Trả lời cho câu hỏi mua bán hàng hóa quốc tế là gì?

Theo dõi work247 tại
Phạm Hồng Ánh tác giả work247.vn Tác giả: Phạm Hồng Ánh

Hiện nay thời đại xu hướng mở hội nhập ngày càng được quan tâm tại nhiều nước, nhất là các nước kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Việc mua bán hàng hóa quốc tế, giao thương giữa các nước vừa mở rộng quan hệ ngoại giao vừa làm phong phú đa dạng thị trường trong đất nước, nâng cao về sức cạnh tranh hàng hóa, sản phẩm. Vậy khái niệm mua bán hàng hóa quốc tế là gì? Các hình thức mua bán hàng hóa ra sao hay cũng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của work247.vn.

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

1. Bạn biết gì về mua bán hàng hóa quốc tế?

1.1. Tìm hiểu về mua bán hàng hóa quốc tế là gì?

Mua bán hàng hóa quốc tế là một hoạt động mua bán của thương dân được tiến hành dưới một số hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tạm xuất, tái xuất, tái nhập và chuyển khẩu. Mua bán hàng hóa quốc tế được tiến hành trên cơ sở hợp đồng qua văn bản hay hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

1.2. Một số hình thức mua bán hàng hóa quốc tế?

1.2.1. Tìm hiểu xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa quốc tế

Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào trong lãnh thổ đất nước Việt Nam từ nước ngoài hay từ một số khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được xem là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật đề ra. Nhập khẩu hàng hóa là việc đưa hàng hóa vào trong lãnh thổ đất nước Việt Nam từ bên nước ngoài vào hoặc từ những khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt nam được xem là một khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Dựa vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của mỗi thời kỳ và điều ước của quốc tế mà trong đó cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định rõ ràng để danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu, danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như thủ tục cấp phép.

Mua bán hàng hóa quốc tế là gì
Mua bán hàng hóa quốc tế là gì

1.2.2. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa

Việc tạm nhập - tái xuất hàng hóa là việc đưa hàng hóa từ nước ngoài hay từ những khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ đất nước Việt Nam được xem là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam là làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi đất nước Việt Nam.

Thương nhân Việt nam được quyền kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa không bị ohuj thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh. Còn đối với việc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ tiến hành tạm nhập tái xuất hàng hóa theo như quy định của pháp luật không được tiến hành hoạt động kinh doanh tạm nhập - tái xuất hàng hóa.

1.2.3. Tạm xuất tái nhập hàng hóa

Tạm nhập - tái xuất hàng hóa là việc tiến hành đưa hàng hóa ra nước ngoài hay đưa vào những khu vực đặc biệt nằm trên khu vực đất nước Việt Nam được xem là khu vực hải quan riêng theo đúng quy định của pháp luật đề ra, có thể làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt nam và làm thủ tục nhập khẩu tại chính hàng hóa đó vào Việt Nam.

Thương nhân được tạm xuất - tái nhập hàng hóa để có thể sản xuất, cho thuê, thi công, cho mượn hay để sử dụng vì mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật đưa ra. Thương nhân được tạm xuất nhập và tái nhập hàng hóa còn trong thời hạn được bảo hành theo đúng hợp đồng nhập khẩu hay theo hợp đồng thỏa thuận bảo hành ký với nước ngoài để phục vụ trong mục đích bảo hành, bảo dưỡng hay sửa chữa. Thương nhân được tạm xuất - tái nhập hàng hóa đi ra nước ngoài để tham dự triển lãm, hội chợ. Thủ tục tạm xuất - tái nhập được tiến hành theo cơ quan hải quan, không có giấy phép tạm xuất - tái nhập.

Một số hình thức mua bán hàng hóa quốc tế
Một số hình thức mua bán hàng hóa quốc tế

1.2.4. Chuyển khẩu hàng hóa

Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng hóa từ một nước hay vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ đất nước Việt Nam không tiến hành làm thủ tục nhập khẩu vào Việt nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

Chuyển khẩu hàng hóa được tiến hành theo một số hình thức dưới đây:

- Hàng hóa được vận chuyển thẳng từ đất nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam.

- Hàng hóa được vận chuyển từ đất nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có đi qua cửa khẩu của Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi đất nước Việt Nam.

- Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu cho đến nước nhập khẩu có đi qua cửa khẩu của Việt Nam tuy nhiên không làm thủ tục nhập khẩu vào đất nước Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

- Qua trên thì mọi người có thể hiểu rõ hơn về các cách cơ bản mua bán trao đổi hàng hóa quốc tế và những hình thức của nó. Từ đó thì tùy vào mục đích kinh doanh thương nhân sẽ chọn các hình thức mua bán sao cho thật phù hợp.

Chuyển khẩu hàng hóa
Chuyển khẩu hàng hóa

​2. Tìm hiểu về nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là những thỏa thuận mua bán hàng hóa được xác lập ra qua văn bản hay hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm về điện báo, fax, telex, thông điệp dữ liệu. Trong đó thì người bán có nghĩa vụ cần giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa và người nhận thanh toán, người mua phải có nghĩa vụ thanh toán cho người bán, nhận hàng và kèm theo quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận, hàng hóa được chuyển từ người bán qua người mua, qua cửa khẩu, biên giới Việt nam hay từ những khu phi thuế quan vào thị trường nội địa hay từ thị trường nội địa vào khu phi thuế quan.

Nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Các bên tham gia trong bản hợp đồng: Xác định những bên tham gia hợp đồng về người mua hoặc người bán: tên công ty, trụ sở chính của họ để có địa chỉ chi tiết cũng như tên của đại diện tương ứng.

Bản chất hợp đồng:

- Xác định rõ về các mục tiêu của hợp đồng (sản phẩm hay có thể là dịch vụ)

- Mô tả về những khía cạnh kỹ thuật, số lượng, khối lượng, trọng lượng và cuối cùng là chế độ đóng gói, thêm một số về các nhu cầu của người mua có thể cung cấp hỗ trợ thêm các yêu cầu của mình.

Phương thức vận chuyển: 

- Chỉ định phương thức vận chuyển thích hợp đối với tính chất của hàng hóa, điểm tới và an ninh.

- Tùy thuộc vào những điều khoản của thương mại quốc tế, nghĩa vụ tương ơngs của những bên ký kết được nêu ra.

- Xác định rõ về mục tiêu của bản hợp đồng, sản phẩm, dịch vụ.

- Mô tả về các khía cạnh kỹ thuật, số lượng, khối lượng, trọng lượng và cuối cùng và về mặt chế độ đóng gói thêm những nhu cầu của người mua có thể hỗ trợ thêm những yêu cầu của mình.

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Giá cả và phương thức để thanh toán:

- Chỉ định giá bằng tiền hay ngoại hối của bạn thì rủi ro về tỷ giá hối đoái được bao gồm.

- Giá đi kèm với những điều khoản thương mại quốc tế xác định phân phối chi phí vận chuyển, thuế hải quan, thời gian chuyển nhượng tài sản và bảo hiểm.

- Giá của hàng hóa sẽ được xác định về đơn giá và tổng giá.

- Hỗ trợ cung cấp một mã giải quyết cung cấp bảo mật tối đa cho người bán hàng.

- Xuống thanh toán tạm ứng để đảm bảo đơn hàng.

- Trong tình huống tín dụng chứng từ, người bán lưu ý đến nhu cầu mở.

- Phạt tiền nếu như luật pháp cho phép, một nguyên nhân để bảo lưu về quyền sở hữu có thể sẽ được đưa vào trong hợp đồng.

Phương thức giao hàng hóa:

- Chỉ định về ngày địa điểm tải và giao hàng hóa.

- Xác định cụ thể, chi tiết theo ngày hợp đồng có hiệu lực, tôn trọng thời gian giao hàng là một trong các nghĩa vụ chính của người bán hàng. Người ta có thể hỗ trợ cung cấp và áp đặt trước hạn chót cho sự chậm trễ.

Phương thức giao hàng hóa
Phương thức giao hàng hóa

- Một số trường hợp bất khả kháng, chỉ ra bất khả kháng cho những sự kiện không thể lường trước được. Về mặt nguyên tắc thì người ta nên tránh việc chấp hận tình huống này do người bán sử dụng đến mức mà người ta không áp đặt.

- Những hình thức đảm bảo hợp đồng, xác định về nghĩa vụ của hai bên có liên quan đến bảo lãnh.

- Thẩm quyền trong trường hợp tranh chấp pháp lý, chỉ định luật áp dụng cho vấn đề giải quyết tranh chấp pháp lý.

- Lựa chọn về ngôn ngữ hợp đồng, chỉ định ngôn ngữ hợp đồng, phải được cả hai bên nắm vững tuy vậy, cần chủ đến các vấn đề dịch thuật.

Trên đây bạn đọc vừa được tìm hiểu về khái niệm mua bán hàng hóa quốc tế là gì? các hình thức và hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Nếu như còn thắc mắc hay băn khoăn nào hãy liên hệ trực tiếp, chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất có thể. Chúc bạn đọc nhiều sức khỏe và thường xuyên truy cập work247.vn để không bỏ lỡ nhiều thông tin quan trọng cần thiết đối với bạn nhé!

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem626 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT