[Biểu mẫu ] Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng mới nhất!

Theo dõi work247 tại
Nguyễn Hà Linh tác giả work247.vn Tác giả: Nguyễn Hà Linh

Ngày đăng: 14-05-2024

Là một trong những biểu mẫu được quy định về hoạt động đấu thầu, biểu mẫu biên bản thương thảo hợp đồng được sử dụng trong trường hợp xảy ra cuộc thương thảo về những điều khoản có trong hợp đồng giao kết trước đó của hai bên đấu thầu. Văn bản này là biểu mẫu vô cùng quan trọng, nó phản ánh và thể hiện một cách chính xác tất cả những nội dung đã diễn ra trong buổi thương thảo của hai bên. Ghi chép lại kết quả của cuộc thương thảo, là cơ sở và là căn cứ để xác minh nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên với bên còn lại.

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

Biểu mẫu sẽ được work247.vn cung cấp trong bài viết chi tiết này. Mời bạn đọc cùng tham khảo và đón xem!

1. Tìm hiểu về công dụng của mẫu biên bản thương thảo hợp đồng

Tìm hiểu về công dụng của mẫu biên bản
Tìm hiểu về công dụng của mẫu biên bản

Đầu thấu là công tác xảy ra thường xuyên trong lĩnh vực xây dựng và công trình. Đây là hoạt động thể hiện quá trình cung cấp các hợp đồng dịch vụ thông qua việc tìm hiểu, phân tích tiềm lực và xác định đơn vị thầu. Đầu thầu không phải là một hoạt động có thể diễn ra một cách bộc phát, hoạt động này đã được quy định rõ ràng trên văn bản có tính pháp lý của Nhà nước.

Trong cụ thể túi hồ sơ về phương thức đấu thầu, thương thảo hợp đồng là một công đoạn vô cùng quan trọng. Theo đó, mẫu biên bản thương thảo hợp đồng được sử dụng trong trường hợp xảy ra cuộc thương thảo về những điều khoản có trong hợp đồng giao kết trước đó của hai bên đấu thầu. Văn bản này phản ánh và thể hiện một cách chính xác tất cả những nội dung đã diễn ra trong buổi thương thảo của hai bên. Ghi chép lại kết quả của cuộc thương thảo, là cơ sở và là căn cứ để xác minh nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên với bên còn lại.

>>> Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu biên bản thương thảo hợp đồng được cung cấp sau đây:

mau-bien-ban-thuong-thao-hop-dong-2024.docx 

mau-bien-ban-thuong-thao-hop-dong-pdf.pdf

mau-bien-ban-thuong-thao-hop-dong-word.doc

2. Nội dung của mẫu biên bản thương thảo

Nội dung của mẫu biên bản thương thảo
 Nội dung của mẫu biên bản thương thảo

Là một khâu bắt buộc trong thủ tục liên quan đến đấu thầu, cá nhân người lập biên bản thương thảo hợp đồng phải am hiểu những nội dung bên trong biểu mẫu này. Mặc dù biểu mẫu được xây dựng nội dung theo thiết kế chủ động của các bên thực hiện. Tuy nhiên, những nội dung được liệt kê dưới đây chính là tổng quan những nội dung quan trọng nhất trong biểu mẫu này:

- Các danh mục mở đầu phải có: Quốc hiệu - Tiêu ngữ, tiêu đề biên bản, số của biên bản.

- Nội dung về số hiệu gói thầu; tên gọi của dự án; tên gọi của gói thầu (gói thầu thuộc hạng mục cụ thể nào?); tên gọi của công trình.

- Thông tin về thời gian cụ thể, địa điểm nơi biên bản được thực hiện lập.

- Thông tin chính xác, cụ thể và chi tiết về bên nhận thầu và bên giao thầu. Mỗi bên sẽ được quy ước bằng bên B hoặc bên A. (bao gồm các thông tin về địa chỉ chi tiết, số điện thoại, địa chỉ email, mã số thuế của đơn vị, thông tin về tên họ của người đại diện hợp pháp và chức vụ của họ.

- Có thể bao gồm những điều khoản quan trọng trong hợp đồng giao kết trước đó (hoặc không).

Biên bản thương thảo hợp đồng
Biên bản thương thảo hợp đồng

- Thông tin kết luận về buổi thương thảo (những nội dung cơ bản như: thỏa thuận giữa hai bên về việc nhận thầu dự án; thông tin về giá trị của hợp đồng dự án; một số quy định cụ thể khác có thể do hai bên tự thỏa thuận;...

- Thông tin về hình thức của biên bản (biên bản được lập thành hai mẫu, có giá trị như nhau, mỗi bên đơn vị sẽ giữ một mẫu để làm căn cứ cho trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình).

- Thông tin về phần xác nhận, ký tên và đóng dấu của hai bên. Bên đơn vị thầu và bên đơn vị chủ đầu tư dự án.

Việc làm bảo hiểm

3. Cách lập biên bản thương thảo hợp đồng chính xác

Là một trong những biểu mẫu có giá trị quan trọng về mặt pháp lý. Liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và lợi ích của các bên tham gia, các cá nhân là người đại diện. Chính vì thế, khi lập biên bản thương thảo hợp đồng, cần lưu ý những điểm chính như sau:

- Biên bản có thể được soạn thảo bằng văn bản điện tử hoặc văn bản giấy.

- Biên bản phải đảm bảo mức độ thông tin chính xác, chi tiết, có căn cứ và cơ sở xác minh.

Cách lập biên bản thương thảo hợp đồng chính xác
Cách lập biên bản thương thảo hợp đồng chính xác

- Biên bản bằng giấy phải đảm bảo tính thẩm mỹ, sạch sẽ, không bị tẩy xóa, không bị viết đi viết lại các thông tin một cách cẩu thả.

- Biên bản là biểu mẫu có giá trị pháp lý, có tác động trực tiếp đến trách nhiệm và tài chính của những cá nhân là người đại diện. Do đó, khi lập, cần chú ý đến việc cung cấp những thông tin một cách thật chính xác, trung thực, không gian dối, không tự ý chỉnh sửa, điều chỉnh thông tin.

- Biên bản cần bao gồm những thông tin về cá nhân là người đại diện hợp pháp của các đơn vị liên quan trong cuộc thương thảo. Chính vì thế, nếu không phải là người đại diện hợp pháp, thì biên bản sẽ không có giá trị. Hoặc trong trường hợp, cá nhân đại diện hợp pháp ủy quyền cho một cá nhân khác ký, xác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền cũng như dấu đỏ chính thức của doanh nghiệp, hoặc của cá nhân đại diện hợp pháp.

- Biên bản cần được lập và in ra hai bản, mỗi bản cần có xác nhận chữ ký và đóng dấu với nội dung như nhau.

Xem thêm: Việc làm IT phần mềm

4. Một số câu hỏi thắc mắc liên quan đến biểu mẫu

Một số câu hỏi thắc mắc liên quan đến biểu mẫu
Một số câu hỏi thắc mắc liên quan đến biểu mẫu

Như đã nói, đầu thầu là hoạt động có quy định trong văn bản pháp luật cụ thể. Trong đó, thương thảo hợp đồng là một bước quan trọng trong quá trình này. Nhiều ý kiến thắc mắc rằng, có cần bắt buộc phải có xác nhận bằng chữ ký trong biên bản này hay không? Chữ ký này là quy định đối với cá nhân người đại diện hợp pháp.

Trước hết, hãy cùng nắm rõ các thông tin quy định về hoạt động đấu thầu nhé. Đấu thầu là hoạt động được triển khai trên các cơ sở căn cứ quan trọng như sau: Luật đấu thầu, Nghị định 63 của Chính phủ quy định về hoạt động chọn đơn vị thầu và đấu thầu; Thông tư số 23 của Bộ kế hoạch đầu tư quy định về cách thức xây dựng những báo cáo đánh giá các hồ sơ của các đơn vị tham gia dự thầu.

Về hoạt động đấu thầu, trong luật đấu thầu đã quy định rõ đầu thầu có những hình thức như sau: đấu thầu hai giai đoạn, đấu thầu một túi và đấu thầu hai túi hồ sơ. Trong đó đối với các gói thầu như xây lắp, hàng hóa, EPC,... thì áp dụng hình thức đấu thầu một túi hồ sơ. Theo đó, đấu thầu một túi hồ sơ được triển khai theo quy định được được hướng dẫn cụ thể như sau:

Quy định về phương thức đầu thầu một túi hồ sơ
Quy định về phương thức đầu thầu một túi hồ sơ

- Khâu 1: Chuẩn bị đánh giá và xác nhận đơn vị thầu

- Khâu 2: Triển khai tổ chức công tác lựa chọn đơn vị thầu

- Khâu 3: Thực hiện những phân tích và kết luận đánh giá về những hồ sơ của các đơn vị dự thầu.

- Khâu 4: Triển khai công tác thương thảo hợp đồng.

- Khâu 5: Tiến hành nộp hồ sơ, thực hiện công tác thẩm định xác minh, xem xét và thông qua. Cuối cùng là ra quyết định về kết quả đơn vị thầu được chọn.

- Khâu 6: Công tác hoàn thiện những điều khoản giữa hai bên đơn bị trong đấu thầu và tiến hành ký kết.

Vậy trên thực tế, với thắc mắc có cần bắt buộc phải có chữ ký của đại diện hợp pháp đối với biên bản thương thảo hợp đồng hay không? Trong hình thức đấu thầu một túi hồ sơ, thương thảo là một khâu rất quan trọng, mang ý nghĩa bắt buộc. Trong đó, đề cập đến mục đích là hướng đến thỏa thuận thống nhất và cuối cùng về tất các các điều khoản hay các vấn đề còn dang dở. Hoặc đối với những điều khoản trong hợp đồng còn lăn tăn, vướng mắc, cần có thương thảo để xác nhận lại một lần nữa.

Có cần có chữ ký trong biên bản hay không?
Có cần có chữ ký trong biên bản hay không?

Trong trường hợp, cuộc thương thảo hợp đồng bị bỏ qua, không được thực hiện trước thời điểm hai bên nhà thầu và nhà đầu tư tiến hành giao kết hợp đồng. Thì rất nhiều những vấn đề phát sinh sẽ xảy ra, chẳng hạn như tranh chấp, ý kiến hay khiếu nại về các điều khoản trong hợp đồng, làm mất thời gian của cả hai bên và làm cho quy trình ký kết không được thuận lợi.

Cụ thể theo những hướng dẫn trong nghị định số 63 của Chính phủ. Chắc chắn cuộc thương thảo phải được thực hiện trước khi quyết định về đơn vị thầu cuối cùng. Theo danh sách xếp hạng về mức độ phù hợp của các đơn vị thầu. Thì cuộc thương thảo sẽ có sự tham gia của đơn vị thầu đang đứng đầu trong bảng xếp hạng. Trên cơ sở tính chất chuyên nghiệp và tuân thủ pháp lý của việc thương thảo. Cũng như trên cơ sở căn cứ từ mẫu biên bản thương thảo hợp đồng. Hướng đến việc cam kết về giá trị pháp lý của biên bản, vậy biên bản cần bắt buộc có xác nhận bằng chữ ký tươi của cá nhân là người đại diện hợp pháp cho mỗi bên thành phần trong cuộc thương thảo.

Trên đây là biểu mẫu biên bản thương thảo hợp đồng cũng như những lưu ý quan trọng trong quá trình lập biểu mẫu này! Bạn đọc có thể tìm kiếm những loại biểu mẫu quan trọng khác ở nhiều lĩnh vực trên danh mục biểu mẫu của website work247.vn! Trân trọng!

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem7096 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT