Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu mới nhất

Theo dõi work247 tại
Phùng Hà tác giả work247.vn Tác giả: Phùng Hà

Ngày đăng: 16-05-2024

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu rất quan trọng và cần đảm bảo đúng chuẩn mẫu nhà nước ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA của Bộ Công an. Đọc ngay thông tin chia sẻ trong bài viết này để biết nội dung, cách viết cùng các thông tin khác liên quan và tải mẫu chuẩn về sử dụng nhé!

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu có mục đích gì?

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu có mục đích gì?
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu có mục đích gì?

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu được dùng cho mục đích khi bạn muốn thay đổi hộ khẩu của mình hoặc thực hiện việc đăng ký tạm vắng tạm trú với cơ quan chức năng theo đúng quy định của nhà nước. Phiếu báo này là một thủ tục rất quan thiết về hành chính khi chuyển hộ khẩu và thủ tục tách hộ khẩu cho người dân.

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là điều rất quan trọng sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như khi thay đổi hộ khẩu, nhập hộ khẩu, chuyển hộ khẩu, tách hộ khẩu. Để thực hiện thành công, các bạn cần chuẩn bị và điền đầy đủ những thông tin theo mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu đúng với quy định và quy chuẩn của một văn bản hành chính có giá trị pháp lý.

Bởi nói là một phiếu liên quan đến thủ tục hành chính nên khi cần sử dụng phải đảm bảo đúng mẫu theo quy định ban hành mẫu HK02 về phieu bao thay doi ho khau nhan khau. Để biết được chính xác nội dung trong mẫu phiếu này cung cấp những thông tin gì, hãy đọc ngay phần tiếp theo của bài viết.

Xem thêm: Việc làm phát triển thị trường

2. Nội dung chính trong phiếu thay đổi hộ khẩu

Nội dung chính trong phiếu thay đổi hộ khẩu
Nội dung chính trong phiếu thay đổi hộ khẩu

Trong mẫu phiếu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu được ban hành theo quy định của nhà nước trong thông tư số 36/2024/TT BCA ngày 09/09/2024 có các nội dung cần đề cập đến như sau:

Thứ nhất, quốc hiệu tiêu ngữ là điều không thể thiếu với một mẫu phiếu hành chính theo đúng quy định và quy chuẩn của nhà nước ban hành.

Thứ hai, kính gửi đến ai, cơ quan, hay tổ chức nào.

Thứ ba, đưa ra thông tin về người viết phiếu gồm: Họ và tên, giới tính, chứng minh nhân dân số/ thẻ căn cước công dân số, thông tin về số hộ chiếu, nơi ở thường trú, thông tin về số điện thoại liên hệ.

Thứ tư, đề cập đến thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu gồm các thông tin cần khai báo như sau: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh cụ thể, dân tộc, quốc tịch, số chứng minh thư nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu, nơi sinh, thông tin về nguyên quán, thông tin về nghiệp nghiệp cùng với nơi làm việc hiện tại, địa chỉ nơi thường trú, địa chỉ chỗ ở hiện tại, thông tin về số điện thoại liên hệ, thông tin về họ và tên chủ hộ, quan hệ của người thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu với chủ hộ thể nào, thông tin về nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, kèm một bảng kê khai những người cùng thay đổi với các thông tin tương tự.

Vào ngày thứ năm, thông tin về ý kiến của các chủ hộ phải có chữ ký và ghi rõ họ tên, thông tin của người viết phiếu báo cần cũng phải ký và ghi rõ họ tên, đồng thời ghi ngày tháng năm xác nhận cụ thể và chính xác.

Thứ sáu, mục xác nhận của cơ quan công an, kèm theo ngày tháng năm, tên đầy đủ của trưởng công an và có chữ ký, ghi rõ họ và tên cùng với con dấu pháp lý.

phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (mẫu hk02)
phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (mẫu hk02)

 

Tải mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu theo thông tư mới nhất tại đây:

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu chuẩn nhất 2024.pdf

3. Cách viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

3.1. Cách ghi mục “Quan hệ với chủ hộ” và “Họ và tên chủ hộ

cách viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu
cách viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu

Cách ghi chuẩn xác mục họ và tên chủ trong trong phiếu thay đổi nhân khẩu khi có sự đồng ý sáp nhập của chủ hộ với một người có quan hệ cụ thể vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì ghi đầy đủ tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ và mục quan hệ với chủ hộ cần ghi chính xác mỗi quan hệ của hai người như thế nào.

Trong trường hợp nếu đăng ký thường trú hoặc tiến hành đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật, được cấp sổ tạm trú hoặc sổ hộ khẩu thì mực họ và tên của chủ họ sẽ ghi tên của người đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú, và ghi trong mục quan hệ với chủ họ là chủ họ, chứ không phải ghi mối quan hệ thực tế như trường hợp trên tiến hành ghi như vậy.

Trong trường hợp có những điều chỉnh để thay đổi trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tập trú, xóa đăng ký thường trú, tách sổ hộ khẩu, xóa đăng ký tạm trú; đổi hoặc cấp lại sổ tạm trú, sổ hộ khẩu, cấp giấy xác nhận đã đăng ký thường trú trước đây hoặc chuyển hộ khẩu thì mục họ và tên chủ hộ ghi rõ tên của chủ họ, và ghi mục quan hệ với chủ hộ chính xác theo thông tin trong sổ tạm trú, sổ hộ khẩu.

Trong mục thông tin về “nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu” cần ghi tóm tắt những nội dung thay đổi về hộ khẩu hoặc nhân khẩu, viết rất ngắn gọn với phần thông tin này.

Trong mục về “ý kiến của chủ hộ” cần ghi rõ sự đồng ý cho đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, tách sổ hộ khẩu của chủ họ. Sau đó ghi rõ ngày tháng năm cùng với chữ ký và ghi rõ họ tên của chủ hộ.

3.2. Cách ghi mục “Xác nhận của công an” chính xác

mẫu hk02 ban hành theo tt số 36/2014/tt-bca
Cách ghi mục “Xác nhận của công an” chính xác

Cách ghi mục “xác nhận của công an” có thể xảy ra các trường hợp khác nhau, với mỗi trường hợp cần có cách ghi khác nhau và chính xác để đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành như sau:

Trong trường hợp có xác nhận được chính xác việc trước đây đã đăng ký thường trú thì cơ quan công an công an có thẩm quyền trước đây đã xác nhận cần tiến hành xác nhận đã đăng ký thường trú.

Nội dung xác nhận mà cơ quan công an cần đề cập đó chính là các thông tin cơ bản về từng nhân khẩu, họ và tên chủ hộ đã đăng ký thường trú (nếu có), địa chỉ đã đăng ký thường trú, thông tin về thời gian cụ thể chuyển đi hoặc thực hiện xóa đăng ký thường trú với cơ quan công an.

Trong trường hợp người muốn thay đổi hộ khẩu nhân khẩu và người viết bản khai mẫu HK02 này là cùng một người thì công an chỉ cần tiến hành kê khai những  những nội dung trong phần thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu như đã trình bày ở phần 2 của bài viết này.

Trường hợp bạn rời vào người bị mất sổ hộ khẩu thì công an và chính quyền địa phương cần phải xác nhận chính xác sự việc mất hộ khẩu đó là thật trước khi xác nhận nội dung, nội dung xác nhận gồm ngày tháng năm, họ và tên, địa chỉ nơi thường trú của chủ hộ khi đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu.

Bạn có thể tải mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu tại đây để sử dụng: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu chuẩn nhất 2024.doc

4. Khai phiếu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu cần lưu ý điều gì?

bản khai nhân khẩu hk02
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu cần lưu ý điều gì?

Là làm phiếu thay đổi về nhân khẩu hộ khẩu các bạn cần quan tâm đến các hành vi có thể bị phạt từ 1 triệu – 2 triệu đồng nếu vi phạm như sau:

Thứ nhất, cung cấp các thông tin trong phiếu báo và tài liệu cung cấp sai sự thật về nơi cư trú của bạn.

Thứ hai, tổ chức môi giới, lôi kéo, kích động, xúi giục, dụ dỗ hoặc cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, sử dụng sổ tạm trú, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ có liên quan đến cơ trú để thực hiện các hành vi sai trái và trái với quy định được pháp luật ban hành.

Thứ tư, có các hành vi tác động làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc các giấy tờ khác có liên quan đến cư trú như tẩy, xóa, sửa chữa, tác động để thay đổi nội dung hoặc chỉnh sửa nội dung sai sự thật.

Thứ năm, thực hiện các hành vi như chi thuê sổ tạm trú, sổ hộ khẩu hoặc là người đi thuê các giấy tờ này và các giấy tờ khác có liên quan đến cư trí để thực hiện các hành vi sai trái.

Thứ sáu, không thực hiện khai báo lưu trú với cơ quan công an có thẩm quyền theo quy định của các cơ sở kinh doanh lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, resort khi có người lưu trú.

Việc làm nhân sự

5. Trường hợp công dân không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu

mẫu hk02 ban hành theo tt số 81/2011/tt-bca
Trường hợp công dân không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu

Không phải bất cứ công dân Việt Nam nào khi cùng cần chuyển hộ khẩu thực hiện theo đúng quy định, nếu bạn rơi vào 1 trong các trường hợp sau đây sẽ không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu:

+ Trường hợp bạn là học sinh, sinh viên hoặc học viên học tại cơ sở giáo dục và nhà trước khác.

+ Trường hợp bạn thực hiện công việc phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân hoặc đi nghĩa vụ quân sự theo quy định của nhà nước.

+ Chuyển đi trong thị xã của thành phố, quận, huyện trực thuộc trung ương.

+ Trường hợp được tuyển dụng vào công an nhân dân, quân đội nhân dân ở tập trung trong doanh trại hoặc các nhà ở tập thể.

+ Trường hợp chuyển trong phạm vị thuộc huyện của tỉnh giữa các xã, thị trấn.

+ Trường hợp chuyển đi trong cùng một thành phố hoặc xã thuộc tỉnh.

+ Trường hợp chấp hành hình phạt tù, chấp hành các quyết định như đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, cơ sở chữa bệnh, quản chế, cơ sở giáo dục.

6. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu?

phiếu báo thay đổi nhân khẩu
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu?

Theo quy định về cơ quan có thẩm quyền chuyển khổ khẩu của người dân gồm:

Thứ nhất, trưởng công an tại xã, thị trấn có quyền được cấp giấy chuyển hộ khẩu theo quy định của nhà nước.

Thứ hai, trưởng công an thuộc huyện, quận hoặc thị xã của thành phố trực thuộc trung ương.

Đó là 2 cơ quan bạn có thể nhận được giấy chuyển hộ khẩu theo quy định của nhà nước và pháp luật hiện hành. Theo đó khi bạn nộp hồ sơ, cơ quan công an có thẩm quyền sẽ tiến hành xử lý trong thời gian khoảng 3 ngày làm việc và tiến hành xét duyệt cấp giấy chuyển hộ khẩu cho nhân dẫn.

Trong thời gian 10 ngày tính từ ngày nhận được thông báo tiến nhân từ phía cơ quan quản lý cư trú tại địa bàn mà bạn chuyển hộ khẩu đến, công an thị xã, quận, huyện, thành phố thuộc tính sẽ có người chuyển hồ sơ đăng ký và quản lý hộ khẩu cho công an tại địa bàn mà bạn chuyển đến.

Qua những thông tin chia sẻ về phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu trong bài viết này giúp bạn biết được chính xác nội dung cần có gì, những mục thông tin khi điền và cách viết cần lưu ý. Nắm được những thông tin khác liên quan đến vấn đề phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu. Hy vọng với những chia sẻ này bạn sẽ thực hiện đúng quy trình và tuân thủ đúng với quy định của pháp luật để không rơi vào các trường hợp vi phạm và bị xử lý hành chính.

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem3108 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT