Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng là gì và những thông tin liên quan

Theo dõi work247 tại
Hằng Lê tác giả work247.vn Tác giả: Hằng Lê

Ngày đăng: 29-03-2024

Nếu một doanh nghiệp muốn bãi nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm kế toán trưởng mới cho công ty, thì doanh nghiệp cần sử dụng biểu mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng và thực hiện đúng theo các thủ tục của nhà nước quy định.

Tìm việc làm kế toán

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

1. Biểu mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng theo quy định của nhà nước

1.1. Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi nào

Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi một doanh nghiệp có ý định thay thế kế toán trưởng mới. Nhưng trước khi bổ nhiệm kế toán trưởng mới cần phải làm thủ tục để bãi nhiệm người đang làm vị trí này trước đó.

Những trường hợp bị bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng khi cá nhân hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán đang đảm nhận chức vụ này đã hết thời gian bổ nhiệm, gặp sai phạm quy định nhà nước và đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự có liên quan tới lĩnh vực kinh tế. Hoặc một số doanh nghiệp thuê kế toán trưởng thuộc đơn bị bên ngoài, nhưng vì lý do nào đó doanh nghiệp này muốn thay thế hoặc không đạt được thỏa thuận để tiếp tục cũng làm việc với nhau.

Tìm việc làm kế toán nhanh và hiệu quả với vị trí việc làm hấp dẫn nhất thông qua trang tuyển dụng việc làm hàng đầu hiện nay. Work247.vn đem đến cho bạn những cơ hội việc làm lý tưởng và hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tìm kiếm việc làm của bạn.

1.2. Trước khi quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng cần chuẩn bị những gì

Khi bãi nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng khác cho doanh nghiệp, kế toán trưởng cũ phải gian nộp lại các tài liệu liên quan trong quá trình làm việc và bàn giao lại toàn bộ công việc cho kế toán trưởng mới. Đồng thời, phải thông báo về quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng cho các bộ phận liên quan khác cũng như thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự mới cho vị trí trên để các bộ phận và ngân hàng để lập tài khoản giao dịch mới và nắm bắt được các thông tin liên quan về kế toán trưởng mới.

Kế toán trưởng cũ phải luôn chịu trách nhiệm về tất cả các công việc mình đã thực hiện trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp. Kế toán trưởng mới sẽ phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình kể từ ngày được bàn giao công việc.

1.3. Biểu mẫu văn bản quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Trên thực tế, nhà nước không ban hành biểu mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng chuẩn. Nó sẽ được điều chỉnh để phù hợp với mỗi đơn vị. Nhưng hầu hết biểu mẫu sẽ có dạng như sau:

mẫu văn bản quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Mau-quyet-dinh-mien-nhiem-ke-toan-truong.doc

2. TÌm hiểu thêm những thông tin liên quan tới kế toán trưởng

2.1. Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng

2.1.1 Nhiệm vụ của kế toán trưởng

Khi trở thành kế toán trưởng của một doanh nghiệp, thì cá nhân, đơn vị phụ trách vị trí này cần phải thực hiện những điều dưới đây:

- Thực hiện đúng các quy định pháp luật về kế toán, tài chính.

- Tổ chức, quản lý và điều hành bộ máy kế toán.

- Lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp và tuân thủ đúng theo chế độ kế toán và những chuẩn mực kế toán.

2.1.2. Quyền hạn của kế toán trưởng theo pháp luật quy định

Đối với những kế toán trưởng của các cơ quan, tổ chức nhà nước, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và những doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ, theo quy định của pháp luật còn có những quyền hạn như sau:

- Có ý kiến bằng văn bản đối với người đại diện của đơn vị kế toán trong việc tuyển dụng,...chẳng hạn như tuyển dụng nhân viên kế toán tại TPHCM, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển công tác đối với những cá nhân làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ.

- Các bộ phận khác phải cung cấp các tài liệu có liên quan tới việc kế toán và giám sát tài chính khi được kế toán trưởng yêu cầu.

- Kế toán trưởng có quyền sử dụng văn bản để thông báo bảo lưu ý kiến chuyên môn khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định.

- Báo cáo cho người đứng đầu đơn vị, người đứng đầu bộ phận kế toán khi bắt gặp các sai phạm về luật tài chính, kế toán trong đơn vị.

Việc làm kế toán tại Hà Nội

2.2. Điều kiện để trở thành kế toán trưởng

Để có thể trở thành kế toán trưởng doanh nghiệp, cá nhân phải đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây:

- Có phẩm chất đạo đức cũng như đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

- Phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

- Bắt buộc phải được đào tạo và có chứng chỉ kế toán trưởng

- Có kinh nghiệm thực tế và thời gian làm việc về kế toán ít nhất là 2 năm đối với những người tốt nghiệp đại học trở lên về kế toán, ít nhất là 3 năm đối với những trường hợp tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành kế toán.

Phải có quyết định bãi nhiêm kế toán trưởng trước khi bổ nhiệm

Đối với các đơn vị muốn bổ nhiệm kế toán trưởng là người nước ngoài thì người đó phải có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán, kiểm toán do các tổ chức nước ngoài cấp nhưng phải được Bộ Tài chính VIệt Nam công nhận, hoặc có Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính Việt Nam cấp. Các kế toán nước ngoài được xem xét lên làm kế toán trưởng phải có thời gian làm kế toán ít nhất là 2 năm, trong đó có 1 năm hành nghề kế toán tại Việt Nam và được phép cư trú từ 1 năm trở lên.

>> Những điều gì sinh viên cần nắm được sau khi đi thực tập và những thông tin liên quan đến kinh nghiệm sau thực tập mà các bạn sinh viên nên tham khảo.

Ở các cấp độ khác nhau sẽ có những yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau.

Những đơn vị kế toán sau đây cần phải có kế toán trưởng có trình độ đại học trở lên:

- Cơ quan có nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước các cấp.

- Các bộ hoặc các cơ quan có vai trò ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Quốc hội và những cơ quan thuộc cấp trung ương và các đơn vị kế toán trực thuộc các cơ quan này.

- Đơn vị thuộc bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan Chính phủ, Quốc hội , cơ quan thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc được đặt tại tỉnh

- Các tổ chức chính trị và chính trị -xã hội ở cấp tỉnh và trung ương đều sử dụng ngân sách nhà nước.

- Các ban quản lý dự án có bộ máy kế toán riêng. Dự án phải thuộc nhóm có sử dụng ngân sách nhà nước và là dự án trọng điểm quốc gia.

- Các mô hình hợp tác xã có vốn điều lệ lớn hơn 10 tỷ đồng.

- Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Những đơn vị sau đây phải có kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán có chuyên môn, trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện và các cấp thấp hơn có tổ chức bộ máy kế toán.

- Cơ quan trung ương theo ngành dọc hoặc cơ quan tỉnh được đặt tại các huyện

- Tổ chức chính trị và chính trị-xã hội có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc cấp huyện.

- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam nhưng không sử dụng vốn nhà nước, có vốn điều lệ thấp hơn 10 tỷ đồng.

- Mô hình hợp tác xã có vốn điều lệ ít hơn 10 tỷ đồng.

Việc làm kế toán tại Hồ Chí Minh

2.3. Những trường hợp không được trở thành kế toán trưởng

Những trường hợp không được bổ nhiệm làm kế toán trưởng bao gồm:

- Người chưa thành niên, người bị tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất hành vi năng lực dân sự, người đang phải chấp hành biện pháp vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Những người đang bị cấm hành nghề theo quyết định của tòa, những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã từng bị kết án khi phạm vào các tội liên quan tới tài chính, kế toán.

- Đối với các cơ quan nhà nước, kế toán trưởng không được là những người có quan hệ huyết thống hoặc quan hệ trên pháp luật của người đứng đầu đơn vị hoặc người đứng đầu phụ trách công việc về tài chính – kế toán.

Đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm phòng trường hợp sẽ phải bồi thường cho khách hàng nếu xảy ra rủi ro trong quá trình làm việc.

Doanh nghiệp phải có kế toán trưởng

3. Các bước bổ nhiệm kế toán trưởng mới

3.1. Tiêu chí để được bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng tại mới

Sau khi quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng và muốn bổ nhiệm người khác vào vị trí này, các đơn vị cần phải tuân theo những quy định về việc bổ nhiệm kế toán trưởng như sau:

- Nhiệm kỳ của một kế toán trưởng kéo dài trong 5 năm, sau thời gian này cần phải đưa bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng trước khi bổ nhiệm người mới.

- Đối với các công ty, doanh nghiệp nhà nước có chi nhánh hoạt động ở nước ngoài việc bổ nhiệm và bãi nhiệm dựa theo thông tư số 163/2024/TTLT-BTC-BNV ban hành ngày 15 tháng 1 năm 2024.

Những người được bổ nhiệm mới cần phải đáp ứng được yêu cầu và điều kiện để trở thành một kế toán trưởng và không thuộc những trường hợp mà nhà nước đã cấm.

3.2. Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng mới theo pháp luật

Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm kế toán trưởng mới có thể được thực hiện người đứng đầu đơn vị quyết định theo thẩm quyền hoặc sử dụng văn bản đề nghị cơ quan nêu rõ lý do bãi nhiệm, thay thế hoặc bổ nhiệm và phải có tài liệu liên quan kèm theo.

3.3. Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng

Để thủ tục bổ nhiệm diễn ra suôn sẻ, người được bổ nhiệm cần phải có một số giấy tờ sau đây:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Bản sao có công chứng, chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán tùy thuộc theo yêu cầu của vị trí được bổ nhiệm.

- Bản sao có công chứng về chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

- Xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng về thời gian thực tế làm kế toán hoặc kế toán trưởng theo mẫu được ban hành theo thông tư của nhà nước.

- Văn bản đề nghị bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại kế toán trưởng đã được người đứng đầu đơn vị ký tên và đóng dấu.

3.4. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng được trình bày như thế nào

Về cơ bản, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng sẽ có ba phần: phần giới thiệu, nội dung và kết thúc. Phần giới thiệu bao gồm Quốc hiệu, tên quyết định, tên giám đốc hoặc tổng giám đốc và các thông tư có liên quan khác. Nội dung bao gồm các điều khoản liên quan đến vị trí được bổ nhiệm và điều kiện để thực thi quyết định. Cuối cùng phần kết thúc sẽ bảo gồm chữ ký và dấu đóng của đại diện hội đồng quản trị hoặc của người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm đưa ra quyết định này.

Việc làm tài chính

>> Tìm kiếm việc làm dành cho khối C dễ hơn với những thông tin về các ngành khối C dễ kiếm việc làm đãi ngộ tốt được tổng hợp ngay trên trang thông tin việc làm của Work247.vn.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Bài viết đã cung cấp đầy đủ nhất những thông tin xung quanh vấn đề quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng, cũng như những vấn đề liên quan tới công việc và bổ nhiệm kế toán trưởng mới. Mong rằng qua bài viết này sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề và nắm bắt thông tin chính xác

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem6237 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT