Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng công ty

Theo dõi work247 tại
Trương Ngọc Lâm tác giả work247.vn Tác giả: Trương Ngọc Lâm

Ngày đăng: 08-04-2024

Kế toán trưởng là người đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định của một về tài chính tổ chức. Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng công ty tương đối rộng và quan trọng. Vậy chức năng và nhiệm vụ đó là gì? Cùng work247.vn tìm hiểu nhé!

Tạo CV Online

Chia sẻ tin với bạn bè

Tìm Việc Làm Ngành Kế Toán

1. Kế toán trưởng là ai? Tại sao doanh nghiệp lại cần kế toán trưởng?

Kế toán trưởng hay còn gọi là kế toán quản trị, là người được ủy thác nhận nhiệm vụ kế toán quản trị của một tổ chức, doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định tài chính của một tổ chức. Họ là người được bổ nhiệm làm trưởng phòng kế toán, quản lý bộ phận kế toán cũng như phụ trách quản lý tất cả các nhân viên kế toán của doanh nghiệp, cơ quan đó.

Kế toán trưởng là ai?

Kế toán trưởng có sẽ phụ trách tất các các nhân viên kế toán cấp dưới như kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết. Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng theo luật kế toán Việt Nam đó là mỗi công ty hoạt động đều cần phải có bộ máy kế toán, phải có kế toán nhân viên và kế toán trưởng. Nếu không có kế toán nhân viên và kế toán trưởng công ty đó sẽ phải thực hiện hợp động dịch vụ kế toán, kiểm toán với một công ty dịch vụ kế toán khác để thuê cho mình một kế toán trưởng. Nếu không, doanh nghiệp đó sẽ bị xử phạt vì vi phạm hành chính luật kế toán khi không tuân thủ các quy định kế toán như tổ chức bộ máy kế toán, lập báo cáo tài chính, nộp báo cáo tài chính, hay thuê dịch vụ kế toán từ bên ngoài, …

Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của kế toán trưởng không phải là lớn nhất trong doanh nghiệp tuy nhiên nó tác động không nhỏ đến sự phát triển cũng như quá trình hoạt động của tổ chức doanh nghiệp đó. Vị trí, vai trò của kế toán trưởng sẽ thay đổi tùy thuộc vào cơ cấu đặc điểm doanh nghiệp. Tuy không nắm quyền lực cao nhất những kế toán trưởng có vị trí quan trọng trong tổ chức, doanh nghiệp.

Kế toán trưởng sẽ chịu trách nhiệm cho những sắp xếp, phát triển và hoạt động của hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Họ là những người thiết kế các khung và báo cáo kiểm soát tài chính doanh nghiệp. Mục đích cơ bản của vị trí trưởng kế toán đó là hỗ trợ lãnh đạo tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu tổn thất. Sự phát triển của kế toán quản trị đã đưa ra một cách tiếp cận mới cho chức năng của kế toán. Mục tiêu chính của kế toán quản trị như sau:

Tại sao doanh nghiệp lại cần kế toán trưởng?

- Lập kế hoạch và những hoạch định chính sách: Lập kế hoạch bao gồm dự báo trên cơ sở thông tin có sẵn, đặt mục tiêu; khung chính sách xác định các khóa học hành động thay thế và quyết định chương trình hoạt động.

- Diễn giải các thông tin kế toán cho cấp trên của mình: Trưởng kế toán sẽ thông báo, trình bày các thông tin về tài chính doanh nghiệp cho cấp quản lý cao hơn. Các thông tin này sẽ được trình bày một cách dễ hiểu, khoa học nhưng đầy đủ nhất để những nhà quản lý điều hành nắm vững được tình hình tài chính doanh nghiệp.

- Đưa ra lời khuyên về các vấn đề tài chính doanh nghiệp: Với sự trợ giúp của các kỹ thuật quản lý kế toán hiện đại khác nhau làm cho quá trình ra quyết định trở nên khoa học hơn. Dữ liệu liên quan đến chi phí, giá cả, lợi nhuận và tiết kiệm cho từng phương án có sẵn được thu thập và phân tích và cung cấp cơ sở để đưa ra quyết định hợp lý

- Kiểm soát tài chính: với những công cụ kế toán, kiến thức, … cùng rất nhiều kỹ năng khác kế toán trưởng sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát tài chính doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn của mình. Đồng thời, kế toán trưởng cũng sẽ cung cấp các công cụ để kiểm soát và điều phối tổng thể các hoạt động kinh doanh.

Việc làm kế toán tại Hà Nội

- Quản lý ngân quỹ : bộ phận tài chính kế toán thiết lập chính sách quản lý ngân quỹ được áp dụng bởi tất cả những ai tiếp xúc với tiền mặt hoặc tiền mặt tương đương. Bao gồm trong quản lý ngân quỹ là những thứ như mức độ rủi ro có thể được giả định bởi công ty tại bất kỳ thời điểm nào. Các chức năng kho bạc thường được quản lý bởi trợ lý giám đốc tài chính trong khi giám đốc tài chính hoặc giám đốc tài chính xử lý các khía cạnh kế toán tài chính.

- Ngăn chặn các gian lận tài chính có thể xảy ra: kế toán trưởng nói riêng và các nhân viên kế toán nói chung có vai trò lớn trong việc ngăn chặn gian lận trong một tổ chức. Quản lý hàng đầu một mình không thể chiến thắng trong cuộc chiến chống gian lận. Tất cả các tay phải minh bạch, rõ ràng được trình bày đầy đủ, dễ hiểu nhất và điều này được hỗ trợ bởi đội ngũ kế toán trong đó có kế toán trưởng.

Tại sao doanh nghiệp lại cần kế toán trưởng?

- Tuyển nhân dụng viên kế toán và tài chính : không nên tuyển nhân viên kế toán và tài chính cho bộ phận quản lý nhân sự vì có nhiều kiến thức chuyên môn mà những người trong nghề mới nắm được. Chính vì vậy, tuyển dụng nhân sự kế toán sẽ được trưởng phòng kế toán cũng như một số nhân viên trong bộ phận này thực hiện. Họ có thể có kỹ năng tuyển dụng, lựa chọn và ghi chép các công cụ, tuy nhiên, họ cũng cần phối hợp với bộ phận nhân sự để đảm bảo các khâu của quy trình tuyển dụng.

Đọc thêm: Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng là gì ? Những thông tin liên quan

2. Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng công ty là gì?

Kế toán trưởng có vai trò và nhiệm vụ rất quan trọng trong việc quản trị doanh nghiệp. Vậy vai trò và chức năng đó là gì?

2.1. Vai trò của kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng hay còn được gọi là kiểm soát viên, được coi là một quan trọng của bộ máy quản trị doanh nghiệp vì kế toán trưởng có trách nhiệm thu thập thông tin quan trọng, cả trong và ngoài công ty. Các chức năng của kế toán trưởng đó là:

- Kế toán trưởng sẽ là người thiết lập, điều phối và quản trị, như một phần không thể thiếu của quản lý, bằng cách lập ra một kế hoạch thích hợp cho việc kiểm soát các hoạt động. Kế hoạch như vậy sẽ cung cấp, trong phạm vi cần thiết trong tiêu chuẩn chi phí kinh doanh, ngân sách chi phí, dự báo doanh thu, kế hoạch lợi nhuận, và chương trình đầu tư vốn và tài trợ, cùng với các thủ tục cần thiết để thực hiện kế hoạch.

-  Kế toán trưởng sẽ nghiên cứu các báo cáo, số liệu kinh doanh, tài chính, … để so sánh hiệu suất với kế hoạch và tiêu chuẩn hoạt động và báo cáo và giải thích kết quả hoạt động cho tất cả các cấp quản lý và chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Vai trò của kế toán trưởng

Chức năng này bao gồm xây dựng và quản lý chính sách kế toán và tổng hợp các hồ sơ thống kê và đăng lại đặc biệt theo yêu cầu.

- Tham khảo các bộ phận quản lý chịu trách nhiệm về chính sách hoặc hành động bảo tồn bất kỳ giai đoạn nào của hoạt động kinh doanh vì nó liên quan đến việc đạt được mục tiêu và hiệu quả của các chính sách, sự nghiêm ngặt của tổ chức, thủ tục.

- Kế toán trưởng cũng chịu trách nhiệm kiểm soát tài chính và các thông tin liên quan đến thuế

- Giám sát và phối hợp chuẩn bị báo cáo cho các cơ quan Chính phủ.

- Bảo đảm tài chính đảm bảo cho các tài sản của doanh nghiệp thông qua nội bộ đầy đủ; kiểm soát và bảo hiểm thích hợp.

- Kế toán trưởng liên tục đánh giá các lực lượng kinh tế và xã hội và ảnh hưởng của chính phủ, và giải thích ảnh hưởng của họ đối với kinh doanh.

Việc làm kế toán tại Hồ Chí Minh

Vai trò của kế toán trưởng

2.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán trưởng là gì?

Nhiệm vụ chính của kế toán trưởng là giúp quản lý đưa ra các quyết định chính sách chính xác và nâng cao hiệu quả của hoạt động. Kế toán trưởng ta thực hiện một chức năng nhân viên và cũng có quyền hạn đối với kế toán. Nếu kế toán trưởng cảm thấy rằng quyết định có khả năng được ban quản lý đưa ra dựa trên thông tin mà anh ta đưa ra sẽ gây bất lợi cho mối quan tâm, thì anh ta nên chỉ ra sự thật này cho ban quản lý có liên quan, tất nhiên, bằng sự khéo léo, kiên nhẫn, kiên quyết và lịch sự.

Mặt khác, nếu quyết định đưa ra là sai một tài khoản không chính xác, dữ liệu sai lệch và bịa đặt do kế toán quản lý cung cấp, anh ta phải chịu trách nhiệm về quyết định sai của ban quản lý. Sau đây là nhiệm vụ của kế toán trưởng hoặc kiểm soát viên:

- Việc cài đặt và giải thích tất cả các hồ sơ kế toán của doanh nghiệp.

- Việc chuẩn bị và giải thích báo cáo tài chính và báo cáo của tập đoàn.

- Đảm bảo kiểm toán liên tục cho tất cả các tài khoản và hồ sơ của công ty ở mọi nơi.

- Việc tổng hợp chi phí phân phối.

- Việc tổng hợp chi phí sản xuất.

- Tổng hợp số lượng hàng tồn kho

- Việc chuẩn bị và nộp tờ khai thuế và giám sát tất cả các vấn đề liên quan đến thuế.

Nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán trưởng là gì?

- Chuẩn bị và giải thích tất cả các hồ sơ và báo cáo thống kê của tập đoàn.

- Với tư cách là kế toán trưởng, họ kết hợp với các cán bộ và trưởng phòng khác, về ngân sách hàng năm bao gồm tất cả các hoạt động của tập đoàn đệ trình lên Hội đồng quản trị trước khi bắt đầu năm tài chính.

- Sự xác nhận hiện tại là các tài sản của tập đoàn được bảo hiểm đúng và đầy đủ.

- Chuẩn bị và ban hành các thông lệ tiêu chuẩn liên quan đến tất cả các kế toán, vấn đề và thủ tục và sự phối hợp của hệ thống trong toàn tập đoàn bao gồm các phương pháp văn thư và văn phòng, hồ sơ, báo cáo và thủ tục.

- Việc duy trì hồ sơ đầy đủ của các khoản chiếm dụng được ủy quyền và xác định rằng tất cả các khoản tiền được sử dụng theo đó được hạch toán đúng. Sự xác nhận hiện tại rằng các giao dịch tài chính được bao phủ trong biên bản của Hội đồng quản trị và ủy ban điều hành được thực hiện và ghi lại đúng cách.

- Duy trì hồ sơ đầy đủ của tất cả các hợp đồng và cho thuê.

- Thống kê, quản lý các giấy tờ thu chi của doanh nghiệp như: séc, giấy ghi nợ và các công cụ chuyển nhượng khác của công ty đã được ký bởi thủ quỹ hoặc các nhân viên khác như đã được ủy quyền bởi luật pháp của công ty hoặc thời gian hình thành đến thời gian được chỉ định bởi Hội đồng quản trị. Việc kiểm tra tất cả các lệnh bảo đảm cho việc rút chứng khoán khỏi kho tiền của tập đoàn và xác định rằng việc rút tiền đó được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định do Hội đồng quản trị thiết lập theo thời gian.

Nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán trưởng là gì?

- Chuẩn bị hoặc phê duyệt các quy định hoặc thông lệ tiêu chuẩn, được yêu cầu để đảm bảo tuân thủ các mệnh lệnh của các quy định được ban hành bởi các cơ quan chính phủ hợp pháp.

Việc làm kế toán tại Đà Nẵng

Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ được chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì cùng những thông tin bổ ích về vị trí kế toán trưởng hay kế toán quản trị, kiểm soát viên tài chính này cho mình.

mẫu cv xin việc
Tham gia bình luận ngay!

Lượt xem3310 lượt comment0

Capcha comment
Tìm việc làm
x
Tạo CV Tìm việc làm

Thông báo

Liên hệ qua SĐT