Công thức tính giá vốn hàng bán và những sai lầm hay mắc phải

Phạm Hồng Ánh tác giả work247.vn Tác giả: Phạm Hồng Ánh clock blog29-03-2022

Công thức tính giá vốn hàng bán như thế nào và những sai lầm khi mắc phải trong việc tính toán giá vốn bán hàng? Hãy cùng work247.vn tìm hiểu nội dung bài viết thú vị sau để nắm rõ hơn nhé.

1. Công thức tính giá vốn hàng bán và ý nghĩa mang lại?

1.1. Công thức tính giá vốn hàng bán gồm các phương pháp nào?

1.1.1. Tính theo đích danh

Phương pháp này sẽ được tiến hành áp dụng riêng đối với những doanh nghiệp có loại mặt hàng ít hoặc mặt hàng ổn định cũng như nhận diện được.

1.1.2. Bình quân

Phương pháp này được xem là phương pháp gia tuyển, giá trị của mỗi mặt hàng sản phẩm tồn kho được tính theo công thức giá trị trung bình đối với mỗi loại mặt hàng tồn kho giống với đầu kỳ cũng như giá trị mỗi loại mặt hàng tồn kho được sản xuất hoặc mua trong kỳ. Giá trị trung bình sẽ được tính phụ thuộc vào tình hình doanh nghiệp mỗi khi nhập lô hàng về hoặc theo thời kỳ.

Công thức tính giá vốn hàng bán
Công thức tính giá vốn hàng bán

1.1.3. Nhập trước xuất trước

Áp dụng phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng căn cứ vào giả định cùng hàng tồn kho được sản xuất trước hoặc mua trước thì sẽ được xuất trước và còn lại hàng tồn kho cuối kỳ là hàng tồn kho được sản xuất hay được mua gần thời điểm cuối kỳ. Nếu sử dụng phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo công thức giá của lô hàng thời điểm đầu kỳ nhập kho thì giá trị của hàng tồn kho sẽ được tính theo giá trị nhập kho của hàng tại thời điểm gần cuối kỳ hoặc cuối kỳ còn tồn kho.

Giá vốn hàng bán
Giá vốn hàng bán

1.1.4. Tiến hành theo phương pháp nhập sau xuất trước

Phương pháp này được áp dụng căn cứ vào giả định là hàng tồn kho được sản xuất sau hoặc mua sau thì được xuất trước và hàng tồn kho cuối kỳ là hàng tồn kho được sản xuất hay được mua trước đó. Theo phương pháp tính toán này thì giá trị của hàng xuất kho được tính toán theo lô hàng gần sau cùng hoặc nhập sau, có giá trị hàng tồn kho tính theo công thức giá của hàng nhập kho gần đầu kỳ hay đầu kỳ kỳ còn tồn kho.

Công thức tính giá vốn hàng bán
Công thức tính giá vốn hàng bán

1.1.5. Phương pháp bán lẻ

Để tính giá trị hàng tồn kho theo giá lẻ sử dụng phương pháp này áp dụng bởi những doanh nghiệp công ty bán lẻ. Doanh nghiệp bán lẻ có thể dùng công thức để chuyển đổi về giá gốc từ giá bán lẻ.

Yêu cầu những nhà bán lẻ cần duy trì ghi chép khi sử dụng phương pháp này:

- Tổng giá bán lẻ và giá gốc của hàng hóa được mua.

- Tổng giá bán lẻ và giá gốc của hàng hóa có sẵn để bán.

- Doanh thu trong kỳ khi mọi người tính giá HTK sẽ gồm có 2 phương pháp như giá lẻ truyền thống và giá gốc. Các bước tiến hành như sau:

- Bước 1: Để bán theo giá bán lẻ trị giá hàng sẵn có: Doanh thu thuần = Trị giá của  Hàng tồn kho cuối kỳ theo giá bán lẻ

- Bước 2: Để bán theo giá gốc trị giá hàng sẵn có: Để bán theo giá bán lẻ trị giá hàng có sẵn = Tỷ lệ giá gốc trên giá lẻ.

- Bước 3: Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ theo giá gốc. = Theo giá bán lẻ trị giá hàng tồn kho cuối kỳ  x Tỷ lệ giá gốc trên giá lẻ.

Phương pháp bán lẻ
Phương pháp bán lẻ

1.2. Ý nghĩa mang lại của giá vốn hàng bán

Giá vốn bán hàng hay còn có tên gọi khác là Cost of sales hoặc Cost of Goods được viết tắt là COS và COGS là giá trị vốn của hàng bán trong một thời gian cụ thể đã tiêu thụ như trong một năm hay một kỳ.

Từ việc sản xuất hàng hóa bán ra của doanh nghiệp có chi phí trực tiếp phát sinh gọi là giá vốn bán hàng. Khoản tiền này đã bao gồm cả những chi phí của vật liệu được dùng để tạo ra hàng hóa kèm theo chi phí lao động trực tiếp để áp dụng sản xuất ra hàng hòa. Giá vốn bán hàng sẽ không bao gồm thêm những chi phí gián tiếp ví dụ như chi phí lượng bán hàng và chi phí phân phối.

Ý nghĩa của giá vốn hàng bán
Ý nghĩa của giá vốn hàng bán

Giá vốn bán hàng được biết đến là một chi tiêu vô cùng quan trọng đối với báo cáo tài chính cụ thể là trong báo cáo có đạt thêm kết quả đối với hoạt động trong doanh nghiệp. Giá vốn bán hàng được tính qua công thức gộp lợi nhuận rồi trừ đi doanh thu. Lợi nhuận gộp sẽ cho ta biết hoạt động hiệu quả trong một công ty trong việc quản lý nhà cung ứng và lao động trong quy trình sản xuất. Giá vốn bán hàng tại một số tài liệu được cho là các chi phí vận hàng hỗ trợ nhà đầu tư ước tính, phân tích lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận thuần sẽ giảm nếu giá vốn bán hàng tăng và nếu doanh nghiệp muốn lợi nhuận cao thì sẽ có xu hướng giảm đi giá vốn.

Bạn cần quan tâm đến 3 đặc điểm về giá vốn như sau:

- Giá vốn bán hàng là các chi phí trực tiếp được áp dụng để sản xuất hàng hóa được bán ra đối với một doanh nghiệp.

- Để tính lợi nhuận gộp làm cơ sở cho giá vốn được trừ khỏi doanh thu.

- Giá trị của vốn sẽ bị phụ thuộc và thay đổi vào chuẩn mực kế toán được áp dụng để có thể tính toán đối với giá trị giá vốn.

2. Những sai lầm hay mắc phải khi tính toán giá vốn hàng bán

Không thống nhất giữa các kỳ trong phương pháp tính vốn hàng bán HTK. Việc doanh nghiệp được áp dụng phương pháp không có sự thống nhất sẽ dẫn đến số liệu không đủ mang tính chất so sánh với doanh nghiệp khác và giữa những kỳ kế toán, không bảo đảm được nguyên tắc nhất quán tại quy định nhà nước.

Việc ghi nhận hàng tồn kho không có đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp lệ ví dụ như không có biên bản giao hàng, không ghi phiếu nhập kho, không có biên bản đánh giá chất lượng hàng tồn kho,..

Ghi nhận sai và xác định sai giá gốc hàng tồn kho: Đa phần doanh nghiệp hiện nay tại Việt Nam ghi nhận hàng tồn kho theo nguyên tắc giá gốc, trừ những trường hợp doanh nghiệp đặc thù như doanh nghiệp chứng khoán thì họ sẽ có cách xác định giá trị theo giá trị hợp lý đối với tài sản.

Không có hóa đơn chứng từ hợp lệ khi ghi nhận nhập kho: Tiến hành mua hàng với số lượng lớn nhưng lại không có đơn mua, không có hợp đồng đúng quy định.

Mỗi lần nhập không làm thủ tục nhập kho mà lại sử dụng phiếu nhập kho gộp chung cho một khoảng thời gian dài.

Sai lầm kế toán hay mắc phải
Sai lầm kế toán hay mắc phải

Chưa lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn định kỳ theo hàng quý, hàng tháng: Bảng tổng hợp số lượng mỗi loại nguyên liệu tồn kho để áp dụng đối chiếu dành cho số liệu trên sổ kế toán.

Hạch toán sai: Không hạch toán theo phiếu nhập kho vật từ và phiếu xuất vật tư đã xuất tuy nhiên không sử dụng hết mà chỉ hạch toán xuất kho đúng theo số chênh lệch giữa phiếu xuất vật tư lớn hơn đối với phiếu nhập lại vật tư.

Khi số phát sinh bên có 632 nhiều hơn đối với số phát sinh bên nợ 632 làm giá vốn bán hàng có thể bị âm cụ thể hơn là kho doanh nghiệp hoàn nhập dự phòng giảm giá giá trị rất lớn hàng tồn kho trong khi không phát sinh giao dịch bán hàng đáng kể.

Doanh nghiệp cần tính toán loại trừ khi phân tích đối với những trường hợp âm giá vốn. Bên cạnh đó thì trường hợp hàng tồn kho của doanh nghiệp sẽ bị âm có thể vì tính toán sai, cần kiểm tra xem xét lại cách thức kiểm soát của kế toán hoặc hệ thống phần mềm đối với hàng tồn kho của doanh nghiệp mình.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về công thức tính giá vốn hàng bán cùng những đặc điểm liên quan cần nắm rõ. Cảm ơn đã theo dõi và kính chúc quý độc giả có nhiều sức khỏe, không quên ghé thăm work247.vn để đón đọc thêm những bài viết bổ ích tiếp theo nhé.

Icon Suggest
Kênh bán hàng truyền thống là gì và các thông tin bạn cần biết

Bạn đang muốn tìm hiểu nội dung kênh bán hàng truyền thống là gì? Cùng chúng tôi tham khảo bài viết thú vị sau để nắm rõ thông tin nhé!

Kênh bán hàng truyền thống là gì?

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem166 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm
Liên hệ qua SĐT