Học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước ra làm gì?

Theo dõi work247 tại
Trương Ngọc Lâm tác giả work247.vn Tác giả: Trương Ngọc Lâm

Ngày đăng: 24-04-2024

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước là ngành học hấp dẫn nhưng đặc biệt đối với hồ sơ tương ứng là với các bác sĩ đang lăn tăn trong quá trình chọn trường và chọn nghề cho mình. Cùng tìm hiểu công việc sau khi ra khỏi trường của ngành nghề này bạn nhé

Việc làm Công chức - Viên chức

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

1. Đảng xây dựng và chính quyền nhà nước và những điều bạn nên biết

Chắc chắn chúng ta đã nghe rất nhiều về Triết học, về tư tưởng Hồ Chí Minh và về Đường lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Mỗi chuyên ngành này đều có những khoa đào tạo riêng, chuyên sâu. Tự nhiên có hệ thống học tổng hợp 3 môn học này, ngành học này chính là ngành XD Đảng và CQ nhà nước. 

Hiểu rõ khái niệm ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
Đảng xây dựng và chính quyền nhà nước và những điều bạn nên biết

1.1. Hiểu rõ khái niệm ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là ngành học tương đối mở hồ với các sĩ tử, hiểu đơn giản nhất thì đây là ngành học đào tạo ra những cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước có hiểu biết chính trị sâu sắc, nắm rõ lịch sử hình thành và phát triển, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống các cơ quan trọng bộ máy nhà nước, các cấp và vai trò các cấp lãnh đạo tại địa phương, năng lực  chuyên sâu trong lĩnh vực Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước đồng thời có thể hoàn thành tốt những công việc được giao. 

Với những môn học chuyên sâu về chủ nghĩa Mác - Lênin, về đường lối lãnh đạo của Đảng cộng sản và về tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước giúp sinh viên có những cái nhìn đa chiều đa diện về các vấn đề chính trị, kinh tế xã hội. Đồng thời hiểu rõ vai trò của Đảng cũng như vai trò của các công tác tư tưởng trong quần chúng nhân dân đối với sự phát triển của Đảng và xa hơn là sự phát triển quốc gia, phát triển của Chủ nghĩa Cộng sản. 

Cùng với những kiến thức chuyên sâu, đa ngành đặc biệt là trong chính trị học và trong Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, ngành học này đào tạo ra những cử nhân có trình độ chuyên môn để có thể vận dụng và thực tế nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tư tưởng, chính trị, xã hội. Từ đó giúp bản thân mình cũng như giúp quần chúng nhân dân có thể đấu tranh và tự đấu tranh với những quan điểm sai lầm, đi ngược với chủ trương đường lối của Đảng, đối lập với hệ tư tưởng Mác Lênin, cũng như đối lập với tư tưởng của Bác.

Hiểu rõ khái niệm ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
Hiểu rõ khái niệm ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, sinh viên có cơ hội làm việc hay học tập và nghiên cứu chuyên sâu tại các cơ quan, các viện nghiên cứu về Đảng, thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước, làm ở phòng công tác tư tưởng, hay giảng dạy chính trị tại các trường trung cấp, đại học, cao đẳng trên cả nước. 

Việc làm Công chức - Viên chức tại Hồ Chí Minh

1.2. Chương trình đào tạo chuyên ngành này như thế nào?

Tương tự như những ngành học khác, ngành học này về cơ bản có khung chương trình đào tạo bao gồm những môn chung là môn chuyên ngành. Cụ thể

1.2.1. Hệ thống các môn cơ sở về Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Trước khi bắt đầu nghiên cứu sâu bằng cách học các môn chuyên ngành thì sinh viên xây dựng Đảng và chính quyền sẽ được học các môn cơ sở mà ta thường gọi là Triết - tư tưởng để làm nền tảng cho những môn học sau này. Các môn cơ sở này giúp cung cấp tổng hợp kiến thức cũng như đưa ra cái nhìn khái quát nhất để tạo nền tảng căn bản cho sinh viên hiểu và học những môn chuyên nghiệp hay môn ngành về sau. Chi tiết môn học gồm:

- Môn tư tưởng Hồ Chí Minh

- Môn Triết học Mác Lê nin

- Môn Chủ nghĩa Xã hội khoa học

- Môn kinh tế chính trị

- Môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

Hệ thống các môn học về Chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Hệ thống các môn cơ sở về Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

1.2.2. Hệ thống các môn giáo dục chuyên nghiệp tạo nền tảng cho cơ sở học chuyên ngành

Các môn chung thường được giảng dạy tại học kỳ một của quá trình học tập hoặc lồng ghép song song vào quá trình học những môn kiến thức chuyên nghiệp, những môn học này sẽ là nền tảng cơ sở quan trọng để sinh viên học tập các môn chuyên ngành đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn. 

Khối các môn cơ sở chuyên ngành sẽ bao gồm những môn bắt buộc và những môn tự chọn. Những môn sinh viên bắt buộc phải học đó là: môn lịch sử xây dựng ĐCS Việt Nam, môn học về các đảng chính trị trên thế giới; môn học về nhà nước và pháp luật cũng những lý luận chuyên ngành cuối cùng là các môn về mối liên hệ giữa học thuyết Mác - Lê nin cùng tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý và xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam. 

Thứ hai là những môn tự chọn, bao gồm những môn mà sinh viên được lựa chọn tự do học hoặc không theo yêu cầu đề ra nhưng vẫn phải đảm bảo số tin chỉ hay số môn tự chọn. Những môn tự chọn này gồm có: 

- Môn lý luận về dạy học đại học

- Môn lãnh đạo và quản lý truyền thông 

- Môn khoa học quản lý và lãnh đạo.

1.2.3. Khối các môn thuộc kiến thức chuyên ngành 

Kiến thức chuyên ngành xây dựng dựng Đảng và chính quyền là những môn chuyên sâu giúp cử nhân có thể nắm vững các kiến thức chuyên ngành để có thể ứng dụng vào thực tế làm việc. Các môn chuyên ngành vẫn chia thành khối các môn bắt buộc và môn tự chọn tương tự như các môn cơ sở chuyên ngành. 

Những môn học bắt buộc sinh viên phải học đó là: 

- Học về các tác phẩm kinh điển trong lĩnh vực cũng như trong ngành xây dựng Đảng

- Môn học XD Đảng về chính trị

- Môn học XD Đảng về tư tưởng

- Môn học XD Đảng về tổ chức

- Môn Đảng LĐ trong hệ thống chính trị

- Môn Đảng LĐ và các lĩnh vực trong ĐSXH

Khối các môn thuộc kiến thức chuyên ngành
Khối các môn thuộc kiến thức chuyên ngành

- Môn lý luận HCNN

- Môn học về các ngành luật cơ bản tại nước ta

- Môn công tác kiểm tra, kỷ luật và giám sát của Đảng

- Môn CTDV của Đảng

- Môn PPNC và GD khoa học XDĐ và CQ Nhà nước

- Môn PPGD khoa học XD Đảng (đây là môn thực hành)

- Môn PPGD khoa học XD chính quyền NN (đây là môn thực hành)

Ngoài những môn học bắt buộc trên, sinh viên chuyên ngành này cũng được học các môn tự chọn về công tác hành chính văn phòng nhà nước, các quy định trong pháp chế của nhà nước, các môn học nâng cao kỹ năng mềm trong quá trình làm việc đặc biệt là kỹ năng giao tiếp. Đặc biệt là lựa chọn cơ quan thực tập nghề nghiệp và lựa chọn đề tài đề tiến ngành nghiên cứu và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Key key is this chuyên nghiên cứu các vấn đề về xây dựng và chính quyền. Trong đó, sinh viên sẽ được chọn những chuyên đề chuyên sâu làm khóa luận bao gồm xử lý tình huống Đảng XD và chính quyền NN, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý, kỹ năng quản lý nguồn nhân lực cung cấp ứng dụng cho xã hội.

Ngành quản lý nước về an ninh tự làm gì? 

1.3. Các khối tuyển sinh THPTQG xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

Để xét tuyển trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, bạn sẽ cần đăng ký thi và kiểm tra thông tin qua các khối sau:

- Block C00 - this block school bao gồm 3 môn là văn bản, lịch sử và địa chỉ.

- Block C03 - this block school bao gồm ba môn là văn bản, môn lịch sử và toán.

- Block C04 - đây là khối học bao gồm các môn học là địa chỉ, văn bản và môn toán

Các khối xét tuyển THPTQG ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
Các khối tuyển sinh THPTQG 

- Khối D1 - chính là khối D truyền thống bao gồm ba môn là Toán văn và môn tiếng anh. 

Ngành học hấp dẫn này có mã ngành là 7310202. 

1.4. Ngành xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước và hệ thống các trường đào tạo

Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn lãnh thổ nước ta có rất nhiều trường đào tạo chuyên ngành này, tuy nhiên nổi bật hơn cả đó là các trường: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; trường Đại học Nội vụ và trường học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh. 

Tùy vào từng trường cụ thể mà mức điểm sàn của những trường này có thể chênh lệch khác nhau, mặc dù vậy nhưng nhìn chung mức điểm chuẩn để đỗ khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước sẽ rơi vào trung bình từ 15 đến 20 điểm. 

Có thể nói, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước là một ngành nghề không quá kén người học, điểm chuẩn của ngành cũng không quá cao nhưng thực tế số lượng sinh viên đăng ký theo học chưa cao. Nguyên nhân của điều này tác động bởi rất nhiều yếu tố mà quan trọng nhất có lẽ là định hướng nghề nghiệp cụ thể sau khi ra trường chưa rõ ràng. Vậy sau khi tốt nghiệp chuyên ngành này, bạn có thể làm những công việc gì?

Tìm việc làm Công chức - Viên chức tại Hà Nội​

2. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước ra làm gì?

Hiện rất nhiều ngành học sau khi ra trường cơ hội việc làm không quá cao, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là một trong số đó. Vì lẽ đây là công việc có đặc thù nghề nghiệp rất đặc biệt, nếu không muốn làm trái ngành thì bạn gần như chỉ có thể làm việc trong các cơ quan, tổ chức nhà nước. Trong khi đó những cơ quan tổ chức này tuyển dụng biên chế nhà nước cũng rất hạn chế với chỉ tiêu tương đối nhỏ giọt. 

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước ra làm gì?
Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước ra làm gì?

Mặc dù vậy không có nghĩa là cơ hội việc làm đã đóng cửa với họ. Cụ thể sau khi ra trường họ có thể làm những công việc sau:

2.1. Giảng viên chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

Học tập và nghiên cứu tốt chuyên ngành bạn có thể trở thành giảng viên dạy trong khoa, hay giảng dạy các bộ môn liên quan như pháp luật đại cương, tư tưởng Hồ Chí Minh hay muôn Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam cùng các môn chuyên ngành khác. Nhìn chung, với kiến thức về kinh tế, chính trị thì các cử nhân tài năng hoàn toàn có thể giảng dạy những môn liên quan đến chính trị tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên cả nước.

Việc làm giáo dục - đào tạo 

Ngoài giảng dạy các cấp này, cử nhân sư khi ra trường cũng có thể giảng dạy chính trị tại các trung tâm chính trị các cấp tại địa phương, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước các cấp, …. Tuy nhiên để thực hiện công việc này bạn bắt buộc phải có bằng thạc sĩ trở lên, cùng với đó là các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, khả năng giải quyết tình huống, nghiệp vụ sư phạm, …

Mức lương của giảng viên thùy thuộc vào số năm kinh nghiệm và trường mà họ giảng dạy, con số này trung bình từ 10 đến 15 triệu đồng. 

2.2. Nhà nghiên cứu về Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

Nhà nghiên cứu các vấn đề về xây dựng Đảng và chính quyền như nghiên cứu các khía cạnh lịch sử Đảng, nghiên cứu về các thể chế chính trị, … cũng là công việc được nhiều cử nhân sau khi tốt nghiệp chọn lựa. Những nhà nghiên cứu có thể sẽ phải làm việc trong phòng nghiên cứu hàng giờ đồng hồ để tìm ra những quy luật, những định hướng hoặc những lý giải phục vụ cho công tác xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Nhà nghiên cứu có thể làm việc tại các trường đại học cao đẳng hoặc làm việc tại các viện nghiên cứu, viện khoa học xã hội, … Thông thường, giảng viên chuyên ngành sẽ kiêm luôn công việc của một nhà nghiên cứu, họ ứng dụng trực tiếp các kiến thức mình nghiên cứu và tìm hiểu được trong    quá trình giảng dạy cũng như để tăng học hàm học vị cho mình. 

2.3. Cán bộ thực hiện công tác dân vận, công tác tư tưởng

Bạn cũng có thể lựa chọn công việc này sau khi tốt nghiệp ra trường, những cán bộ làm công tác dân vận, công tác tư tưởng là những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân từ đó định hướng những cải cách trong đường lối lãnh đạo chung.

Cán bộ thực hiện công tác dân vận, công tác tư tưởng
Cán bộ thực hiện công tác dân vận, công tác tư tưởng

Một trong những vai trò quan trọng hơn cả của các cán bộ làm công tác tư tưởng dân vận đó là đảm bảo công tác tư tưởng trong hàng ngũ lãnh đạo cán bộ các cấp và trong quần chúng nhân dân. Để từ đó làm nền tảng vững chãi chống lại sự thù địch, chống phá về tư tưởng, chống phá Đảng của lực lượng thù địch. 

Các cán bộ công tác dân vận ngày càng có vai trò cao trong cuộc sống nhất là tại địa phương các huyện biên giới nơi mà lực lượng tội phạm phản động thường xuyên rình rập chống phá quốc gia. Họ là những người gián tiếp đảm bảo an ninh, trực tiếp giúp bình ổn tư tưởng trong quần chúng nhân dân, để nhân dân luôn tin vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam.

Mỗi công việc khác nhau vị trí sẽ có những trò chơi có thể khác nhau nhưng chung, Quản lý viên, Nhà quản lý nhìn hay Bộ phận thực thi công việc dân sự đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Đảng, góp phần không nhỏ vào công việc bình ổn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh. Ngoài những công việc “đúng chuyên ngành” mà work247.vn vừa nêu thì sinh viên khoa còn có thể làm các công việc liên quan như nhân viên điều hành chính văn phòng, nhân viên content marketing, hướng dẫn viên du lịch,… .

Việc làm du lịch

Mong rằng thông qua bài viết này quý vị đã nắm được thông tin về Đảng Xây dựng và chính phủ, cũng như cơ hội việc làm và hướng nghiệp tương lai của mình.

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem3933 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT