Luật lao động mới nhất có những thay đổi gì đáng chú ý?

Theo dõi work247 tại
Hằng Lê tác giả work247.vn Tác giả: Hằng Lê

Ngày đăng: 30-03-2024

Có thể thấy rằng thị trường lao động Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng đi lên và các nhà phân tích kinh tế đã dự đoán con số lao động sẽ đạt tới ngưỡng 56 triệu người. Ngoài việc phải trang bị cho mình những kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng cần thiết cho công việc, người lao động nên tìm hiểu rõ những sửa đổi bổ sung các điều khoản trong Luật lao động mới nhất để được hưởng quyền lợi và thực hiện đúng nghĩa vụ của bản thân. Cụ thể Luật lao động mới này có những gì đáng chú ý mời độc giả xem tiếp nội dung sau đây.

Việc làm ngành luật

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

1. Tại sao chúng ta nên quan tâm đến Luật lao động mới nhất?

Tại sao nên quan tâm đến Luật lao động

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn đổi mới đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Cơ hội việc làm mở ra rất nhiều cho người lao động thuộc nhiều tầng lớp, lứa tuổi cũng như năng lực kinh nghiệm của từng đối tượng. Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề lao động việc làm cho người dân nhằm thúc đẩy nền kinh tế xã hội. Tuy nhiên theo các cuộc khảo sát hiện nay có khá nhiều người lao động Việt Nam vẫn chưa nắm rõ các điều Luật trong Luật lao động để có thể hiểu biết nghĩa vụ và bảo vệ quyền lợi đáng được hưởng do Nhà nước quy định. Chúng ta nên nắm rõ luật đặc biệt là những thay đổi trong luật lao động mới nhất để mọi người lao động đều bình đẳng, không bị đối xử phân biệt về việc làm và đảm bảo quyền công dân của chính bản thân mình.

Tìm việc làm

2. Phạm vi điều chỉnh của Luật

Căn cứ vào điều 1 trong Luật lao động mới nhất thì phạm vi điều chỉnh của Luật quy định tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp tới quan hệ lao động, quản lý nhà nước về lao động.

Phạm vi điều chỉnh của Luật

3. Các đối tượng áp dụng

-Các đối tượng áp dụng luật này bao gồm người lao động là công dân Việt Nam, người học nghề, tập nghề và đối tượng lao động khác đã được quy định trong bộ luật. Tiếp đến là người sử dụng lao động, người lao động là người ngước ngoài làm việc tại Việt Nam và cuối cùng là các cơ quan tổ chức, cá nhân khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

-Giải thích những từ ngữ có trong Luật lao động mới nhất

Có một số từ ngữ mà chúng ta cần nắm được để hiểu chính xác Luật:

Người lao động được quy định là những người đủ 15 tuổi trở lên, làm việc tạo ra sản phẩm cho người sử dụng lao động theo hợp đồng đã thỏa thuận, được người sử dụng lao động trả lương định kỳ và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của họ.

Người sử dụng lao động là những đối tượng bao gồm doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân (có năng lực hành vi dân sự) thuê người lao động, sử dụng người lao động làm việc theo thỏa thuận.

Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người làm công ăn lương trong quan hệ lao động thông qua thỏa thuận thương lượng tập thể hoặc hình thức khác đã được pháp luật quy định.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình hoặc một bộ phận trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân được gọi là đơn vị sử dụng lao động theo Bộ luật này

Ban hợp tác hai bên người lao động – người sử dụng lao động được thành lập nhằm mục đích chia sẻ thông tin, tham khảo, trao đổi ý kiến giữa hai bên về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cả hai bên nhằm nâng cao sự hiểu biết và bàn bạc về các phương pháp giải quyết những vấn đề tại môi trường làm việc mà hai bên cùng quan tâm.

Đối tượng áp dụng Luật

Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là một tổ chức được xây dựng nên hợp pháp nhằm đại diện và bảo vệ quyền cùng lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

Quan hệ lao động là quan hệ xã hội sinh ra khi người sử dụng lao động muốn thuê mướn người lao động và trả lương cho họ để tạo ra sản phẩm.

Cưỡng bức lao động là hành động dùng vũ lực nhằm đe dọa ép buộc đối tượng lao động phải làm những việc họ không đồng ý.

Phân biệt đối xử trong lao động là hành động làm giảm bớt hoặc tạo ra ưu đãi về cơ hội việc làm, thực hiện công việc, cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp của một cá nhân hoặc một nhóm người này so với một cá nhân hay nhóm người khác. Thái độ bảo vệ hoặc duy trì với người lao động dễ tổn thương ở nơi làm việc không bị coi là phân biệt đối xử.

Những hành vi có bản chất tình dục gây ra sự xúc phạm với bất kỳ cá nhân nào mà không được người đó chấp nhận đều bị coi là quấy rối tình dục.

Địa điểm làm việc là bất kỳ nơi nào người lao động làm việc thực tế theo như được phân công nhiệm vụ hoặc thỏa thuận của người sử dụng lao động.

Xem thêm: Các hình thức kỷ luật lao động quy định theo luật mới ra sao?

4. Một số chính sách mới nhất nhà nước ban hành trong Luật lao động mới nhất năm

1. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, khuyến khích ý kiến đóng góp giữa người lao động và người sử dụng lao động để đưa ra thỏa thuận giúp người lao động có lợi hơn so với Luật lao động. Có chính sách cho nhân viên mua cổ phần và góp vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

2. Bảo đảm quyền và lợi ích người sử dụng lao động theo pháp luật, quản lý công việc hợp pháp, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội.

3. Đối tượng sử dụng lao động nên tạo điều kiện thuận lợi tạo việc làm, đào tạo nghề, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh để thu hút nguồn lao động.

4. Có những thay đổi về chính sách nhằm phát triển và phân phối hiệu quả nguồn lực, giúp người lao động trong quá trình đào tạo nghề, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Động viên khuyến khích những lao động có trình độ tay nghề và kỹ thuật cao để phục vụ các yêu cầu cho nền kinh tế đất nước.

5. Có các giải pháp về chính sách phát triển thị trường lao động, đa dạng hóa nhiều hình thức liên kết nguồn cùng và cầu cho công việc.

6. Hướng dẫn, chỉ bảo người sử dụng lao động và người lao động trong việc thương lượng để xây dựng mối quan hệ tốt giữa hai bên cùng tiến bộ phát triển.

7. Luôn đảm bảo yêu cầu đồng đều, không phân biệt giới tính, các quy định về mô hình công việc và chính sách xã hội đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho lao động nữ, lao động lớn tuổi. người khuyết tật và trẻ vị thành niên.

Một số chính sách mới trong Luật lao động mới nhất 2020

-Luật lao động mới nhất đã quy định quyền và nghĩa vụ người lao động như thế nào?

-Người lao động có quyền gọi là quyền nhận

+Người lao động được phép thoải mái tự do làm việc, tùy ý lựa chọn theo đuổi sự nghiệp, công việc, học nghề gì để phát triển kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp mà không bị phân biệt đối xử.

+Mức thu nhập phải phù hợp với năng lực trình độ dựa vào thỏa thuận đã xây dựng với người sử dụng lao động. Người lao động phải được làm việc trong môi trường an toàn và đảm bảo sức khỏe tại nơi làm việc, được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội và nghỉ phép hàng năm theo quy định.

+Thành lập công đoàn, các tổ chức đoàn thể theo quy định của pháp luật, yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, tuân thủ các quy định dân chủ và tham khảo các ý kiến tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tham gia quản lý của người sử dụng lao động theo quy định.

+Có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải theo quy định của Luật pháp.

+Được phép đình công.

Xem thêm: Tìm việc làm chuyên viên tư vấn luật

5. 4 thay đổi mới nhất về quyền lợi của người lao động trong năm

Để bảo đảm quyền lợi của bản thân, tránh xảy ra hiện tượng lạm quyền của người sử dụng lao động, Luật lao động mới nhất đã được thay đổi một số điều về lĩnh vực lao động – tiền lương – bảo hiểm và đi vào áp dụng thực tế bao gồm những điều sau:

-Thứ nhất, tăng lương tối thiểu vùng

Từ ngày 01/01/2024, theo Nghị định 157/2024/NĐ-CP lương tối thiểu vùng sẽ được tăng lên từ 160.000 đồng – 200.000 đồng. Tối thiểu mức lương cho vùng 1 là 4.180.000 đồng/tháng. Lương tối thiểu là 3.710.000 đồng/tháng cho vùng 2. Vùng 3 sẽ có mức lương là 3.250.000 đồng/tháng. Đối với vùng 4 sẽ là 2.920.000 đồng/tháng.

Sau khi nắm rõ được mức lương tối thiểu vùng của mình bạn có thể kiểm tra xem doanh nghiệp đã trả đúng mức lương cho mình hay chưa. Mức lương tối thiểu có thể hiểu là khoản tiền lương được Nhà nước quy định áp dụng cho những người lao động làm công việc đơn giản trong điều kiện và cường độ lao động bình thường trong xã hội, chưa qua đào tạo nghề.

-Thứ hai, người lao động được phép tham gia ý kiến xây dựng thang, bảng lương

Từ ngày 01/01/2024, Nghị định 149/2024/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ ở nơi làm việc sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Quy định mới nhất của Nghị định này cho phép người lao động được tham gia góp ý về việc xây dựng cũng như sửa đổi và bổ sung thang lương, bảng lương, đề xuất những nội dung thương lượng tập thể.

-Thêm vào đó, người lao động cũng có quyền kiểm tra, giám sát việc đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cũng như thực hiện hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.

4 thay đổi mới nhất về quyền lợi của người lao động

Phụ nữ sinh con sẽ được trợ cấp thai sản tính từ ngày 01/07/2024

Những lao động nữ cần chú ý đặc biệt tới điều này để được hưởng quyền lợi của mình. Cụ thể mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết 70/2024/QH14.

Ở Luật bảo hiểm xã hội 2024 Nhà nước quy định lao động nữ khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp một lần sau sinh bằng 2 lần mức lương cơ bản. Như vậy có thể tính được khoản tiền trợ cấp thai sản này sẽ tăng thêm 200.000 đồng là 2,98 triệu so với thời điểm trước.

Và theo đó mức lương trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh, sau ốm đau cũng tăng lên khoảng 30.000 đồng/ngày.

-Thứ tư, lương ngày lễ, Tết sẽ được tính theo cách mới

Tiền lương làm căn cứ để thanh toán cho người lao động vào các dịp lễ, Tết, kỳ nghỉ hàng năm theo quy định, ngày Tết và ngày lễ được trả mức tiền lương bằng số lương quy định trong hợp đồng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng nhân với số ngày nhân viên nghỉ hưu. Khác với những năm trước tiền lương ghi trong hợp đồng lao động là số tiền nhận được của tháng trước.

Chính sách bảo hiểm xã hội và chính sách bảo hiểm y tế liên quan tới người lao động cũng có nhiều thay đổi ngoài bốn điều trên.

Trên đây là những thông tin về Luật lao động mới nhất 2024. Hãy trang bị cho mình những thông tin cần thiết này nếu bạn là một người lao động và muốn bảo vệ tốt nhất quyền là lợi ích của bản thân. Cảm ơn độc giả đã theo dõi nội dung trên.

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem886 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT