/2024 / QH13 có quy định: "Xóa điểm m, khoản 2, điều 9".

Cụ thể như sau: m) Đối với những hoạt động về quảng cáo, các hoạt động về tiếp thị, khai trương, trưng bày, hội nghị, hỗ trợ marketing, hay các chi phí hỗ trợ liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh lớn hơn 15 % tổng chi phí đều được xét khấu trừ. Tổng chi phí được khấu trừ không bao gồm các chi phí được quy định tại thời điểm này,đối với hoạt động thương mại, tổng chi phí được khấu trừ không bao gồm giá mua hàng hóa đã bán;

Có thể hiểu rằng: Chi phí hóa đơn tiếp khách hợp lệ không còn bị khống chế về khoản định mức chi phí

Tất cả các chi phí liên quan đến các hoạt động phục vụ tiếp khách, quảng cáo sản phẩm và các chiến lược maketing của công ty trong trường hợp có hóa đơn và tài liệu đủ, chúng phải được đưa vào chi phí hợp lý và hợp lệ để tính thuế TNDN và phản ánh trên báo cáo tài chính của công ty.

Việc làm Marketing - PR

3. Điều kiện đảm bảo hóa đơn tiếp khách hợp lệ là gì?

Để các hóa đơn tiếp khách trở nên hợp lệ , kế toán cần phải chuẩn bị cung cấp đầy đủ các chứng từ để có thể chứng minh được mục đích sử dụng chúng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu không chứng minh được, trong kỳ quyết toán, các chi phí này sẽ bị loại

Một bộ hồ sơ đầy đủ đi kèm với hóa đơn tiếp khách hợp lệ  hiện tại bao gồm:

- Hợp đồng kinh tế ( Đối với hóa đơn có giá trị lớn )

- Hóa đơn giá trị gia tăng VAT hoặc hóa đơn bán các loại hàng hóa, dịch vụ ( lưu ý kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn : ngày tháng, chữ ký, dấu đỏ, hóa đơn tuyệt đối không được gạch xóa, viết bằng mực đỏ,..)

- Bảng kê chi tiết danh sách món ăn món ăn, dịch vụ phát sinh.

- Giấy xác nhận về các dịch vụ hay là hợp đồng giao dịch nào đó nếu như đã đặt trước (PO)

- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có)

- Đối với những hóa đơn có giá trị trên 20 triệu, hình thức thanh toán bắt buộc phải là chuyển khoản

Đối với hóa đơn điện tử, các bạn kế toán cũng cần có những bước kiểm tra chứng từ và chuẩn bị hồ sơ tương tự để bảo vệ chi phí trong khi quyết toán thuế.

Việc làm kế toán tại Hà Nội

4. Cách hạch toán hóa đơn tiếp khách hợp lệ theo luật kế toán mới nhất

+ Theo Quyết định 48 được áp dụng cho các doanh nghiệp lớn hóa đơn tiếp khách hợp lệ  sẽ được hạch toán như sau:

Tài khoản ghi nợ 6421/6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản ghi nợ 1331: Thuế VAT được khấu trừ

Tài khoản  ghi có 111/112/331: Các hình thức thanh toán

Hạch toán hóa đơn tiếp khách hợp lệ

+ Theo Thông tư 200, thông tư mới nhất được áp dụng cho các doanh nghiệp lớn, những hóa đơn tiếp khách hợp lệ sẽ được hạch toán như sau:

Tài khoản chi phí ghi nợ 642/641: Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Chi phí bán hàng

Tài khoản ghi nợ 1331: Thuế VAT được khấu trừ

Tài khoản ghi có 111/112/331: Các hình thức thanh toán

5. Một số lưu ý cần biết khi hạch toán hóa đơn chi phí tiếp khách hợp lệ và các quảng cáo

Sau đây bài viết sẽ chia sẻ một vài lưu ý cho kế toán khi hạch toán chi phí tiếp khách, quảng cáo chính thức áp dụng từ năm 2024 như sau:

- Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 chi phí quảng cáo, các hoạt động tiếp thị, hoạt động khuyến mãi, hoa hồng môi giới, tiếp nhận, tổ chức hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất và thương mại có còn khống chế mức % hay không?

- Những tài liệu cần thiết khi xác nhận thuế TNDN?

- Làm thế nào để xác định được tổng chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp ?

Đối với chi phí quảng cáo, tiếp khách

Theo quy định cũ về khoản phí này trong những năm 2024 trở về trước:

+ Chi phí tiếp khách cũng được bao gồm trong phí quản lý và chi phí và bị giới hạn theo quy định của luật thuế Việt Nam

- Trong trường hợp các công ty được thành lập mức chi tiếp khách được giới hạn bằng 10 % tổng các chi phí phát sinh : 10% (632 + 641 + 642 + 811 + 635)

- Trong trường hợp các công ty thành lập chưa được ba năm,mức chi phí tiếp khách sẽ được giới hạn: 15% (632 + 641 + 642 + 811 + 635) . Sau ba năm thành lập. mức chi tiếp khách sẽ được áp dụng như đã đề cập phía trên

- Theo Điều 06: Thông tư số 123/2024 / TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2024

Việc làm kế toán tại Hồ Chí Minh

+ Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, chi phí tiếp khách đã được tăng lên 15% so với tổng chi phí mà không kiểm soát số năm hoạt động:

+ Chi phí quảng cáo và tiếp tân ...   = 15% (tổng số CP - không thể khấu trừ tổng CP - tổng CPQC, KM) = 15% (TK632 + TK641 + tài khoản 642 + TK635 + TK811)

* Theo điểm m, khoản 2, Điều 9 của Luật Quốc hội số 32/2024/ QH13 ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2024 đã sửa đổi và bổ sung một số điều luật về thuế thu nhập trong doanh nghiệp, có những quy định rõ ràng về các khoản chi được khấu trừ và không được khấu trừ khi xác định mức thu nhập chịu thuế.

- Các bạn có thể tham khảo Thông tư loại 78/2024 / TT-BTC, Thông tư 119/2024 / TT-BTC, Thông tư 151/2024 / TT-BTC, Thông tư 26/2024 / TT-BTC và gần đây là Thông tư 96/2024 / TT-BTC

Rất nhiều người đang đi học tại chức, vậy học tại chức là gì? vì sao lại có nhiều người theo học như vậy, tham khảo chi tiết tại work247.vn bạn nhé.

Những lưu ý quan trọng về hóa đơn tiếp khách hợp lệ, quảng cáo mới nhất

- Chi phí tiếp khách không bị giới hạn định mức, số tiền

Lưu ý khi hạch toán hóa đơn tiếp khách hợp lệ

- Tất cả những khoản chi phí có liên quan tới việc quảng cáo, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, bán hàng,…nếu có chứng từ đầy đủ thì sẽ được tính vào chi phí được trừ thuế TNDN.

Tài liệu tham khảo về hóa đơn tiếp khách hợp lệ: Thông tư loại 78/2024 / TT-BTC, Thông tư 119/2024 / TT-BTC, Thông tư 151/2024 / TT-BTC, Thông tư 26/2024 / TT-BTC và gần đây là Thông tư 96/2024 / TT-BTC, Luật số 32/2024 / QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi và bổ sung một số điều của luật về thuế doanh nghiệp, Thông tư số 123/2024 / TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2024

Những chia sẻ trên đây về hóa đơn tiếp khách hợp lệ cũng như các vấn đề liên quan đến nó. Hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn nhà kế cũng như cho một số chủ doanh nghiệp. Đừng quên truy cập thường xuyên website của chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất nhé!

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem7319 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT